Atenție, părinți! Astăzi începe înscrierea în clasa ”zero”!

fetita-scoala.jpg

fetita scoala
Astăzi, 27 februarie, începe înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor de 6 ani

Începe ”cursa” pentru înscrierea la școală a prichindeilor de 6 ani. O mulțime de părinți nu vor să își dea copiii la școala de cartier și se zbat să găsească o altă unitate de învățământ cu renume.

Înscrierile copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018 începe astăzi (27 februarie) şi se încheie în 30 martie.

În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017 inclusiv, informează Ministerul Educației. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017 (inclusiv), după ce o comisie de evaluare  a dezvoltării psihosomatice atestă că sunt pregătiți pentru a merge la școală.

  • Prima etapă de completare şi depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul primar începe în 27 februarie şi se încheie în 16 martie. A doua etapă de înscriere va avea loc între 24 şi 30 martie, informează Ministerului Educaţiei.
  • În cazul în care rămân copii neînscriși, inspectoratele școlare vor rezolva fiecare caz în parte.
  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va avea loc în perioada 22 februarie - 14 martie.
  • Fiecare unitate de învăţământ în care sunt clase pregătitoare este obligată să organizeze Ziua porţilor deschise, până în 2 martie, pentru părinţii care vor să viziteze spaţiile şcolare şi să se informeze direct de la cadrele didactice despre disciplinele opționale, dotarea școlii, despre învățători.
  • Numărul de locuri alocate este 165.000, mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.
  • Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate - şcoala de circumscripţie, deci locul este asigurat.

Actele necesare

Cererea tip de înscriere, care se poate completa la secretariatul şcolii sau online;

Copie carte de identitate părinţi;

Copie certificat de naştere copil;

Fişa de vaccinări (de la medicul de familie);

Avizul Comisiei de Evaluare (dacă este cazul);

Adeverinţa de la grădiniţă din care rezultă că preşcolarul a frecventat cursurile grădiniţei în aceeaşi unitate (dacă este cazul);

Dosar plic.

Loading...