Cum reglementează Guvernul activitatea Uber, Bolt şi Clever. Ce trebuie să facă şoferii

uber.jpg

Guvernul a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care reglementează activitatea companiilor de ride-sharing, precum Uber, Bolt şi Clever
Citeste tot despre: 

Guvernul a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care reglementează activitatea companiilor de ride-sharing, precum Uber, Bolt şi Clever, astfel că, fidelii clienți ai acestor aplicații vor putea să circule cu mașinile preferate în scurt timp.

Reglementarea acestor activităţi va conduce la creşterea veniturilor atât la bugetul de stat, cât şi la bugetele locale, prin taxele şi contribuţiile plătite de operatori, pe de-o parte, cât şi de şoferii parteneri. De asemenea, va fi asigurat un regim nediscriminatoriu în piaţa transportului cu autoturisme şi va creşte gradul de concurenţă în piaţă, fiind de asemenea facilitat accesul pasagerilor la o gamă mai mare de opţiuni de transport, potrivit adevărul.ro.
„Proiectul de ordonanţă de urgenţă are în vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ, care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce priveşte platformele digitale cât şi operatorii de transport alternativ”, arată nota de fundamentare a proiectului.
Guvernul defineşte activitatea de transport alternativ, care va fi deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, contra cost, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale printr-o platformă/aplicaţie digitală. Transportul alternativ poate fi intermediat numai de către un operator al platformei digitale autorizat în acest sens. Intermedierea transportului alternativ fără a fi autorizat este interzisă. Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul României este supusă autorizării de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, iar autorizaţia emisă conform prezentei ordonanţe de urgenţă este valabilă pe întreg teritoriul României.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească Uber, Bolt şi Clever

Platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) ţine evidenţa automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente necesare şi notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;

b) propune şi afişează traseul optim până la destinaţie utilizând tehnologie pe bază de GPS înainte de efectuarea cursei;

c) afişează tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile literei b) înaintea acceptării cursei de către pasager;

d) afişează numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;

e) monitorizează continuu prin GPS toate cursele;

f) oferă pasagerilor opţiunea de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;

g) permite pasagerilor să raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei;

h) furnizează serviciu de suport / asistenţă a pasagerilor de către o echipă ce este disponibilă şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente survenite pe durata cursei;

i) permite decontarea preţului cursei.

Cum obţine platforma autorizaţia

Pentru obţinerea autorizaţiei, operatorul platformei digitale va depune la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale următoarele documente şi informaţii:

a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului din Romania sau din ţara de rezidenţă precum şi dovada înregistrării în România a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale;

b) declaraţia pe propria răspundere a operatorului platformei digitale că acesta nu se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

c) descrierea caracteristicilor şi funcţiilor platformei digitale, a modalităţii de funcţionare şi a conformării acesteia cu cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă precum şi indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată / testată;

d) declaraţie pe propria răspundere a operatorului platformă digitală, că platforma digitală îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.7 (cele 9 condiţii de mai sus). Autorizaţia se emite pe o perioadă de 3 ani. Autorizaţia devine valabilă după plata de către operator către MCSI a unui tarif de autorizare de 50.000 lei. În plus, operatorii autorizaţi vor achita la fiecare 12 luni un tarif de 50.000 lei.

Cum obţine şoferul autorizaţia

Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ autorizaţi, care deţin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului, copii conforme valabile. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. din judeţul sau municipiul Bucureşti unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, următoarele documente:

a) cerere;

b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi a certificatului constatator, eliberate de registrul comerţului;

c) certificat de atestare a pregătirii profesionale ale conducătorilor auto;

d) copie a certificatului de competenţă profesională pentru managerul de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale;

e) certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport alternativ, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru: - infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; - infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; - infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; - infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; - infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; - infracţiuni contra patrimoniului; Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice;

f) avizul medical şi psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale, cu menţiunea apt. Autorizaţia de transport alternativ se eliberează, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, pentru o perioadă de 3 ani după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei.

Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică în lipsa unei autorizaţii valabile se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum şi cu interzicerea desfăşurării de activităţi economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancţiunii.

Condiţii pentru şoferi

Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani şi să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

b) să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;

c) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului.

d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane;

e) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Condiţii pentru maşini

Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;

b) au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;

c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei; d) deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Şoferii vor avea ecuson pe maşină

În trafic, autoturismele acceptate pe platforma digitală pentru efectuarea transportului alternativ vor avea afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos şi pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conţinând următoarele elemente:

a) numărul de înmatriculare al autoturismului;

b) denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul. Ecusonul de transport alternativ se emite de către operatorul plaformei digitale pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Şoferii cărora le lipseşte de pe autoturism ecusonul emis de către operatorul platformei digitale pot fi amendaţi.

 

Loading...

Citește și

  • Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor

    Ministrul Transporturilor spune că şoferii care folosesc UBER, Bolt și Clever nu sunt scoşi din joc şi că legea a fost prost interpretată. Răzvan Cuc promite acum o ordonanţă de urgenţă pentru ridesharing.

  • Au fost amendați primii șoferi Uber! Joi, 16 mai, au intrat în vigoare modificările la Legea taximetriei, cerute în stradă de mii de taximetriști. Guvernul a operat modificări la aceasta lege, ca urmare a protestelor taximetriştilor, adoptând pe 29 martie ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi de închiriere, printre altele eliminând din lege expresia „în mod repetat” și vizează în mod special aplicațiile care fac concurență taximetriștilor, precum Uber sau Taxify.

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1
3
ClickPoftaBuna.ro : 1