Vineri, 3 mai, ortodocșii prăznuiec Izvorul Tămăduirii

izvorul-tamaduirii-istoric.jpg

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare închinată Maicii Domnului

Click desktop articole 300x250 p1

Citeste tot despre: 

Click desktop articole 300x250 p2

An de an, în Vinerea Luminată, prima vinere după Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii, un praznic împărătesc dedicate închinat minunilor înfăptuite de Maica Domnului. Sărbătoarea evocă un miracol ce datează din secolul al V-lea. Potrivit tradiţiei, sărbătoarea are o istorie veche de 1500 de ani.

Sărbătoarea aminteşte de o minune petrecută pe vremea evlaviosului Leon I (457-474), cu puţin timp înainte ca acesta să ajungă împărat. În această zi de sărbătoare ne îndreptăm gândul şi rugăciunile îndeosebi spre Maica Domnului, aceea care a devenit izvor al dumnezeirii prin naşterea Mântuitorului Hristos.

Ce spune legenda

Legenda spune că, în timp ce Leon cel evlavios şi binecredincios se plimba printr-o pădure din apropierea Constantinopolului (Istanbulul de astăzi), a întâlnit un bătrân orb, iar Leon s-a oferit să-l călăuzească.Din discuţiile purtate, Leon şi-a dat seama că bătrânul orb era un credincios luminat de Dumnezeu. El le mărturisea creştinilor întâlniţi în drumurile sale că în pădurile imperiale sunt izvoare şi lacuri ocrotite de Maica Domnului, recunoscută ca protectoare a sihaştrilor retraşi în acele locuri.

Discuții referitoare  la învierea Domnului între Leon și  bătrânul orb

Legenda mai spune că cei doi au purtat discuţii captivante referitoare la Învierea Domnului şi cei doi s-au rătăcit în pădurea deasă. Însetat, orbul l-a rugat pe însoţitorul său să-i dea apă de băut. Leon a căutat multă vreme o sursă de apă, dar n-a găsit. În momentele sale de întristare, Leon a auzit-o pe Maica Domnului :" Nu este nevoie să te osteneşti, Leon, căci apa este aproape. Pătrunde, Leone, mai adânc în această pădure şi luând apă tulbure potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui întunecaţi! Atunci vei cunoaşte cine sunt eu !

Bătrânul și-a recăpătat vederea

Leon a urmat întocmai sfatul primit „de sus". În mod miraculos, bătrânul şi-a recăpătat vederea. Atunci, când s-a înfăptuit minunea, orbul a exclamat: "Maica Domnului eşti aici! Te-am găsit!". Copleşit de miraculoasa întâmplare, Leon a îngenuncheat lângă orb şi a rostit : „Am văzut Lumina cea adevărată, pe Maica Preacurată. Aici este izvorul tămăduitor,fântâna dătătoare de sănătatea!". În acea zi, înţeleptul orb i-a făcut lui Leon o profeţie: "În curând, vei ajunge împărat!".

Când profeţia orbului s-a împlinit, iar Leon a ajuns în scaunul împărătesc, prima sa grijă a fost să ridice o biserică, în apropierea izvorului tămăduitor . După ce orbul şi-a recăpătat vederea, la izvorul tămăduitor , şirul minunilor a continuat. A băut apă din izvorul vindecător chiar împăratul Justinian şi s-a însănătoşit, după o grea suferinţă.

La Istanbul, denumirea actuală a vechii cetăţi a Constantinopolului, turiştii vin să se închine într-o biserică care poartă hramul „ Izvorul Tămăduirii", lăcaş înălţat în secolul al XIX-lea. În acelaşi timp, la subsolul sfântului lăcaş există un paraclis ce adăposteşte şi azi apă tămăduitoare din vremea împăratului Leon.

Click desktop articole 580x400 p1

Loading...

Click desktop articole 300x250 p3

 
 

Click desktop articole 580x400 p2

Adevarul

Click desktop articole 300x250 p4

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1

Click desktop articole 300x250 p5