Transport gratuit pentru elevi. Ce trebuie să facă școlarii pentru a primi abonamente de călătorie

elevi-transport-naveta.jpg

Elevi care stau in statia de autobuz
Elevii vor beneficia de transport gratuit până la școală pe tot parcursul anului

Executivul a aprobat zilele trecute o Hotărâre de Guvern prin care aprobă transportul gratuit pentru elevi. Elevii vor călători cu trenul, metroul, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele având asupra lor o legitimație lunară. Însă, pentru a beneficia de această facilitate, copiii trebuie să respecte anumite condiții.

Transport gratuit pentru elevi. Acte pentru eliberarea abonamentelor

În data de 28 mai a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care se reglementează procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Elevii școlarizați în România vor beneficia de gratuitate pentru transport local, rutier și naval, transport rutier județean și naval între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, transport interjudețean și transport intern feroviar și cu metroul.

Prezentarea carnetului de elev vizat pe anul în curs

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii trebuie să solicite centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, eliberarea unui card sau a a unui abonament lunar de călătorie. Acesta poate fi sub formă de card sau legitimație. Documentul cu valabilitate lunară se eliberează pe baza prezentării carnetului de elev emis de unitatea de învățământ ți ștampilat pe anul în curs.

Condiții de eliberare a abonamentelor pentru elevii care fac naveta

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe toată durata cursurilor, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, trebuie să depună la începutul fiecărui semestru, la secretariatul școlii, o cerere. Ei vor solicita eliberarea unei adeverințe care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ respectivă, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la școală. În baza acestei adeverințe, operatorul de transport eliberează documentul de călătorie pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

Acte pentru eliberarea abonamentului la metrou

Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare.

Elevii vor merge cu trenul la clasa a II-a

Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a.

Transportul gratuit pentru elevi va rezolva una dintre marile probleme cu care se confruntă școlarii, mai ales cei care locuiesc într-o localitate, dar învață în alta și trebuie să facă zilnic naveta.

Citește și: 

Bacalaureat 2020. Calendarul oficial al examenelor și alte noutăți

Loading...