La 20 iulie creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul și slăvitul proroc Ilie Tesviteanul

isfantul_ilie_jpg.jpg

Sfântul și slăvitul Proroc Ilie, făcătorul de minuni
Sursa foto: Click.ro

Sântul Ilie, cel care i-a pedepsit pe prorocii mincinoşi, a fost un mare făcător de minuni în timpul vieţii şi după ce s-a urcat la cer într-un car de foc. Slăvitul proroc Ilie a primit de la Dumnezeu puterea de a „deschide şi a închide cerurile"

Istoria sărbătorii

Așa  cum  menționează  Sfânta Scriptură în Cartea a treia şi în Cartea a patra a Regilor, dintre prorocii Vechiului testament,  sfântul  Ilie  este ”văzătorul ” de Dumnezeu. Patria Sfântului Ilie a fost  ţara Galaadului, învecinată cu cetatea Tesvi, denumire care  i-a influențat și  numele de Tesviteanul.

Alături de Moise, Sfântul Ilie a fost prezent pe Muntele Tabor , atunci când Mântuitorul s-a schimbat la faţă înaintea apostolilor lui. Ca un luptător neînfricat al Domnului,  Profetul a fost prezent lângă Dumnezeu în momentele de slavă .

 Preotul Sovac a avut o viziune despre fiul său, Sfântul Ilie

De la naştere, cu aproape 900 de ani înainte de întruparea lui Hristos, tatăl  sfântului Ilie  care se numea  Sovac,  și era un  preot al Legii Vechi, a avut o vedenie: mai mulţi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe „vorbeau cu pruncul, învelindu-l cu foc şi băgându-i foc în gură să mănânce". Emoţionat de vedenia aceasta neobişnuită, preotul Sovac s-a dus la Ierusalim şi le-a povestit preoţilor despre ciudata vedenie. Unul dintre preoţii care i-a ascultat povestea, un înainte văzător, l-a liniştit:

„Nu te teme, omule, că vedenia pe care ai văzut-o pentru pruncul tău este spre slava  lui Dumnezeu , căci acest prunc va fi locaş al luminii darului lui Dumnezeu şi cuvântul lui va fi ca focul de puternic şi lucrător. Râvna  lui către Dumnezeu va fi fierbinte şi el va judeca pe Israel cu sabia şi cu focul". Şi profeţia făcută s-a împlinit: când pruncul a crescut şi a ajuns la vârsta desăvârşită, a primit harul prorocirilor, devenind un mare propovăduitor al dreptei credinţe.

Sfântul Ilie i-a cerut regelui să renunțe la idolatrie

În acea vreme, în Regatul de Nord al lui Israel domnea regele Ahab. După căsătoria acestuia cu prinţesa păgână Izabela din Sidon, Ahab a introdus în regat cultul zeului Baal, un fals Dumnezeu şi nu s-a mai închinat la Templul din Ierusalim. Impresionat de îndepărtarea de la credinţă a poporului lui Israel, Sfântul Ilie i-a cerut regelui să renunţe la idolatrie şi să nu-i mai prigonească pe creştini. În caz contrar, cu toţii, atât Ahab, cât şi poporul lui Israel, cel orbit şi înşelat de rege, vor fi aspru pedepsiţi de Dumnezeu: "Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel înaintea Căruia slujesc eu; în aceşti ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu! (III Regi 17, 1). După această avertizare, a urmat o mare secetă timp de trei ani şi jumătate. În acest interval, pământul n-a rodit, iar foametea s-a răspândit în tot ţinutul. Din această cauză sufereau şi oamenii, şi animalele.

Efectele secetei

În timpul secetei, Dumnezeu i-a cerut lui Ilie:" Du-te de aici, îndepărtează-te către răsărit şi te ascunde la pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. Apă vei bea din acel pârâu, iar mâncare am poruncit corbilor să-ţi aducă acolo ( III Regi 17, 3-4).  Din două motive l-a îndemnat Dumnezeu pe proroc să plece pe malul râului: pe de o parte, Ilie ar fost cruţat de răzbunarea Izabelei , dar şi de foamete şi de sete.

După ce a secat râul din care Ilie bea apă, iar corbii nu-i mai aduceau mâncare, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă şi săracă, pentru a vedea cât de cumplite sunt efectele secetei, nu numai asupra bogaţilor, cât şi pentru săraci. În casa văduvei, care l-a găzduit, Sfântul Ilie a făcut mai multe minuni: l-a înviat pe fiul acesteia şi i-a înmulţit uleiul şi pâinea.

Minunile Sfântului Ilie în timpul secetei

Minunile Sfântului Ilie au  continuat în  timpul secetei, vreme de trei ani şi jumătate. Pentru a dovedi puterea  adevăratului Dumnezeu, Prorocul i-a propus lui Ahab o confruntare cu idolul: preoţii lui Baal să ridice un jertfelnic ( un altar pe care era jertfit un viţel), iar lemnul jertfelnicului trebuia să fie aprins cu ajutorul focului coborât din cer.

La rândul lui, Sfântul Ilie trebuia să procedeze la fel. Scriptura spune că la demonstraţia care s-a desfăşurat pe muntele Carmel a participat tot poporul lui Israel. În zadar s-au rugat cei 450 de preoţi ai idolului Baal, aşteptând minunea. Semnul mult aşteptat nu a venit.

Sfântul Ilie a înlăturat cultul lui Baal

La rândul lui, Ilie a pregătit jertfa şi s-a rugat ca poporul să ştie cine este adevăratul Dumnezeu. După rugăciunea Sfântului Ilie, brusc a coborât foc din cer, iar ploile binecuvântate s-au revărsat peste tot ţinutul. Prin confruntarea cu prorocii mincinoşi ai lui Baal, Sfântul Ilie a dovedit regelui şi poporului evreu că Dumnezeul Său este Dumnezeul cel adevărat.  Acesta a fost momentul când Sfântul Ilie a înlăturat cultul zeului Baal. Pentru credinţa lui, Sfântul Ilie a fost ridicat la cer cu trupul, într-un car tras de cai, fără să treacă la cele veşnice prin poarta morţii, iar ucenicul lui, Elisei, a fost martor al minunii.

„Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, dar despre el se face referire şi în Noul Testament, lucru ce recunoaşte viaţa şi prorocirile pe care Sfântul Ilie le-a făcut. În România , multe persoane s-au învrednicit să poarte numele Prorocului. Părinţii şi naşii aleg acest nume de botez pentru copiii lor, un nume reprezentativ pentru creştinism. Sfântul Ilie este invocat adesea în timpul verii, pentru a mijloci aducerea ploilor, pentru a alunga seceta. Sfântul Ilie reprezintă un model pentru toţi cei care-i cunosc viaţa şi învăţătura", precizează părintele Valentin Fotescu, Doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti.

 

Loading...