La 30 noiembrie, credincioșii din țara noastră îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, patronul spiritual al românilor

În 30 noiembrie, ortodocşii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, patronul spiritual al românilor, cel care i-a creștinat pe geto-dacii din Dobrogea de astăzi. Sfântul Apostol Andrei, care L-a urmat pe Iisus, a devenit primul său ucenic și un martor de seamă la cele mai de importante evenimente religioase care s-au petrecut în zorii creştinismului.

Istoria sărbătorii

Sfântul Andrei a fost un martor de seamă la cele mai importante evenimente care s-au petrecut în zorii creştinismului. Evanghelia după Ioan aduce mărturie că Sfântul Andrei a fost mai întâi ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. În această calitate, el a asistat la botezul Mântuitorului şi la alegerea celorlalţi apostoli. De asemenea, împreună cu fratele său, Simon-Petru, Sfântul Andrei a fost martor la minunile săvârşite de Iisus şi L-a urmat când Acesta le-a adresat îndemnul: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni". De aceea, cei doi fraţi, pescari de meserie, au mers după Hristos şi au propovăduit împreună Evanghelia în Sciţia (teritoriu situat între Dunăre şi Marea Neagră) şi dincolo de Prut. Opinia, potrivit căreia Sfântul Andrei a predicat pe teritoriul locuit de sciţi, a fost preluată din Istoria bisericească scrisă de episcopul Eusebiu din Cezareea Palestinei. Părintele nostru spiritual, Sfântul Andrei, a suferit când a fost decapitat Sfântul Ioan Botezătorul, a fost alături de Iisus la Cina cea de Taină, a plâns la moartea Mântuitorului, dar s-a întărit în credinţă la Învierea acestuia.

Geto-dacii, convertiți la creștinism de Sfântul Andrei   

După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolul Andrei a continuat să predice Evanghelia lui Iisus în misiunea sa de creştinare în Georgia, în Armenia, în sudul Basarabiei şi a ajuns în Dobrogea de azi, fiind singurul apostol al Domnului Hristos care a convertit la creştinism populaţia geto-daco-romanilor din cetăţile acestui ţinut. Deşi la urcarea lui Decebal pe tronul Daciei raporturile cu Roma s-au înrăutăţit, Sfântul Andrei a hirotonit, în continuare, episcopi şi preoţi în Dobrogea. Documentele religioase menționează că peştera unde a trăit Sfântul Andrei (în comuna Ion Corvin din judeţul Constanţa) a fost primul lăcaş creştin din ţara noastră și poarta de intrare a creștinismului.    

Crucile de la Dervent au răsărit din pământ

Potrivit mărturiilor scrise, patru dintre ucenicii Sfântului Andrei, trimişi de acesta la Dervent să propovăduiască Evanghelia, au fost omorâţi şi pe locul sacrificiului „au răsărit din pământ" renumitele cruci din piatră care, de-a lungul timpului, şi-au dovedit o mare putere tămăduitoare, vindecând bolile sufleteşti şi trupeşti ale credincioşilor veniţi să se roage pentru izbăvirea de suferinţe. Din Dobrogea, Apostolul şi-a continuat misiunea de creştinare în Bulgaria, Macedonia şi Grecia.

Sfântul Andrei a convertit-o la creștinism pe Maximilia

În oraşul Patras, Sfântul Andrei a zăbovit mai bine de doi ani. În tot acest timp, Sfântul Andrei a reuşit s-o convertească la creştinism şi pe Maximilia, sora lui Egheat, cel mai înverșunat persecutor al creştinilor din acele timpuri. Pentru cei care se închinau în faţa idolilor, convertirea Maximiliei la creştinism a fost un neaşteptat afront, care trebuia pedepsit.

Sfântul Andrei a fost răstignit pe crucea sa în formă de X

In istoria zbuciumată a acestor locuri, au rămas mărturie cuvintele Sfântului  Andrei, Apostolul românilor, când acesta a văzut ultima dată crucea. Înainte de a fi răstignit, Apostolul Andrei a exclamat: "Te binecuvântez, o cruce, care ai fost sfinţită prin trupul lui Hristos!" Astfel, Sfântul Andrei, primul apostol al lui Iisus, a fost biciut şi răstignit pe crucea în formă de X, pe care o purta mereu cu sine. El a sfârşit muceniceşte în ziua de 30 noiembrie a anului 87, iar potrivit altor surse, în anul 97, la vârsta de 90 de ani.

Numeroși pelerini venerează moaștele Sfântului Andrei din Italia și Grecia

Credincioșii din Italia și din Grecia venerează moaștele Sfântului Andrei. După mai multe strămutări, o parte dintre moaştele sale se odihnesc în Catedrala Sfântul Petru din Roma, aduse aici în timpul Cruciadei din anul 1204, când latinii au prădat Constantinopolul. Capul Sfântului Apostol se odihnește în Grecia ( în Biserica din Patras ), unde Sfântul Andrei a trecut la cele veșnice.   

Semnificația numelui Andrei

Despre numele Sfântului este important să precizăm că acesta înseamnă în greceşte "curajos", "bărbătesc", deşi la origine Sfântul Apostol a fost evreu.

Apostolul Andrei este ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul României. El a fost primul trimis  să propovăduiscă  în ținuturile Greciei, Mării Negre și Dunării. După Înălțarea Domnului, Sfântul Andrei a venit pe meleagurile noastre și Peștera care-i poartă numele, un lăcaș sfânt întemeiat de el, a fost prima biserică creștină din țara noastră. În același timp,  Sfântul Andrei este și patronul spiritual al Scoției ( pe steagul acesteia este imprimată crucea Sfântului Andrei), al Siciliei, al Spaniei, al Greciei și al Rusiei.  

„Apostolatul Sfântului Andrei a fost benefic pentru ţara noastră, pentru că la început de mileniu am dobândit şi sămânţa bunei credinţe în cuvântul lui Dumnezeu, întemeindu-se prin aceasta Biserica Creştină pe meleagurile noastre. Astfel, Sfântul Andrei a devenit ocrotitorul ţării noastre şi al Bisericii noastre creştine. Pentru Sfântul Apostol Andrei, credincioşii manifestă o mare evlavie, botezându-şi copiii cu numele lui și multe lăcaşuri ortodoxe din ţara noastră sunt ocrotite de hramul Întâiului Chemat la apostolat. În ziua praznicului, credincioşii aduc la biserică ofrande de post: pâine, ulei, vin şi peşte. După slujba de binecuvântare, ofrandele sunt împărţite săracilor", ne spune părintele Valentin Fotescu, Doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti (Bulevardul Nicolae Titulescu).

Urare adresată cititorilor publicației Adevărul Holding 

În ziua praznicului Sfântului Apostol Andrei, urăm tuturor cititorilor  publicaţiilor companiei Adevărul Holding deplină sănătate şi dorim ca Sfântul Apostol Andrei să le împlinească dorinţele de bunăsporire în tot ceea ce-şi doresc !

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1