Contestații Bacalaureat 2020. Cum se depun și când primești rezultatul final

bacalaureat-2020-eleve.jpg

Două eleve care se îndreaptă către sala de examen pentru a susține proba la bacalaureat 2020
Contestațiile la Bacalaureat 2020 se depun până miercuri, ora 12.00

Contestațiile la Bacalaureat 2020 se depun imediat după afișarea rezultatelor, pe siteul Ministerului Educației și la avizierul școlilor care au organizat sesiunea din acest an. Iată cum se depun și care este termenul limită.

Contestațiile la examenul de Bacalaureat 2020 se depun imediat după afișarea rezultatelor pe siteul Ministerului Educației și la avizierul unităților de învățământ. Anul acesta am asistat la o premieră în istoria examenelor din România, odată cu introducerea sistemului de anonimizare a notelor.

Contestații Bacalaureat 2020. Când se depun

Depunerea contestațiilor la BAC 2020 este programată marți, 30 iunie, în intervalul orar 16.00-20.00 și miercuri, 1 iulie, în intervalul orar 08.00-12.00. Între 1 și 4 iulie va avea loc rezolvarea acestora, iar pe 5 iulie vor fi afișate rezultatele finale.

Contestații Bacalaureat 2020. Cum se depun

Ceea ce trebuie să știe toți absolvenții care doresc să depună contestație este faptul că există riscul ca în urma rezolvării acesteia nota și implicit media să fie mai mici decât cele inițiale. Astfel, potrivit ordinului Ministerului Educației, „candidații care depun sau transmit prin mijloace electronice contestații, completează, semnează și depun sau transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții sau reprezentanțiilegali ai acestuia.

„Contestațiile la probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 se depun și se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat”, se arată într-un document emis de Ministerul Educației. „Președintele, împreună cu unul dintre vicepreședinți, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestațiile și le înregistrează. Cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială, însoțite de un borderou în care se precizează numele candidaților și probele, respectiv disciplina sau disciplinele pentru care este depusă contestația, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen”, mai precizează documentul ministerului.

AFLĂ AICI NOTELE LA BAC 2020!

Contestații Bacalaureat 2020. Cum se notează lucrările

Pentru lucrările care au primit inițial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 și 4,99, sau o notă cel puțin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestații.

Pentru lucrările care au primit inițial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menționate mai sus, nota definitivă este acordată de comisia județeană de contestații sau comisia municipiului București, dacă între nota inițială și nota acordată la contestații se constată o diferență de cel puțin 0,50 puncte. Dacă diferența dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota inițială acordată de comisia din centrul zonal de evaluare. Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestații, recalculează, după caz, media generală și rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultatele la contestații Bacalaureat 2020 se comunică celor în drept prin afișare la avizierul centrului de examen, potrivit Mediafax. Rezultatele finale vor fi publicate pe 5 iulie.

Citește și: 

Bacalaureat 2020. Subiectele la Limba și Literatura Română

BAC 2020. Ce a picat la Matematică

BAC 2020. Subiectele la Istorie. Elevii au avut de scris un eseu despre politica secolului XX

Loading...