Calendar ortodox 2019, 23 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta şi marea zi de marţi. Sfântul Mare mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruinţă

calendar-ortodox-2019-23-aprilie-sfanta-marti-fecioarele-cele-intelepte.jpg

Calendar ortodox 2019, 23 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta şi marea zi de marţi. Sfântul Mare mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruinţă
Calendar ortodox 2019, 23 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta şi marea zi de marţi. Sfântul Mare mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruinţă
foto: doxologia.ro

Sfânta şi marea zi de marţi este prăznuită în anul 2019 la data de 23 aprilie în Calendarul ortodox. Sfântul Mare mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruinţă va fi sărbătorit la 29 aprilie. Sfânta şi marea zi de marţi zilei prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 23 aprilie. Denie.

Calendar ortodox 2019, 23 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta şi marea zi de marţi

În sfânta zi de marţi sunt pomenite cele zece fecioare din sfânta Evanghelie. Pilda ne-a fost dată nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru a înţelege că trebuie să fim miloşi şi pregătiţi în orice clipă a vieţii pentru a-l primi pe Hristos. Cele cele cinci fecioare înţelepte sunt pregătite şi au la ele uleiul care preficgurează milostenia. Fecioarele nebune nu au la ele milostenie ceea ce face ca virtutea fecioriei să-şi piardă din valoare în faţa lipsei milostenie. Dacă a îţi păzi curăţia trupului este o mare virtute, lipsa milosteniei duce până la anulare virtuţii consideră sfinţii părinţi. Fecioarele sunt considerate nebune pentru că au săvârşit virtutea cea mare a fecioriei dar au neglijat virtutea cea mică a milosteniei, lăsându-se biruite de trup sunt considerate asemenea defrânatelor. Şi această pildă ne este dată tot pentru a fi pregătiţi, prin fapte bune şi prin milostenie, pentru a-l primi în orice clipă pe adevăratul mire.

Rugăciunea zilei de marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală înaintea Lui. Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să ma duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale. Amin.

Calendar ortodox 2019, 23 aprilie. Sfinţii zilei. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

În vremea când Diocleţian a fost împărat avea un vrăjitor pe nume Apolon care făcea profeţii care niciodată nu se împlineau dar în care el credea cu tărie. De aceea când divolul Apolon i-a spus că din cauza creştinilor nu se împlinesc profeţiile sale el s-a mâniat foarte tare pe creştini şi el s-a umplut de mânie împotriva ce cred în Hristos şi a reînnoit prigoana care abia încetase.

Sfântul Gheorghe era om de încredere al împăratului, ostaş viteaz şi cinstit, dar când a văzut prigoana şi cele ce se întâmplă şi-a împărţit aurul, argntul şi hainele şi a luat atitudine înaintea păgânului împărat mărturisindu-l pe Hristos. Împăratul l-a chinuit în fel şi chip şi când credea că l-a frânt Marele Mucenic acesta se ridica şi mai falnic şi mai puternic. Călăii care-l torturau au fugit la împărat cumprinşi de spaimă mare şi de uimire. Iar împăratul îi cerea să spună cu ce vrajă se apără şi nu este înfrânt de tot ce aruncă asupa lui, dar degeaba îi explica marele mucenic că Hristos îl apără căci iodolatrului nu-i venea să creadă. Iar când l-au dus pe Sfântul Gheorghe la templu să-i arate puterea idolilor aceştia s-au prăbuşit pe loc făcându-se fărâme. Chiar împărăteasa Alexandra a căzut a picioarele mucenicului mărturisindu-l pe Hristos iar împăratul mâniindu-se i-a trimis la locul de execuţie ca să fie tăiaţi cu sabia. Împărăteasa şi-a dat duhul în mânile Domului pe drum iar Sfântul Gheorghe a mulţumit lui Dumnezeu şi a cerut iertare pentru prigonitorii săi înainte să fie tăziat cu sabia.

În urma unei hotărâri a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru că săptămâna mare este perioadă de căinţă şi nu de veselie, slujba Sfântului şi Marelui Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință se va ţine în ziua de 29 aprilie a doua zi de Paşti.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

Glasul al 4-lea

Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraţilor ajutător, purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântu­iască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

Glasul al 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele virtuţilor adunându-ţi. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri şi luptând cu sânge pe Hristos ai luat. Şi cu rugăciunile tale sfinte, dai tuturor iertare de greşeli.

La 23 aprilie în calendarul ortodox 2019 mai este pomenit

  • Sfântul Mucenic Valerie
Loading...

Citește și

  • Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2019 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna aprilie, conform Calendarului ortodox 2019, ca să te poți pregăti pentru ele. Praznicele lunii aprilie sunt Intrarea Domnului în Biserică - Floriile, Învierea Domnului – Sfintele Paşti şi sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

  • Calendar ortodox 2019, aprilie. Sărbători religioase, sfinţi, posturi

    Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2019 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna mai, conform Calendarului ortodox 2019, ca să te poți pregăti pentru ele. Praznicul lunii mai este Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.