Metrorex deschide noi casierii pentru abonamente. Ce acte trebuie să aducă elevii ca să primească reducere

casa-abonamente-elevi-studenti.jpg

În orice sezon, la casele de abonamente pentru elevi și studenți se formează cozi
În orice sezon, la casele de abonamente pentru elevi și studenți se formează cozi

Metrorex deschide luni, 2 septembrie, mai multe casierii destinate achiziționării titlurilor de călătorie pentru elevi și studenți. În total, vor fi 11.

Începând din 2 septembrie, vor fi deschise încă opt casierii specializate pentru emiterea abonamentelor lunare cu preț redus 50% sau gratuite, pe lângă cele trei funcționale în perioada vacanțelor școlare.

Acestea vor funcționa după următorul program, în stațiile:

 •   Gara de Nord 1 L-V 07:00-20:00;
 •   Grozăvești L-V 07:00-20:00;
 •   Piața Romană L-V 07:00-20:00 (funcționează și pe perioada vacanțelor scolare);
 •   Piața Unirii 1 L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00 (funcționează și pe perioada vacanțelor școlare);
 •   Piața Unirii 2 L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00 (funcționează și pe perioada vacanțelor școlare); 
 •   Eroilor L-V 07:00-13:30; 
 •   Universității L-V 10:30-17:00;
 •   Piața Victoriei 2 L-V 13:30-20:00;
 •   Politehnica L-V 13:30-20:00;
 •   Nicolae Grigorescu 1 L,Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00;
 •   Apărătorii Patriei L, Mi, V 07:00 - 13:30 , Ma, J 13:30-20:00.

 Totodată, până la începerea anului universitar, Metrorex va pune la dispoziția elevilor și studenților încă șase casierii speciale față de cele 11 disponibile.

La casele speciale se pot achiziţiona abonamente pentru perioade succesive (maximum două abonamente) prin intermediul aplicației de personalizare.  

Acte pentru abonamentele reduse

Titlurile de călătorie reduse cu 50% se eliberează pe baza următoarelor documente:

 • pentru elevi - carnetul vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal, cartea de identitate  pentru cei cu vârsta de peste 14 ani împliniți;
 • pentru elevii claselor pregatitoare - adeverință doveditoare autentificată cu ștampila unității de învățământ acreditate/autorizate pentru anul în curs și copie după certificatul de naștere;
 • pentru studenții români și străini din state membre UE care studiază la o instituție de învățământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani - legitimație vizată pe anul în curs- forma de învățământ cu frecvență), carte de identitate/pașaport;
 • pentru studenții străini din state nemembre UE care studiază la o instituție de învățământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani - legitimație vizată pe anul în curs- forma de învățământ cu frecvență), pașaport/carte de rezidentă/permis de ședere.

 Actele pentru abonamentele gratuite

 • pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale precum și cei pentru care s-a stabilit o măsura de protecție specială, în conditiile legii, sau tutelă - carnetul vizat pe anul în curs care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, iar la rubrica "mențiuni" va avea atestat dreptul la gratuitate de către unitatea de învățămant, cartea de identitate pentru elevii cu vârsta de peste 14 ani împliniți;
 • pentru studenți - legitimația de student pentru reducere la transport (vizată pe anul în curs- forma de învățământ cu frecvență) având trecută mențiunea de gratuitate la călătoria cu metroul, carte de identitate/pașaport. Modelele de legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt prezentate in anexele 1 si 2 la normele metodologice aprobate de HG nr. 42/2017.
Loading...