pomicultori

Forfotă în livezile din comuna dâmboviţeană Voineşti! Crengile pomilor gem sub greutatea merelor dolofane, iar
Merii din Voineşti şi din celelalte comune de pe Valea Dâmboviţei gem sub greutatea