Calendar ortodox 2019, 25 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta şi marea zi de joi

Sfânta şi marea zi de joi este prăznuită în anul 2019 la data de 25 aprilie în Calendarul ortodox. Sfânta şi marea zi de joi este prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 25 aprilie. Denia celor 12 Evanghelii.

Calendar ortodox 2019, 25 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta şi marea zi de joi

În Sfânta Joi din Săptămâna patimilor se prăznuiesc patru momente importante ale iconomiei mântuirii noastre: Sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de taină, Rugăciunea cea mai presus de fire şi vânzarea Domnului de către Iuda.

În acestă zi se citesc Cele 12 Evanghelii şi Sfânta Cruce se scoate din altar şi se aduce în naosul bisericii, unde rămâne până vineri când este dusă înapoi în altar.

Tot în Joia Patimilor se sfinţeşte Sfântul şi Marele Mir, uleiul care se întrebuinţează la Taina Mirungerii, sfinţirea altarelor şi a bisericilor, sfinţirea antemiselor dar şi pentru reprimirea în ortodoxie a celor căzuţi din dreapta credinţă, dar acest lucru nu se săvărşeşte în fiecare an, ci doar atunci când se constantă că Mirul nu mai ajunge pentru un an de zile.

Sfânta spălare a picioarelor

Sfânta spălare a picioarelor este despre smerenie. Dumnezeu cu neţărmurita lui putere se smereşte pe sine şi spală picioarele ucenicilor săi, dar ne şi vădeşte valoare pe care Dumnezeu o dă omului. Spălarea picioarelor este lecţia pe care Mântuitorul o dă ucenicilor săi în disputa acestora pentru întâietate. Credincioasul este chemat să spele în fiecare zi picioarele celor de lângă el. Să un ne ridicăm deasupra semenilor noştir ci să ne pune în genunchi înaintea lor şi să le îmbrăţişăm tălpile ca manifestare a dragostei lui Hristos.

Cina cea de taină

Cina cea de taină  a avut loc după ce mântuitorul a spălat picioarele tuturor ucenicilor săi. A început cu Iuda şi a terminat cu Petru. La cină le dezvăluie ucenicilor Taina Sfintei Euharistii, taina transformării pâinii şi vinului în trupul şi sângele Domnului, dar le dezvăluie şi că unul dintre ei este cel care-l va vinde.

Rugăciunea din grădina Ghetsimani

După cină, Hristos merge cu ucenicii săi în grădina Ghetsimani unde se roagă pentru Apostoli şi pentru credincioşi. Acolo mântuitorul supune firea sa cea omenească firii dumnezeieşti “Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta, însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti" (Matei 26: 39). Aşadar Hristos Dumnezeul împreună cu Tatăl şi cu Duhul sfânt împreună lucrează pentru mântuirea omenescă, iar Hristos omul se supune voinţei divine.

Vânzarea lui Iuda

Tot astăzi se aminteşte şi vânzarea Domnului de către ucenicul său, Iuda care este pus în antiteză cu femeia păcătoasă. Primul datorită lipsei lui de pocăinţă ajunge să-l trădeze şi să-şi pierdă sufletul deşi îi era atât de apropiat şi primise învăţătura la prima mână, pe când cea de-a doua se mântuieşte datorită pocăinţei sincere deşi era printre cei mai păcătoşi dintre oameni.

Rugăciunea zilei de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre”. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

La 25 aprilie în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului;
  • Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu.
Loading...

Citește și

  • Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2019 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna aprilie, conform Calendarului ortodox 2019, ca să te poți pregăti pentru ele. Praznicele lunii aprilie sunt Intrarea Domnului în Biserică - Floriile, Învierea Domnului – Sfintele Paşti şi sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

  • Calendar ortodox 2019, aprilie. Sărbători religioase, sfinţi, posturi

    Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2019 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna mai, conform Calendarului ortodox 2019, ca să te poți pregăti pentru ele. Praznicul lunii mai este Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.