Totul despre admiterea la facultate 2018

admitere_facultate_coada-inscriere-ase.jpg

admitere_facultate_coada-inscriere-ase
În acest an, sunt 63.201 locuri la facultate, la cursurile de zi fără taxă
FOTO: Click!

Absolvenții de liceu au scăpat de emoțiile de la Bac 2018, dar mulți dintre cei care promovat examenul vor să urmeze o facultate. În acest an, sunt 63.201 locuri la cursurile de zi fără taxă. Înscrierile au început deja, dar fiecare facultate în parte a stabilit perioada de înscrieri și modalitatea de admitere.

Numărul de studenți a scăzut dramatic în ultimii ani. Acum mai sunt circa 328.000 de studenti la stat și 40.000 la universitățile private. Între 2007-2009, erau peste un milioan de studenți, în  2013 numărul se înjumătățise la 540.000 de studenți. Analizele universităților arată că motivul principal pentru care nu mai sunt candidați este rezultatul dezastruos de la examenul de Bacalaureat. În fiecare din ultimii ani, sunt tot mai puțini cei care obțin diploma de Bacalaureat.

Din cauză că sunt prea puțin studenți la unele programe de studii, actualul ministrul al educației, rectorul Valentin Popa, a ”reașezat” numărul de locuri pentru anul I de facultate în universitățile mai mici din țară și pe domenii prioritate economiei românești.

Pentru atragerea candidaților, universitățile au menținut taxele de înscriere și de școlarizare, admit pe baza rezultatelor de la Bacalaureat și oferă mai multe facilități candidaților. De pildă, Univeristatea București oferă cazare gratuită pentru cele trei zile necesare probelor de examen pentru candidații din provincie.

Totul despre admiterea la facultate

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI. Pentru programele de licenţă şi master înscrierile la facultăţile Universităţii din Bucureşti se desfăşoară în perioada 6-26 iulie 2018, iar taxa de înscriere este între 85 de lei, la facultatea de Teologie Romano-Catolică, și de 350 de lei la Facultate de Drept. Atenție! Înscrierea la concurs se poate face de către o altă persoană decât candidatul. Vor fi scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, în cadrul Universităţii din Bucureşti, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dar şi copiii personalului didactic în activitate şi cel pensionat, precum şi copiii personalului încadrat în cadrul instituţiei. Admiterea la facultate este organizată sub forma unui interviu, a unui chestionar, pe baza unei analize de dosar sau un examen scris.

Pentru studiile universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţie 4.250 de locuri bugetate.

Pentru studiile universitare de licență, Universitatea din București pune la dispoziție un număr de 4.250 de locuri bugetate. Astfel, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine oferă 446 de locuri, Facultatea de Chimie 134 de locuri, iar Facultatea de Filosofie, 98. De asemenea, Facultatea de Fizică pune la dispoziția candidaților un număr de 129 de locuri, Facultatea de Drept 273 de locuri, iar Facultatea de Istorie 185 de locuri.

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe facultăţi sau domenii din cadrul Universităţii din Bucureşti, sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la un singur program de studii, pe locuri finanţate de la buget. În situaţia în care un candidat a fost declarat admis concomitent la cel mult două universităţi, facultăţi sau specializări, indiferent de ciclul de studii, acesta va trebui să opteze pentru aceea la care doreşte să fie admis pe locuri finanţate de la buget.

POLITEHNICA BUCUREȘTI. Politehnica București  scoate la concurs 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxă, scrie News.ro. Concursul ce vizează ocuparea acestora se va desfăşura, pentru trei dintre facultăţile UPB, chiar în momentul înscrierii, iar pentru celelalte 12, în perioada 16-17 iulie. Taxa de înscriere este 125 lei, iar taxa de şcolarizare pentru locurile cu plată este de 5.000 de lei/an pentru facultăţile cu predare în limbi străine şi 4.500 lei/an, pentru celelalte facultăţi. Înscrierile candidaţilor au fost programate pentru perioada 9-14 iulie.  Taxa de înscriere în examen este anul acesta 125 lei.

La Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, candidaţii vor susţine un text grilă şi interviul chiar în momentul înscrierii, zilnic între orele 09.00 – 16.00, în perioada 9-14 iulie.

Pentru celelalte 12 facultăţi ale UPB, candidații vor susţine două probe scrise, în zilele de 16 şi 17 iulie 2018, începând cu ora 10.00, cu o durată de maximum 2 ore.  Până la 14 iulie, UPB va asigura, gratuit, un program intensiv de cursuri de pregătire la următoarele materii: Matematică, Fizică şi Chimie. UPB va asigura cazare pentru toţi candidaţii din provincie care vor solicita acest lucru, precum şi pentru un însoţitor al acestora, în perioada 14-21 iulie 2018.

UNIVERSITAREA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE BUCUREȘTI. UMF scoate la concurs pentru admiterea la medicină, stomatologie, farmacie şi la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM), 1.402 locuri, dintre care 1.100 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă, cu 66 mai puţin decât în 2017. 

La  specializarea Medicină sunt 569 locuri finanţate de la buget şi 200 locuri cu taxă. Pentru specializarea medicină dentară sunt 171 locuri finanţate de la buget şi 70 locuri cu taxă, iar la facultatea de farmacie sunt 171 locuri finanţate de la buget şi 20 locuri cu taxă. La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) , pe segmentul moaşe şi asistenţă medicală generală cu durata de patru  ani  sunt 110 locuri finanţate de la buget şi nici un loc  cu taxă, iar pentru alte specializări FMAM cu trei ani de studiu au fost repartizate 79 de locuri finanţate de la buget şi 12 de locuri cu taxă. Înscrierile la concurs au loc între 12 şi 18 iulie.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU MUREŞ. Organizează examen de admitere la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Potrivit UMF Tg Mureş, locurile la buget se prezintă astfel: studii de licenţă 600 + 100 medicină. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în anul I pentru toate programele de studii, se va face online în perioada 16 iulie 2018, orele 8.00 – 20 iulie, orele 12.00. Pentru candidaţii care întâmpină dificultăţi în utilizarea portalului, va fi disponibil un Call Center, număr de accesare 0265208948, la care candidaţii pot apela pentru lămuriri, în perioada 16 – 20 iulie 2018, între orele 9.00 – 14.00.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CLUJ-NAPOCA. Are 626 locuri bugetate. Înscrierile  la UMF Cluj au loc în perioada 16 -20 iulie.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CLUJ. Scoate la concurs 626 de locuri pentru români, cinci pentru rromi şi 19 locuri pentru candidaţii din mediul rural absolvenţi cu diplomă de Bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural. Alte 318 locuri sunt în sistem cu taxă, iar taxa pe an este de 8.100 lei, la medicină, medicină dentară şi farmacie.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TIMIŞOARA. Are 600 de locuri de la buget şi 506 cu taxă pentru care organizează concurs de admitere la fiecare program de studiu. Calendarul admiterii:  în perioada 09-20 iulie 2018 va avea loc  completarea on-line a fişei de înscriere;  în perioada 16-20 iulie 2018 –depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere. În  24 iulie va fi concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară.

În data de 25 iulie 2018, va fi concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii la Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

În 26 – 27 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi, iar în 30 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate. În data de 31 iulie 2018 are loc afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere. Taxa de şcolarizare la studiile de licenţă pentru anul I la Medicină, Medicină dentară şi Farmacie este de 8.200 lei, iar taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere este de 100 de lei/ program de studii.

SNSPA. Înscrierile se vor face între 12 – 19 iulie, examenul scris este programat pe 23 iulie, iar rezultatele se vor afișa pe 24 iulie. Taxa de înscriere la examenul de admitere pentru studii universitare de licenţă este de 150 lei. SNSPA coate la concurs 750 de locuri fără taxă la cele 9 programe de studii universitare de licenţă. Sunt 130 de locuri la Facultatea de Administrație publică, 95 de locuri la Administrație europeană, 150 de locuri la Comunicare și repații Publice, 50 de locuri la Publicitate, 75 de locuri la Management, 90 de locuri la Științe politice, 80 de locuri la Relații internaționale și studii europene, 40 d elocuri la Sociologie și 40 de locuri la Psihologie.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA. Cele mai multe locuri sunt la: Facultatea de Matematică și Informatică scoate la concurs 507 locuri bugetate și 340 de locuri cu taxă, la Drept sunt 167 d elocuri bugetate și 360 cu taxă, La Litere sunt 408 locuri bugetate și 879 cu taxă, la Istorie și Filosofie sunt 314 locuri bugetate și 843 cu taxă, la Sociologie și Asistență socială sunt 279 de locuri bugetate și 287 cu taxă, la Psihologie și Științe ale Educației sunt 328 de locuri bugetate și 875 cu taxă, la Științe economice și gestiunea afacerilor sunt 639 de locuri bugetate și 1.681 cu taxă. Taxele de înscriere sunt între 30 de lei și 220 de lei (la Drept). La unele facultăți, înscrierile au început din 11 iulie. Perioada de înscriere diferă de la o facultate la alta și durează până în 20 iulie și se pot face și online. La unele facultăți vor fi probe de concurs, la altele test-grilă, un eseu, probe eliminatorii.

ASE. Scoate la concurs 2.602 locuri bugetate. Cele mai multe locuri sunt la  Business și Turim -590 de locuri, Contabilitate și Informatică de gestiune – 663, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori -585, la REI – 670. Înscrierile se fac în perioada 11 – 16 iulie, iar taxa este de 100 de lei. Afișarea candidaților admiși se va face pe 19 iulie.

UNIVERSITATEA ”Al.I.CUZA” IAȘI. Înscrierile se fac în perioada 16-20 iulie și se pot face și online. Taxa de înscriere este între 140 de lei și 300 de lei.La cele 15 facultăți ale universității sunt scoase la concurs 3.400 de locuri bugetate și 3.200 de locuri cu taxă. La majoritatea facultăților UAIC, admiterea se face pe bază de dosar, la care se iau în calcul, cu diferite proporții, media generală la examenul de Bacalaureat și notele obținute la diverse probe din cadrul acestui examen. Cele mai multe locuri sunt la: Economie și Administrarea afacerilor – 822 de locuri, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 300, Litere – 400, Drept – 191 de locuri.

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA. Înscrierile au început din 10 iulie și se încheie pe 13 iulie. Taxa de înscriere este 150 de lei. La majoritatea facultăților admiterea se va face ținând cont de media de la Bacalaureat (50%), un test de evaluare a competențelor lingvistice, interviu sau concurs de dosare.

Ce acte trebuie să conțină dosarul de înscriere

  • Cartea de identitate (copie).
  • Copie certificat de naștere conform cu originalul.
  • Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.
  • 2 fotografii ¾.
  • Chitanța de achitare a taxei de înscriere.
  • Un dosar plic pe coperta căruia se scrie: numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon.
  • Diploma de Bacalaureat (original sau copie certificată conform cu originalul).
  • Foaia matricolă cu mediile anilor de liceu (original sau copie conform cu originalul).
loading...
Loading...