Urbanism București - Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Citeste tot despre: 

Conform legislației în vigoare, elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu este solicitată prin certificatul de urbanism.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este o documentație de urbanism ce detaliază permisivitățile și restricțiile reglementate prin PUG sau PUZ

În cadrul documentației sunt asigurate condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a uneia sau mai multor construcții pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile.

În cadrul documentației sunt asigurate condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a uneia sau mai multor construcții pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile.

Planul Urbanistic de Detaliu trebuie să cuprindă reglementări cu privire la:

regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;

relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare;

permisivități și constrângeri urbanistice, inclusive ale volumelor construite și amenajărilor.

Prin PUD nu se pot reglementa:

procentul de ocupare al terenului (POT);

coeficientul de utilizare al terenului (CUT);

regimul de înălțime (RH). 

Acești indicatori urbanistici pot fi modificați doar printr-un Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Conform Ghidului privind metodologia de elaborare a conținutului cadru al planului urbanistic de detaliu, PUD trebuie să soluționeze în detaliu:

modul de ocupare și utilizare a terenului;

funcțiunea și aspectul arhitectural al construcției și amenajărilor;

integrarea noilor construcții și corelarea lor cu cele exitente;

circulația carosabilă și pietonală, corelate cu traficul în zonă și relațiile cu zonele învecinate;

parcaje, spații de recreere și de joacă;

echipare edilitară;

funcționarea diferitelor forme de proprietate juridică a terenului.

Durata de aprobare a unei documentații PUD este dată de complexitatea proiectului, a vecinătăților și a avizelor solicitate.

În funcție de observațiile și cerințele comisiilor de specialitate se pot solicita noi avize față de cele trecute inițial în certificatul de urbanism

De aceea este dificil de estimat durata de aprobare a unui PUD.

 

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1