Cum şi când poţi intra în posesia pensiei private

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a făcut o serie de precizări privind modalitatea prin care participanţii sau moştenitorii participanţilor la fondurile de pensii private pot intra în posesia sumelor strânse la Pilonul II sau Pilonul III.

Potrivit legislaţiei, ca dispoziţie tranzitorie până la adoptarea unei legi de plată a pensiilor private sub formă de anuităţi (viagere), moştenitorii participanţilor la fondurile de pensii private pot primi plăţile fie ca suma unică, fie sub formă de rate egale pe o durată de cel mult 5 ani, scrie adevarul.ro. Conform Codului fiscal în vigoare, singura sarcină fiscală asupra veniturilor încasate în urma participării la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depăşesc o bază neimpozabilă de 2.000 lei lunar, iar tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzător pensiilor din sistemul public.

Notarii îi vor informa pe moştenitori 

Fondurile de pensii private fac plăţi în trei situaţii, respectiv în cazul decesului, în caz de invaliditate sau în cazul pensionării participantului. În cazul decesului participantului, moştenitorii legali sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat şi pot revendica activul acestuia.

 La Pilonul II, moştenitorii care sunt la rândul lor participanţi la fondurile de pensii vor primi sumele cuvenite sub formă de virament în contul personal de pensie privată, iar cei care nu sunt participanţi pot beneficia direct de bani.„APAPR a întreprins în ultimii ani o serie de demersuri pe lângă Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR), pentru o mai bună informare a moştenitorilor participanţilor. Aceştia ar urma să fie informaţi de către notari despre existenţa acestor sume din Pilonul II pentru a fi introduse în certificatul de moştenitor şi, deci, în masa succesorală, astfel încât eventualii moştenitori să poată revendica cota-parte din activul cuvenit al participantului decedat”, a informat Asociaţia. La Pilonul III, moştenitorii primesc sumele cuvenite, la cerere şi după completarea documentaţiei specifice, independent de calitatea lor de participant la un fond de pensii facultative.

Invaliditatea sau pensionarea pentru limită de vârstă

În cazul invalidităţii, plata către participantul la pensiile private obligatorii sau pensiile private facultative (Pilonul II sau Pilonul III) rămas invalid se efectuează strict în cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau 2, nerevizuibilă, care să conţină precizări cu privire la incapacitatea de muncă a persoanei respective.

În cazul pensionării, participanţii la Pilonul II care beneficiază de pensie pentru limita de vârstă în condiţiile Legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie privată. Potrivit Legii pensiilor în vigoare, începând cu anul 2015 vârsta de pensionare a bărbaţilor este de 65 de ani, pentru femei crescând gradual în fiecare an de la 59 de ani la 63 de ani, în intervalul ianuarie  2011 - ianuarie 2030. În cazul Pilonului III, participanţii care au împlinit vârsta de 60 de ani pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie facultativă.

Câţi bani au fost viraţi

În cei peste 11 ani care au trecut de la înfiinţarea pensiilor private, din Pilonul II şi Pilonul III s-au efectuat plăţi în valoare de  454,7 milioane de lei (95,7 milioane de euro) către un număr de 63.153 de participanţi şi moştenitori, potrivit statisticilor centralizate de APAPR. Sumele virate până la finele lunii septembrie sunt aproximativ egal împărţite între fondurile de pensii obligatorii şi cele facultative (226 milioane lei la Pilonul II, 228 milioane lei la Pilonul III), în timp ce cazurile de plată sunt mai multe la Pilonul III (peste 38.000, faţă de 25.000 la Pilonul II).

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1