Ai datorii la Fisc? Iată cum poţi obţine eşalonarea la plată!

Citeste tot despre: 

Eşalonarea reprezintă un aranjament de plată în rate a obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor aflaţi în dificultate financiară, generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti. Pentru a beneficia de eşalonare la plată a datoriilor fiscale, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, menţionate într-un ghid publicat pe site-ul ANAF.

Astfel, pentru a reuşi să obţină eşalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform adevarul.ro:

 • să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti;
 • să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată (această condiţie, precum şi precedenta, se apreciază de organul fiscal);
 • să fi constituit o garanţie (în funcţie de această garanţie se stabileşte şi perioada de eşalonare), fie în bani, fie în alte forme (de exemplu, contract de ipotecă sau gaj);
 • să nu se afle în procedura insolvenţei;
 • să nu se afle în dizolvare;
 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, cu excepţia situaţiei când suma pentru care s-a stabilit răspunderea a fost achitată şi actele prin care a fost stabilită răspunderea au rămas definitive;
 • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal (la data eliberării certficatului de atestare fiscală).

Obligaţiile fiscale pentru care se cere eşalonarea trebuie să fie de cel puţin 500 de lei pentru persoane fizice (max 5.000 lei) sau de cel puţin 5.000 de lei pentru firme (max 20.000 lei).

Ce tipuri de garanţii sunt acceptate

a) mijloace băneşti consemnate pe numele debitorului la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului sau scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie (valoarea trebuie să acopere sumele eşalonate şi dobânzile pe perioada eşalonării);

b) sechestrul asigurător asupra bunurilor proprietate a debitorului;

c) contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent, dacă valoarea bunului e acoperitoare pentru obligaţiile terţului şi pentru garantarea obligaţiilor ce se eşalonează. În acest caz, ipoteca se instituie numai pentru un singur contribuabil.

Valoarea garanţiilor prevăzute la lit.b) şi c) trebuie să acopere sumele eşalonate, dobânzile pe perioada eşalonării, plus un procent între 4 şi 16%, în funcţie de perioada de eşalonare, respectiv 2, 3, 4 sau 5 ani.

În funcţie de garanţia constituită solicitantul poate beneficia de:

 • Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu amânarea la plată a penalităţilor de întârziere, în vederea anulării, dacă constitui garanţii, potrivit legii;
 • Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, iar penalităţile de întârziere nu se amână la plată şi se includ în eşalonare, dacă deţii bunuri insuficiente pentru a constitui garanţii;
 • Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 6 luni, iar penalităţile de întârziere nu se amână la plată şi se includ în eşalonare, dacă nu constitui garanţii;
 • Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu amânarea la plată a penalităţilor de întârziere, în vederea anulării, dacă valoarea obligaţiilor fiscale este de până la 20.000 lei pentru persoanele juridice şi de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice.
 • Eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru debitorii cu risc fiscal mic, cu constituirea de garanţii în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul înlesnirii la plată.

 

Beneficiile eşalonării la plată 

 • Suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
 • Amânarea la plată a penalităţilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală în vederea anulării.
 • Necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întârziere pe perioada eşalonării la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia situaţiei privind achitarea cu întârziere a ratei de eşalonare.
 • Posibilitatea participării la licitaţiile publice ca urmare a faptului că obligaţiile fiscale eşalonate la plată nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

Cum se cere eşalonarea la plată

Dacă îndeplineşti condiţiile de mai sus mai ai de parcurs câţiva paşi pentru a beneficia de toate avantajele eşalonării la plată.

 • În primul rând se va completa cererea, care va conţine datele de identificare, perioada pentru care se cere eşalonarea (exprimată în luni, la care se ataşează şi motivul pentru care se cere eşalonarea), suma totală pentru care se cere eşalonarea, justificarea stării de dificultate financiară şi menţiuni privind bunurile aflate în proprietate.
 • Cererea va fi depusă la organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale solicitantului, care o va analiza şi soluţiona în maximum 60 de zile. Dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a eşalonării la plată, urmează acordul de principiu, prin care organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare, data până la care este valabilă garanţia, precum şi cuantumul garanţiei, cu menţionarea sumelor eşalonate la plată, a sumelor amânate la plată, a dobânzilor datorate pe perioada până la 16% din sumele eşalonate, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată.
 • Pentru stabilirea valorii garanţiei, dobânda se calculează de la data emiterii acordului de principiu.
Loading...
 
 
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1