Ești asigurat? Uite de ce servicii medicale beneficiezi!

medic_pacient.jpg

asigurati drepturi pacienti servicii medicale
Asigurații au dreptul la servicii spitalicești gratuite

Plătim în fiecare lună 5,5% din salariu pentru asigurările de sănătate, ceea ce înseamnă că ar trebui să beneficiem de servicii medicale gratuite. Din păcate, de multe ori, ni se spune că nu mai sunt bani, atunci când avem nevoie de analize medicale sau de alte investigații. Click! vă spune ce drepturi aveți ca asigurat.

Acestea sunt drepturile persoanelor care plătesc lunar asigurările de sănătate:

# să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură

# să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

# să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

# să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

# să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, Rambursarea cheltuielilor reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii.

# să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

# să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

# să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

# să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

# să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

# să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

# să beneficieze de dispozitive medicale;

# să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

# să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;

# să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;

# să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Ce nu intră în asigurare?

Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:

# serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor;

# unele servicii medicale de înaltă performanţă;

# unele servicii de asistenţă stomatologică;

# serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

# corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice;

# unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;

# serviciile medicale solicitate şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;

# fertilizarea in vitro;

# asistenţa medicală la cerere;

# contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului;

# contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale;

# serviciile medicale solicitate de asigurat;

# unele servicii şi proceduri de reabilitare;

# serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii;

# serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;

# serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului.

Ei nu plătesc asigurarea de sănătate, dar au drepturi la servicii medicale gratuite

Categorii de persoane care pot beneficia de asigurarea de sănătate fără să fie nevoie să plătească contribuţia către stat.

-copiii până în 18 ani;

-tineri între 18 și 26 de ani dacă sunt elevi-inclusiv absolvenţii de liceu sunt asiguraţi până la începerea anului universitar,dar pe o perioadă nu mai mare de 3 luni,ucenici sau studenţi care nu realizează venituri din muncă;

-femei însărcinate sau lăuze care nu au niciun venit sau salariul lor este sub cel de bază minim.

Sunt asigurate şi persoanele aflate în una din următoarele situaţii:

-se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă (acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale);

-sunt în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani;

-beneficiază de o indemnizaţie de şomaj.

Ce se întâmplă dacă nu ești asigurat?

Dacă nu faci dovada calităţii de asigurat, beneficiezi de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale,bolilor ce pot provoca epidemii şi ai dreptul să fii monitorizată în perioada sarcinii şi a lăuziei.

 

Loading...
 
 
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1