Calendar ortodox 2021, 13 iulie. Sfinţii zilei. Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

calendar-ortodox-2021-13-iulie-soborul-sfantului-arhanghel-gavriil.png

Calendar ortodox 2021, 13 iulie. Sfinţii zilei. Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil
Sfantul Arhanghel Gavriil
foto: Doxologia.ro

Click desktop articole 300x250 p1

Click desktop articole 300x250 p2

Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil este prăznuit la data de 13 iulie în calendarul ortodox. Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil este între sfinţii zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 13 iulie.

Calendar ortodox 2021, 13 iulie. Sfinţii zilei. Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

Sfântul Arhanghel Gavriil se prăznuieşte o dată cu toate puterile cereşti de sfinţii Arhangheli la 8 noiembrie, altădată a doua zi după Bunavestire adică la 26 martie, iar astăzi se prăznuiesc şi se preamăresc minunile şi arătările pe care l-a făcut la porunca lui Dumnezeu. L-a povăţuit şi l-a îndrumat pe Moise în pustie, i-a tâlcuit profetului Daniil minunatele vedenii, s-a arătat sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana vestindu-le naşterea Mariei ce aleasă în veci pentru a îl naşte pe Mesia. Dumnezeu l-a trimis pe Gavriil înaintea Mariei să-i dea Vestea cea Bună dar i s-a arătat şi lui Iosif încredinţându-l de fecioria Mariei. Sfântul Arhanghel Gavriil s-a arătat păstorilor  zicându-le: “Vă binevestesc o bucurie mare, căci astăzi s-a născut Mântuitorul lumii!”. Tot Gavriil a stat alături de Iisus la rugăciunea din grădina Getsimani înainte de patimile pe care urma să le îndure şi s-a atătat mironosiţelor după minunata înviere când acesta au găsit mormântul gol. Preasfânta Născătoare de Dumenzeu l-a mai văzut pe Arhanghel  încă odată în Muntele Eleonului când se ruga şi când căpetenia îngerească i-a adus veste adormirii şi a mutării de cele pământeşti la cele cereşti. 

Minunatele arătări ale Arhanghelului Gavril sunt menţionate atât în Vechiul cât şi în Noul Testament iar biserica ştie despre neîncetata mijlocire a binefăcătorului neamului omenesc şi de aceea se cuvine să-l lăudăm cu cântări şi să-i alcătuim sobor. 

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

 Glasul al 8-lea

Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, rugămu-te pe tine noi nevrednicii ca, prin rugăciunile tale, să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi grăim: izbăveşte-ne din nevoi, Sfinte Arhanghele Gavriil, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Condac la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă. 

Tu fiind mai mare peste slujitorii cei fără de trup, ţie unuia s-a încredinţat înfricoşătoarea Taină cea rânduită mai înainte de veci, Arhanghele Gavriil, Preaslăvite. Adică naşterea cea de negrăit a Sfintei Fecioare, către care ai grăit: Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de dar. Pentru aceasta, după datorie, credincioşii cu veselie pururea te fericim.

Troparul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Mai-marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din nevoi, ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.

La 13 iulie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Alexander Schmorell;
  • Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul;
  • Sfânta Muceniţă Golinduh;
  • Sfânta Cuvioasă Sara.

Click desktop articole 580x400 p1

Loading...

Click desktop articole 300x250 p3

 
 

Citește și

Click desktop articole 580x400 p2

Click desktop articole 300x250 p4

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1

Click desktop articole 300x250 p5

Adevarul