De la 1 iulie, folosirea cardului de sănătate redevine obligatorie pentru o serie de servicii medicale

card-detaliu.jpg

Cardul de sănătate, din nou obligatoriu

Ministerul Sănătății a anunțat că serviciile medicale acordate de spitale, furnizorii de investigații paraclinice (analize medicale), furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie şi cei de dializă vor trebui din nou validate cu cardul național de asigurări de sănătate, începând cu data de 1 iulie.

Guvernul a aprobat, la solicitarea Ministerului Sănătății, o Hotărâre (pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018) care stabilește mai multe măsuri noi pentru acordarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare specifice și dispozitivelor medicale, precum și măsuri care au ca scop limitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul populaţiei.

De la 1 iulie, folosirea cardului de sănătate redevine obligatorie pentru o serie de servicii medicale

Astfel, potrivit documentului ”începând cu data de 1 iulie 2020, serviciile acordate de către unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie şi cei de dializă vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate. Măsura este necesară pentru asigurarea continuității în acordarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative”.
Ministerul Sănătății transmite că ”nu va fi însă obligatorie transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării, a serviciilor medicale și materialele sanitare specifice, înregistrate/eliberate off-line”.

Cum emit rețete medicii de familie

Conform actului normativ, medicii de familie pot emite în continuare prescripții medicale pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, dar și pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în H.G. nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare.
Vor face excepție medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor naționale de sănătate curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, astfel încât asigurații să poată beneficia la timp de medicația necesară.

Medicamentele/materialele sanitare eliberate prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi nu pot fi prescrise de medicii de familie – aceștia pot prescrie medicamente în regim ambulatoriu care se eliberează doar prin farmacii cu circuit deschis.
Casele de asigurări de sănătate vor deconta toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.
Măsuri pentru spitalele care au preluat pacienții celor transformate în unități de tratament COVID

Pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, a fost prevăzută măsura ca unităţile de specialitate care au preluat în evidenţă, pe perioada stării de urgență, respectiv, după încetarea stării de urgenţă, bolnavi din programele naţionale de sănătate curative derulate prin unităţi sanitare cu paturi care au acordat şi acordă servicii medicale pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 pot derula programe naţionale de sănătate curative până la data de 30 iunie 2020, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.
Prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin Ordin al președintelui CNAS, cu avizul conform al ministrului sănătăţii se nominalizează unitățile de specialitate prin care se derulează programele naţionale de sănătate curative în aplicarea dispozițiilor Hotărârii de Guvern pentru aprobarea progrogramelor de sănătate

 

Obligativitatea folosirii cardului național de sănătate a fost suspendată pe perioada stării de urgență și a stării de alertă determinate de pandemia de coronavirus.

Citește și: 

În ce condiții poți merge la spital și cum colaborezi cu medicul de familie, după 15 mai

Anchetă penală la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Medicii de familie spun că instituția nu validează consultațiile fără cardul de sănătate

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1