S-a prelungit starea de alertă. Măsuri, restricții, obligații pe înțelesul tuturor. Ce prevede Hotărârea de Guvern

pietoni-pe-strada.jpg

Pietoni care merg pe trotuar cu bicicletele
Starea de alertă a fost prelungită. Nu sunt restricții noi, dar nici alte măsuri de relaxare
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul a prelungit, miercuri, starea de alertă pe teritoriul României. Au fost aprobate şi măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Iată care sunt măsurile, restricțiile și obligațiile ce ne revin pe parcursul următoarei luni, pe înțelesul tuturor.

S-a prelungit starea de alertă. Măsuri, restricții, obligații

Pe parcursul următoarelor 30 de zile, cât ne vom afla în stare de alertă, vom fi obligați să respectăm anumite măsuri și reguli. Iată care sunt acestea!

 • În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă avem obligația de a purta mască de protecție.

Sunt interzise aglomerarările de persoane

 • Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise.
 • Sunt interzise întrunirile culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.
 • Competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfăşura, dar fără spectatori.
 • Sportivii profesionişti se pot pregăti fizic în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană. Această prevedere nu se aplică în cazul sporturilor de contact.
 • Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleaşi familii.
 • Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.
 • Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară.
 • Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul.
 • Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.
 • Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.
 • Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.
 • În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Se interzice intrarea pe teritoriul României. Care sunt excepțiile

 • Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu urmatoarele excepții: membri de familie ai cetăţenilor români; membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România; persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state; persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent; personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare; pasageri care călătoresc din motive imperative; persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare; străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii; străinii şi apatrizii, muncitorii înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate; străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial; membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii.

S-a prelungit starea de alertă. Măsuri, restricții, obligații: rămân închise anumite puncte de frontieră

Se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

 • la frontiera româno-ungară: Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri); Carei, judeţul Satu Mare;
 • la frontiera româno-bulgară: Lipniţa, judeţul Constanţa; Dobromir, judeţul Constanţa; Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);
 • la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, judeţul Tulcea (cu excepţia traficului de marfă);
 • la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani; Oancea, judeţul Galaţi;
 • la frontiera româno-sârbă: Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin; Naidăş, judeţul Caraş-Severin; Valcani, judeţul Timiş; Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă); Lunga, judeţul Timiş; Foeni, judeţul Timiş.

Rămân închise restaurantele, locurile de joacă, cinematografele din Malluri

 • Se suspendă consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor. Cu alte cuvinte, restaurantele rămân închise.
 • Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară. Adică, la terase.
 • În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite: activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unităţi de alimentaţie publică; exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

Reguli privind transportul aerian, feroviar, naval și rutier

 • Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian
 • Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar.
 • Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier.
 • Transportul naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului naval.

S-a prelungit starea de alertă. Măsuri, restricții, obligații: cum vom merge la plajă

 • Accesul pe plaja neamenajată se face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanţare fizică. Utilizarea plajei se va face cu menţinerea unei distanţe de cel puţin 2 m între persoane în orice moment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii.
 • Accesul persoanelor pe suprafeţele de plaje amenajate cu şezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite.
Loading...