Deena Abdulaziz Al-Saud

Obișnuim să credem că femeile de religie musulmană sunt obligate să poarte acel veșmânt tradițional, dar regula nu