Calculează când poți să te pensionezi anticipat

pensionari-persoane_in_varsta-pensie_anticipata.jpg

persoanele in varsta se pot pensiona anticipat
Persoanele care au realizat un stagiu minim de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare
FOTO: adevarul.ro

Simțiți că nu mai puteți munci? Să știți că puteți să vă pensionați anticipat. Sunt două condiții care trebuie îndeplinite simultan: un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare și cel mult cinci ani până la vârsta de pensionare. Calculează când poți să te pensionezi anticipat.

Actuala lege a pensiilor are prevederi clare legate de pensionarea anticipată şi pensionarea ancitipată parţial, prevăzând, în funcţie de sex, şi ce stagiu de cotizare trebuie să ai. Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Când poți să te pensionezi anticipat

Potrivit legii aflate acum în vigoare, persoanele care au realizat un stagiu minim de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna şi anul naşterii.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.  

Exemplu: O femeie născută în februarie 1962 se poate pensiona anticipat începând cu aprilie 2019. Vârsta standard de pensionare este 62 ani şi 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani şi 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani şi 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani şi 6 luni (32 ani şi 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani).

Exemplu: Un bărbat născut în februarie 1962 se poate pensiona anticipat abia în februarie 2022, după actuala lege a pensiilor, dacă are 43 de ani vechime (35 de ani stagiu complet de cotizare plus 8 ani).

În 2019, pot ieşi la pensie anticipată doar bărbaţii care s-au născut în anul 1959, care au cel puţin 43 de ani de cotizare.

Actele necesare solicitării pensiei anticipate

Actele necesare solicitării pensiei anticipate, după caz:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie;
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme); adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme).
 • SURSA: adevarul.ro
Loading...