Rezidențiatul 2018-2019. Tot ce trebuie să știi despre concursul din noiembrie

rezidentiat-concurs-studenti-la-medicina-medici-examen-scris-organizat-de-ministerul-sanatatii.jpg

Rezidențiatul a intrat în linie dreaptă
Rezidențiatul se va desfășura în data de 8 decembrie, zi în care concurenții vor susține o probă scrisă

Rezidențiatul organizat de Ministerul Sănătății va avea loc în 18 noiembrie, concursul fiind în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. La fel ca în anii trecuți, Rezidențiatul se va desfășura în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Organizarea Rezidențiatului a intrat în linie dreaptă, iar Ministerul Sănătății a anunțat că, în a doua decadă a acestei luni, va publica pe site-ul oficial www.rezidențiat.ro, toate amănutele privind metodologia și condițiile de participare. Tot în această perioadă s-a prevăzut demararea înscrierilor candidaților la concurs.

Câte locuri sunt la Rezidențiatul 2018-2019

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat majorarea cifrei de școlarizare prin rezidențiat pentru anul universitar 2018-2019. Aceasta este de 5.415, cu 415 mai multe locuri decât anul trecut.

Mai mult, potrivit legislației în vigoare, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi. Și asa, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.

În situaţia în care în sesiunea anterioară nu există candidaţi cu punctaj de promovare sau după redistribuirea prevăzută mai sus, au mai rămas locuri/posturi neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, în primul semestru al anului următor, o sesiune extraordinară a concursului de rezidenţiat.

Dispozițiile Ordonanţei de urgenţă nr.52/2018 sunt aplicabile şi pentru candidaţii din sesiunea noiembrie 2017, în măsura în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat din sesiunea noiembrie 2018, rămân locuri/posturi de rezident neocupate. Aceștia pot depune la Ministerul Sănătății cererii pentru a fi luați în evidență pentru situația în care în urma concursului menționat rămân locuri/posturi neocupate.

Acte necesare la redistribuirea locurilor de la Rezidențiat

Solicitările celor interesați să participe la redistribuirea eventualelor locuri/posturi rămase neocupate în urma concursului de rezidențiat din 18 nov. 2018 se depun direct la sediul Ministerul Sănătății –sediul CRUSP str.Bodești, nr.1, secrtor 2, București sau se transmit prin poștă cu confirmare de primire la aceeași adresă,  și vor conține:

a.     Cerere (conform modelului) în care se vor preciza: numele și prenumele,  numele avut la data susținerii concursului de rezidențiat, după caz, domeniul pentru care au concurat, numărul de concurs, telefon și e-mail de contact, acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal;

b.    Copia unui act de identitate în termen de valabilitate( carte de identitate sau pașaport);

c.     Documente privind schimbarea numelui ( certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.)

Model de cerere pentru locurile rămase neocupate la Rezidențiat

Doamnă Ministru

Subsemnata/ul................................................................................................*, candidat la concursul de rezidențiat sesiunea noiembrie 2017 pentru domeniul................................., având nr.de concurs................................, vă rog să-mi aprobați participarea la redistribuirea locurile/posturilor care eventual vor rămâne  neocupate  în urma desfășurării  concursul de rezidențiat din 18 noiembrie 2018.

          Pot fi contactat/a la :

          Telefon.....................................................

          Email.......................................

          Atașez prezentei cereri următoarele documente**:

a.     Copia unui act de identitate în termen de valabilitate( carte de identitate sau pașaport);

b.    Documente privind schimbarea numelui ( certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.)

Subsemnatul …………………….....................................… declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.

DA, sunt de acord                    NU sunt de acord

Data........................................                      Semnatura......................................

Doamnei Sorina Pintea - Ministrul Sănătății

*Se va menționa și numele avut la data susținerii concursului în cazul în care acesta a fost schimbat

** se vor încercui pct.a sau pct. a și  pct. b. în funcție de documentele ce se depun.

Loading...