Așa obții cardul european de sănătate!

ghiseu.jpg

card european sanatate asigurat eliberare
Cardul european se eliberează în baza unei cereri

Ai în plan să pleci în vacanță prin Europa? Ar fi bine ca înainte să-ți faci card european de sănătate. Astfel, în caz că ai nevoie de asistență medicală, beneficiezi de gratuitate. Click! îți spune cum poți intra în posesia cardului și tot ce trebuie să știi despre acesta. Atenție! Cardul european nu este același cu cardul național de asigurări de sănătate.

Cardul european este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene (UE).

Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maximum 12 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

Cine îl poate deține?

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

Ce drepturi conferă?

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.

Cât costă?

Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Cât timp e valabil?

Cardul este valabil 12 luni de la data eliberării. Cu maximum o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală.

card_european_sanatate.jpg

card european sanatate asigurat eliberare
Așa arată, față/verso, cardul european de sănătate

Care este procedura de obținere?

1. Completezi și semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat, pe care o găsești pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (cnas.ro).

2. Atașezi copie BI/CI  șsi documentele doveditoare ale calității de asigurat (după caz, adeverință de salariat, adeverință de asigurat, chitanțe de plată a contribuției de sănătate, talon de pensie, adeverință de elev/student  etc.).

Pentru copii minori, se atașează copia certificatului de naștere/CI, iar la cererea făcută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.

3. Depui cererea, plus documentele la sediul casei județene de asigurări de sănătate de care aparții sau, în cazul bucureștenilor, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), Sediul Băneasa, etaj 2 Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București.

4. Cardul iti va fi eliberat in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus.

5. În cazul în care a fost obținut un card CEASS, dovada calității de asigurat se face de la data obținerii cardului precedent și până în prezent.

Studenții/masteranzii care studiază în statele membre UE pot obține CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român.

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

# copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația dacă este cazul) a/al persoanei împuternicite și procură notarială .

# Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.

Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.

Nu se primesc documente prin email, FAX, întrucât conţin date cu caracter personal. În conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016, excepție face doar fotocopia după actul de identitate, care poate fi transmisă pe adresa de email a casei de asigurări de sănătate.

Loading...
 
 
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1