190.000 de absolvenţi de gimnaziu au emoţii. Marţi începe Evaluarea naţională

Primul xamen important din viaţa lor, pentru circa 190.000 de adolescenţi. Absolvenţii de gimnaziu încep mâine Evaluarea naţională. Anul trecut au promovat doar 66%, dar nimeni nu a fost supărat pentru că se intră la liceu şi cu cea mai mică medie posibilă, nota 3.00.

Evaluarea Naţională începe marţi, 25 iunie, cu examenul scris la Limba şi literatura romană. Acesta este al doilea an în care elevii vor sustine probele în săli de examen supravegheate cu camere video.

Elevii nu pot intra în sală cu copiuţe, manuale, cărţi, calculatoare, telefoane mobile, ceasuri „deştepte”, alte dispozitive care să îi ajute. În caz că vor fi prinşi, vor fi evacuaţi din sala de examen, vor primi nota 1.00, dar tot vor intra în clasa a IX-a pentru că este an obligatoriu.

Evaluarea Nationala este programată într-o sesiune. Subiectele sunt elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si permit rezolvarea in 120 de minute.

Probele încep la ora 9.00, când se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte. Accesul elevilor este permis, cel mai târziu înainte de începerea probei, adică ora 8.30.

Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi profesori de altă specializare decât cea corespunzatoare disciplinei la care se susţine proba.

Din momentul distribuirii subiectelor, nici un elev nu mai poate intra în sală şi nici un elev nu poate părăsi sala, decat dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sala în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea Naţionala în sesiunea respectivă.
În cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de clasă. În această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să folosească instrumente de desen.

Elevii care vor să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

După ce îşi încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

În cazul în care un elev refuză să predea lucrarea scrisă, atunci el va fi eliminat din examen. Candidaţii aflaţi în această situaţie nu vor primi nota 1,00 la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionaţi în lista finală ca „eliminaţi” şi nu li se va încheia media la Evaluarea Naţională.

Corectarea lucrarilor se face astefl: se acordă 10 puncte pentru prezenţă, din oficiu, iar restul de 90 de puncte se vor acorda potrivit baremului.

Calendar Evaluarea Naţională 2013

25 iunie             Limba şi literatura română - probă scrisă
26 iunie              Limba şi literatura materna - probă scrisă
27 iunie              Matematică - probă scrisă

29 iunie              Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

29 iunie              Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)

30 iunie - 2 iulie  Rezolvarea contestaţiilor

3 iulie                 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Loading...
 
 
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1