Calendar ortodox 2021, 21 iunie. Sărbătoarea zilei. Lunea Sfântului Duh, Sfânta Treime

calendar-ortodox-2021-21-iunie-sfanta-treime-andrei-rubliov.jpg

Calendar ortodox 2021, 21 iunie. Sărbătoarea zilei. Lunea Sfântului Duh, Sfânta Treime
Sfânta Treime
Icoană de Andrei Rubliov

Sfânta Treime este prăznuită la data de 21 iunie în calendarul ortodox. Sfânta Treime este sărbătoarea zilei prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 21 iunie. Praznic Împărătesc.

Calendar ortodox 2021, 21 iunie. Sărbătoarea zilei. Lunea Sfântului Duh, Sfânta Treime

Taina Sfintei Treimi este taina întregii existenţe a tot ce există, fizic sau spiritual, fără de care nimic nu ar fi existat şi fără de care nimic nu poate fi explicat. Sfânta Treime este iubirea fără de început de care nimeni nu se satură niciodată şi care nu are sfârşit. Sărbătoarea Sfintei Treimi este aşezată în calendar imediat după Pogorârea Duhului Sfânt pentru a ne releva cel de-al treilea ipostas al lui Dumnezeu pentru a ne arăta că mântuirea este opera Sfintei Treimi, a tatălui care a luat decizia şi a promis răscumpărarea, a fiului prin jertfa şi învierea sa şi a Duhului sfânt prin pogorârea sa asupra apostolilor şi continua sa lucrare în fiecare dintre credincioşi. Dogma Sfintei Treimi este învăţătura de bază a credinţei ortodoxe şi depăşeşte raţiunea umană fiind descoperită de Dumnezeu prin grija sa pentru oameni şi  primită prin credinţă şi dragoste. Relevearea lui Dumnezeu a început cu Vechiul Testament s-a continuat prin Evanghelia lui Hristos şi a fost formulată în mod definitiv de sfinţii părinţi care s-au adunat la primele două Sinoade Ecumenice când a fost scrisă declaraţia de credință niceo-constantinopolitană, cunoscută astăzi drept Crezul şi pe care noi îl mărturisim la fiecare Sfântă Liturghie, la Botez şi la alte slujbe. 

Crezul sau Simbolul Credinţei

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie.

Amin.

La 21 iunie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Savel; 
  • Sfântul Mucenic Manuil; 
  • Sfântul Mucenic Ismail; 
  • Sfântul Mucenic Inochentie; 
  • Sfântul Mucenic Isavru; 
  • Sfântul Mucenic Felix; 
  • Sfântul Mucenic Peregrin,
Loading...
 
 

Citește și