Știați? Profesorilor le este interzis să strângă ”fondul clasei” de la elevi

copii.jpg

copii elevi petrecere
Anul acesta, pentru fiecare elev se cer sume între 100 și 120 de lei, ”fondul clasei”
FOTO: Click!

În România, învățământul este gratuit, scrie în Constituție, însă, nu este nici pe departe așa. Nici nu a început bine școala și părinții au fost solicitați să dea bani, așa numitul ”fond al clasei”. Părinții ar trebui să știe că profesorilor le este interzis să ceară și strângă bani de la elevi. Click! vă spune ce scrie în Regulamentul Ministerului Educației.

Chiar din prima zi de școală părinții au fost solicitați să dea bani pentru ”fondul clasei”. Culmea este că, deşi legislaţia este în favoarea părinţuor, există şi persoane cărora li se pare firesc să dea bani la școală pentru copil, chiar și atunci când nu au o situație financiară bună. Vă întrebaţi de ce? R[spunsul este simplu. ”De teamă să nu pățească copilul ceva la școală”, spun majoritatea părinților.

Profesorilor le este interzis să strângă bani de la elevi

Anul acesta, pentru fiecare elev se cer sume între 100 și 200 de lei pentru ”fondul clasei”. Din acești bani, urmează să se cumpere în unele şcoli televizoare mari și inteligente, calculatoare performante, consumabile, imprimante laser de ultimă generație, hârtie igienică, prosoape din hârtie, săpun lichid. În unele unităţi de învăţământ, se cer bani și pentru suplinirea personalului auxiliar. Vreţi mai mulți paznici și mai multe femei de serviciu? Trebuie se pare să scoateţi bani şi pentru ei. În plus, părinții dau bani pentru manuale și caiete auxiliare. Ministerul Educației interzice categoric profesorilor şi conducerii școlilor să strângă bani de la elevi.

Potrivit legii, doar părinții pot decide dacă se strâng bani pentru ”fondul clasei” și nu este obligatoriu ca toți părinții să dea bani ori să fie de acord cu lista de cumpărături. Cei mai mulți părinți se supun cerințelor, chiar dacă nu au o situație financiară bună, de teamă să nu fie copilul supus  presiunilor din partea colegilor și ale profesorilor.

Ce spune Ministerul Educației despre ”fondul clasei”

Părinții ar trebui să știe că toți copiii sunt protejați de legi internaționale, au multe drepturi și nu ar trebui ”să pățească” lucruri la școală. Profesorul este menit să învețe elevii și nu să îi pedepsească dacă nu cotizează la ”fondul clasei”. În cazul în care cadrul didactic recurge la anumite gesturi faţă de copil, părintele poate purta o discuție directă cu acesta, cu dirigintele, cu directorul școlii, iar dacă această purtare continuă, poate reclama la Inspectoratul Școlar. De asemenea, ar trebui să știe că primăriile alocă bani pentru dotările școlilor, la solicitarea conducerii școlilor. Așadar, primăria poate cumpăra televizoare, laptop-uri, perdele și consumabilele necesare.

Iată ce spune Ministerul Educației despre ”fondul clasei”!

”Despre sumele ce se pot strânge în școală se precizează clar în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP):

Articolul 181:

(1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali. 

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea fondurilor. 

De asemenea, art. 196:

Art. 196. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naționale. 

Capitolul Asociația de părinți, art. 185:

Art. 185. (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;

b) acordarea de premii și de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.”

 

 

Citește și:

 

Anul școlar 2019-2020. Evaluările naţionale şi examenul de Bacalaureat

Anul școlar 2019-2020. Câți elevi au început azi școala în România

 

Loading...

Citește și

  • elevi in comunism

    Elevii de astăzi sunt în ton cu moda, dar în anii comunsmului uniforma era obligatorie. Fetele aveau părul strâns în codițe și purtau cordeluță, iar băieții aveau cravată și costum. Uite cum învățau elevii în comunism!

  • Nicolae Ceaușescu în mijlocul studenților, la deschiderea anului academic, în 1966

    Se intra greu la facultate înainte de anul 1989, iar la absolvire erai repartizat în funcție de medie. Însă, un om cu facultate era respectat de toată lumea. Universitatea Al.I.Cuza din Iași a deschis o expoziție cu titlul ”Student în comunism” pentru ca și generația tânără să afle cum se studia în totalitarism.