Uite cum poţi obţine ajutorul de încălzire!

Citeste tot despre: 

Atenţie, români! Primăriile au început să primească cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru perioada cuprinsă între lunile noiembrie 2018 şi martie 2019. Click! îţi spune care este procedura, cine poate primi şi cine nu.

Pentru acordarea ajutorului de energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie e de 786 de lei, în cazul familii­lor, şi 1.082 de lei, în cazul persoanelor singure. În cazul în care locuinţa e încălzită cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie e de 615 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanelor singure. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situaţia în care acesta e principalul sistem de încălzire utilizat. Pentru ajutoarele de încălzire cu energie termică, gaze, energie electrică şi cu combustibili solizi sau petrolieri, formularele vor putea fi ridicate de la sediile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiilor.

Ce documente trebuie depuse

 • cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
 • acte de identitate pentru toţi membrii familiei (CI, BI, CN etc.), în copie
 • acte privitoare la veniturile nete realizate în luna anterioară, în copie
 • acte privitoare la regimul juridic al locuinţei (contract de vânzare), în copie
 • cumpărare, închiriere certificat de moştenire în copie
 • factură gaze naturale sau energie electrică, după caz, în copie
 • dovezi pentru bunurile deţinute, în copie

Cine e titularul ajutorului

 • proprietarul locuinţei sau succesorul de drept al acestuia;
 • titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al locuinţei;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare
 • cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
 • reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere

Ce venituri se iau în considerare

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei ­le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia:

 • alocaţiei de stat pentru copii
 • ajutorului social
 • alocaţiei pentru susţinerea familiei
 • ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli
 • burselor şcolare
 • stimulentului educaţional
 • sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului de protecţie socială “Bani de liceu”
 • sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială “Bursă profesională”
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Când nu primeşti

 • Iată ce categorii de bunuri conduc la neacordarea ajutorului:
 • bunuri imobile (o altă locuinţă în afara celei de domiciliu, terenuri etc.)
 • bunuri mobile (o maşină cu o vechime mai mică de 10 ani, mai mult de o maşină cu vechime mai mare de 10 ani)
 • depozite bancare peste 3.000 lei
 • terenuri/animale şi/sau păsări

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La comple­tarea cererii, titularul are obligaţia de a menţio­na corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Pentru a putea beneficia de ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece (noiembrie 2018-martie 2019), cererile trebuie depuse până cel târziu 20.11.2018. După această dată, pentru cererile depuse până la data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna respectivă, iar pentru cererile depuse după data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna următoare. Primii din ţară care au început să primească cererile pentru ajutoare sociale în domeniul încălzirii sunt edilii din Miercurea Ciuc-15 septembrie. Au fost urmaţi pe 8 octombrie de cei din Cluj. În Bucureşti, se primesc deja cereri la primăriile sectoarelor 1, 2, 4 şi 6. În alte oraşe au fost anunţate datele de la care se pot primi aceste cereri: la Piteşti din 15 octombrie, iar la Ploieşti din 18 octombrie. 

Loading...