Ai maşina în service? Ai putea închiria alta pe banii firmei de asigurare!

accident-rutier.jpg

Foto: Shutterstock

Ai fost implicat într-un accident rutier, iar acum îţi repari maşina pe RCA-ul vinovatului? În curând, ai putea beneficia de noi drepturi. Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente a publicat mai multe propuneri de modificare a normei RCA. Specialiştii avocatnet.ro ne spun cele mai importante noutăţi!

Constatarea daunei, în 3 zile lucrătoare – Majoritatea societăţilor de asigurare programează constatarea daunelor într-un interval de timp de 7-21 de zile calendaristice de la producerea accidentului auto. Această programare târzie are ca efect plata despăgubirii cât mai târziu posibil. Dacă termenul de constatare a daunelor nu va depăşi trei zile, şoferul îşi va primi mult mai repede banii pentru reparaţii.
Şoferul ar putea închiria o maşină pe banii asiguratorului – Multe firme de asigurare introduc în mod abuziv în cercetări dosarele depuse de şoferii păgubiţi, sub pretextul unei suspiciuni de fraudă. Motivul este amânarea cu trei luni a plăţii despăgubirii. Potrivit noilor norme propuse, asiguratorul va fi obligat să deconteze costurile de închiriere a unui autovehicul din aceeaşi clasă sau de o clasă inferioară maşinii avariate pe perioada în care amână plata daunelor.
Neînregistrarea actelor pentru analizarea dosarului este abuz – Multe societăţi de asigurare refuză înregistrarea documentelor de daună pentru a nu finaliza dosarul de daună şi, astfel, pentru a întârzia plata despăgubirii (reparaţiile maşinii avariate). Potrivit noilor propuneri, această faptă trebuie considerată abuz şi trebuie sancţionată cu amendă aplicată directorului de daune în cuantum de 25% din salariul brut lunar încasat.
Refuzul asiguratorului de a elibera nota de constatare este abuz – La momentul efectuării constatării, asiguratorul e obligat să elibereze persoanei prejudiciate o copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor. În acest document trebuie notate informaţii precum numărul dosarului deschis, piesele avariate şi soluţiile tehnice adoptate: înlocuire, reparaţie. De asemenea, trebuie menţionate lista documentelor care trebuie depuse de către şoferul păgubit pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii.
Informarea scrisă a păgubitului cu privire la:
- Procedurile care se efectuează şi durata acestora;
- Actele necesare pe care păgubitul trebuie să le prezinte;
- Actele necesare pe care asiguratorul RCA sau CASCO trebuie să le elibereze;
- Drepturile şi obligaţiile păgubitului RCA sau CASCO;
- Modalitatea de efectuare a unei reclamaţii în situaţia în care interesele păgubitului RCA sau ale asiguratului CASCO sunt lezate.
- Firma nu-ţi dă banii în 3 luni? Va fi executată judecătoresc – Dacă firma întârzie plata despăgubirii mai mult de 3 luni, atunci această obligaţie va deveni titlu executoriu. Păgubiţii RCA nu vor mai fi nevoiţi să înceapă o acţiune în instanţă, ci vor putea solicita executarea silită a asiguratorului prin intermediul unui executor judecătoresc.

Ce faci în caz de accident rutier?

În cazul în care s-a produs un accident în urma căruia au rezultat pagube materiale sau vătămări corporale, asiguratul are obligaţia de a oferi persoanelor prejudiciate informaţiile necesare pentru formularea cererii de despăgubire:
- Date personale legate de proprietar (nume, adresă de domiciliu);
- Informaţii despre poliţa RCA, denumirea societăţii de asigurare, seria şi numărul poliţei);
Dacă au avut loc doar daune materiale, cei doi şoferi nu mai sunt obligaţi să se prezinte la poliţie, ci pot să completeze împreună formularul de constatare amiabilă. Aceasta se poate obţine din unităţile oricăror societăţi de asigurare. În plus, asiguratul are obligaţia de a înştiinţa, în scris, societatea de asigurări unde are încheiată poliţa RCA cu privire la faptul că:
- partea prejudiciată a solicitat despăgubiri;
- proceduri penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui;
- partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătoarească.

Loading...

Citește și