”Ordonanța amnistiei fiscale”a intrat în vigoare. Iată principalele prevederi și cine beneficiază de scutiri

amnistia_fiscala.jpg

Amnistia fiscală este o măsură prin care Ministerul Finanțelor vrea să ajute agenții economici
Aministia fiscală este soluția Ministerului Finanțelor pentru ca agenții economici să-și plătească dările la buget

În Monitorul oficial de luni 05 august 2019, a fost publicată Ordonanța de Guvern nr. 6/2019, cunoscută sub numele de”Ordonanța amnistiei fiscale”. Aceasta conține procedura anulării la plată a unor obligații bugetare și împarte datornicii în două categorii: cu debite până în 1.000.000 de lei și peste această sumă

Legea se adresează contribuabililor persoane juridice, persoane fizice, entități fără personalitate juridică ce înregistrează datorii restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018 potrivit hotnews.ro. Se instituie facilități fiscale pentru acești datornici, în sensul anulării datoriilor accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) sau, după caz, restructurarea debitului principal prin anularea obligației de plată.Potrivit hotnews.ro, contribuabilii cu datorii de până la 1.000.000 lei primesc doar posibilitatea anulării obligațiilor accesorii, iar cei care au debite ce depășesc acest plafon, au și posibilitatea anulării debitului principal pe lângă accesorii.

Ce trebuie să facă cei cu datorii sub 1.000.000 de lei

Ce înseamnă noua reglementare pentru contribuabilii cu datorii sub 1.000.000 de lei

Anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, când suma datoriei este mai mică de 1.000.000 lei. Debitorii bugetari din această categorie pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii (dobânzi, penalități și orice alte penalități), dacă achită debitul principal până cel târziu în data de 15 decembrie 2019. Pentru a beneficia de lege, datornicii trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

-să achite toate debitele principale și eventualele obligații fiscale accesorii aferente anului 2019 (cel puțin până la data depunerii cererii de acordare a facilităților prevăzute de actul normativ);

-să aibă toate declarațiile fiscale depuse;

-să depună cererea de anulare a accesoriilor până cel târziu în 15 decembrie 2019.

Ce trebuie să facă cei cu datorii peste 1.000.000 de lei

Procedura în acest caz se vrea, potrivit inițiatorilor”Ordonanței aministiei fiscale”o soluție pentru evitarea procedurii insolvenței persoanelor juridice. Legea prevede aprobarea unei restructurări (anulări) atât a debitului principal, cât și a obligațiilor fiscale accesorii.

Debitorul cu datorii bugetare mai mari de 1.000.000 lei trebuie să notifice organul fiscal competent până cel târziu în data de 30 septembrie 2019, termen aflat sub sancțiunea decăderii.
Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată;
• să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
• să nu se afle în procedura insolvenţei;
• să nu fi fost dizolvat;
• să aibă depuse toate declaraţiile fiscale;
• să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

Trebuie însă achitat și o parte din debit, în baza planului de reorganizare.

Ordonanța stabilește că poate fi anulat la plată până la 50% din debitul principal, iar debitul ce trebuie plătit până la data depunerii cererii de anulare a datoriilor bugetare este stabilit în funcție de suma anulată la plată, astfel:
• Un procent de 5% din debitul principal, dacă se solicită anularea de până la 30% a obligației bugetare;
• Un procent de 10% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 30% și 40% din total;
• Un procent de 15% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 40% și 50% din total.

Restul datoriei bugetare poate fi eșalonată la plată într-o perioadă de maxim 7 ani.

Cum poți beneficia de”Ordonanța aministiei Fiscale”

Întâi se depune de către contribuabil o notificare la organul fiscal. După primirea notificării, organul fiscal verifică depunerea tuturor declarațiilor fiscale, efectuează stingeri/compensări și orice alte activități necesare pentru stabilirea situației fiscale exacte. În cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală în care sunt consemnate obligațiile bugetare și îl comunică debitorului. Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe privind obligațiile bugetare pentru care se solicită facilitățile fiscale. Depunerea notificării atrage de la sine, următoarele proceduri:

• Dobânzile, penalitățile și alte accesorii se amână la plată în vederea anulării;
• Procedura executării silite dacă a început se suspendă, iar dacă urma să fie aplicată nu se mai aplică;
• Obligațiile fiscale accesorii amânate la plată se sting prin depunerea unei cereri de anulare, ce poate fi depusă cel mai târziu până în data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Excepții de la”Ordonanța amnistiei fiscale”

Nu sunt considerate obligații restante, obligațiile bugetare datorate la data de 31 decembrie 2018 pentru care s-au acordat înlesniri la plată. De asemenea, nu sunt considerate obligații restante nici acele obligații bugetare constatate prin acte administrative fiscale ce stabilesc datorii bugetare cu scadență la 31 decembrie 2018, dar aceste acte administrative sunt suspendate la executare

 

Citește și:

 

Amnistia Fiscală. Peste 600.000 de contribuabili, vizaţi de ștergerea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate

Tot ce trebuie să ştim despre amnistia fiscală

 

Te invităm pe Facebook, ca să comentăm subiectele împreună

Avem și Instagram, pentru imagini și texte cum nu au alții

Loading...

Citește și