Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh, momentul înființării Bisericii creștine. Rugăciuni către Sfântul Duh

calendar-ortodox-2021-20-iunie-cinzecimea-rusalii-pogorarea-duhului-sfant-mihai-coman.jpg

Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh, momentul înființării Bisericii creștine
Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh
icoană de Mihai Coman

Rusaliile, Cincizecimea sau Pogorârea Sfântului Duh este sărbătorită în a opta duminică după Paști și mai este numită și Duminica Mare. În 2021, Rusaliile se sărbătoresc duminică, 20 iunie. Păgorârea Sfântului Duh este unul dintre cele mai importante evenimente din viața Bisericii și felul în care a avut loc ne este dezvăluit de Sfântul Apostol Luca în cartea Faptele Apostolilor (2, 1-4)

Biserica lui Hristos a luat ființă la Rusalii

Pogorârea Sfântului Duh este evenimentul care a marcat întemeierea Bisericii. Evreii erau adunați la Ierusalim pentru a serba Cincizecimea lor, adică celebrau primirea de Tablelor Legii în muntele Sinai, la 50 de zile de la de la fuga poporului din Egipt și Trecerea prin Marea Roșie. Dacă până în acea zi ucenicii Mântuitorilor au stat ascunși cu teamă, în acea zi Petru, insuflat de Duhul Sfânt, a vorbit mulțimii și 3000 de familii au format prima comunitate creștină, nucleul Bisericii de mai târziu.

Numai după Pogorârea Duhului Sfânt, apostolii și-au început misiunea vestind tuturor popoarelor tainele Împărăției cerurilor pentru că în toate neamurile pământului sungt bărbați cucernici.

Rusaliile sunt urmate a doua zi de Sărbătoarea Sfintei Treimi numită și Lunea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt, numit prima oară în chiar la începutul Bibliei când alături de Logos a luat parte la Crearea Lumii fiind pomenit în al doilea verset din Facere. Duhul Sfânt are menirea de a înfăptui lucrarea lui Dumnezeu în om și ne-a fost lăsat de Iisus Hristos ghid în lumea aceasta pănă la a doua sa venire, «Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va trimite vouă: Duhul adevărului, Care din Tatăl purcede».

Rusaliile, alături de Înviere, sunt cele mai vechi sărbători creștine, fiind sărbătorite încă din vremea apostolilor. În afară de pomenirea Rusaliilor în Evanghelie de către sfinții apostoli Luca și Pavel, sărbătoarea este pomenită în multe lucrări antice, inclusiv canonul 43 al Sinodului din Elvira care oprește îngenuncherea în ziua de Rusalii. 

Păgorârea nu a fost un eveniment unic, el se află în strânsă legătură cu Vechiul Testament. Moise a primit Tablele Legi la 50 de zile după ce au au fost scoși din Egipt, pe muntele Sinai iar Pogorârea a avut loc în foișor, la înălțime. Moise a văzut foc iar aici s-a pogorât foc, ambele însoțite pe Sinai de tunet și negură, în Ierusalim vuiet de vifor năprazic.

Rugăciuni către Sfântul Duh

Cele mai populare rugăciuni adresate Sfântului Duh sunt rugăciunea Împărate ceresc și un fragment din Psalmul 50

Rugăciunea Împărate Ceresc

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu ma curățește. (...) Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește”.

Păcatul împotriva Duhului Sfânt

Cele mai grele și de neiertat păcate sunt cele împotriva Duhului Sfânt care sunt socotite în raport cu cele trei virtuți teologice principale: Dragostea, credința și nădejdea și sunt împotriva puterii manifestate de Dumnezeu, iar Mântuitorul ne-a arătat că păcateel împotriva Duhului sfânt sunt aducătoare de moarte pentru că duc la împietrirea inimii și au drept consecință îndărătnicia și imposibilitatea pocăinței și întoarcerii la Dumnezeu. Cel care păcătuiește împotriva Duhului Sfânt se înrăiește atât de tare că nu-și mai dorește Mântuirea, devine surd la cuvintele despre Dumnezeu și deseori îi este indiferentă chiar moartea. Este practic o moarte sufletească petrecută înainte de moarte, asemănătoare diavolilor care rămân draci pentru că refuză să ceară iertare și să-și întoarcă fețele către Dumnezeu.

Loading...
 
 

Citește și