REGULAMENT DE CONCURS „Click!MANIA” ediția a 17-a, vară 2016

. S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L societate în insolvență, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, cont nr. RO70BRDE441SV58305914410, deschis la BRD suc. Decebal, înregistrată ca operator în evidențele autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dna. Cristina Dobrescu, în calitate de Administrator Special,

Organizează în ziarele ”Click!” și ”Click! de DUMINICĂ” concursul “Click!MANIA”.

 • Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).
 • Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt prin intermediul ziarului ”Click!” și prin act adițional la prezentul regulament. 

DURATA CONCURSULUI

Concursul “Click!MANIA” se desfăşoară zilnic pe parcursul a 6 săptămâni, în publicațiile  „Click” și „Click! de DUMINICĂ” în perioada 20 mai – 30 iunie 2016.

PREMIILE OFERITE

Premiile puse în joc în cadrul acestui concurs sunt în număr de 8.561.

Valoarea și numărul premiilor ce pot fi câștigate cu publicațiile ”Click!” și ”Click! de DUMINICĂ”:

1 premiu constând într-un autoturism Dacia Logan în valoare de 34.109,32 lei (7.587,44 euro x 4,4955 lei), valoare ce include impozitul pe premiu;
6 premii în valoare de 5.000 lei fiecare, valoare din care organizatorul va opri la sursă impozitul pe premiu;
30 de premii în valoare de 1.000 lei fiecare, valoare din care organizatorul va opri la sursă impozitul pe premiu;
300 de premii în valoare de 300 lei fiecare;
25 de premii constând în câte un card de 40 de litri de carburant Socar în valoare de 200 lei fiecare;
20 de premii constând în câte un telefon mobil. Telefoanele vor fi acordate în ordinea revendicării acestora astfel:

- 1 telefon în valoare de 590.76 lei va fi acordat primului câștigător care revendică premiul aferent simbolului telefon;

- 3 telefone în valoare de 261.20 lei fiecare vor fi acordate următorilor 3 câștigători care revendică premiul aferent simbolului telefon;

- 3 telefone în valoare de 279.69 lei fiecare vor fi acordate următorilor 3 câștigători care revendică premiul aferent simbolului telefon;

- 8 telefone în valoare de 367.74 lei fiecare vor fi acordate următorilor 3 câștigători care revendică premiul aferent simbolului telefon;

- 5 telefone în valoare de 149.01 lei fiecare vor fi acordate următorilor 3 câștigători care revendică premiul aferent simbolului telefon;

10 premii constând în câte o tabletă. Tabletele vor fi acordate în ordinea revendicării acestora astfel:

- 1 tabletă în valoare de 640.06 lei va fi acordată primului câștigător care revendică premiul aferent simbolului tabletă;

- 3 tablete în valoare de 435.48 lei fiecare vor fi acordate următorilor 3 câștigători care revendică premiul aferent simbolului tabletă;

- 6 tablete în valoare de 185.01 lei fiecare vor fi acordate următorilor 3 câștigători care revendică premiul aferent simbolului tabletă;

65 de premii constând în câte un produs gadget. Gadget-urile vor fi acordate în ordinea revendicării acestora astfel:

- 20 de set-uri de mini boxe în valoare de 25.70 lei fiecare vor fi acordate primilor 20 de câștigători care revendică premiul aferent simbolului gadget;

- 20 de baterii externe în valoare de 38.44 lei fiecare vor fi acordate următorilor 20 de câștigători care revendică premiul aferent simbolului gadget;

- 25 de căști audio în valoare de 20.66 lei fiecare vor fi acordate următorilor 25 de câștigători care revendică premiul aferent simbolului gadget;

20 de premii constând în câte un grătar de exterior Cobb Premier în valoare de 291.25 lei fiecare;
20 de premii constând în câte un mixer în valoare de 332.49 lei fiecare;
7 premii constând în câte un aspirator în valoare de 675 lei fiecare;
50 de premii constând în câte un set format dintr-un ibric de cafea și o râșniță în valoare de 126.04 lei fiecare;
7 premii constând în câte un cuptor cu microunde în valoare de  236.73  lei fiecare;
5.000 de premii constând în câte o loțiune de plajă. Loțiunile de plajă vor fi acordate în ordinea revendicării acestora astfel:

- 1.804 de loțiuni de plajă în valoare de 19.98 lei fiecare vor fi acordate primilor 1.804 de câștigători care revendică premiul aferent simbolului loțiune de plajă;

- 1.849 de loțiuni de plajă în valoare de 12.42 lei fiecare vor fi acordate următorilor 1.849 de câștigători care revendică premiul aferent simbolului loțiune de plajă;

- 1.347 de loțiuni de plajă în valoare de 13.50 lei fiecare vor fi acordate primilor 1.347 de câștigători care revendică premiul aferent simbolului loțiune de plajă;

1.500 de premii constând în câte un gel de duș în valoare de 8.4 lei lei fiecare;
1.500 de premii constând în câte o brățară UV în valoare de 5.42 lei lei fiecare.

Valoarea totală a premiilor este de  322,947.49 lei (TVA inclus).

 MECANISMUL DE CONCURS

PERIOADA CONCURSULUI: 20 mai – 30 iunie 2016

În perioada 20 mai – 30 iunie 2016, în fiecare zi, de luni până duminică, pe ziarele ”Click!” și ”Click! de DUMINICĂ” găseşti lipit câte un loz Click!MANIA pentru participarea la concurs.

Lozul lipit pe ziarele ”Click!” și ”Click! de DUMINICĂ” este valabil o singură zi, ziua de apariție a ziarului. Pe lozul de concurs găsești cele 3 simbolurile cu care poţi câştiga. Lozul nu trebuie dezlipit de pe ziar.

Seria lozului și seria de control a zilei de valabilitate a lozului pentru concursul desfășurat în perioada 20 mai – 30 iunie 2016 sunt formate din 10 caractere de forma 1234567890, respectiv 6 caractere de forma 123456.

4.2. MOD DE DESFĂȘURARE: Verifică în fiecare zi lozul Click!MANIA de pe ziarul ”Click!” prin dezlipirea părții detașabile a lozului. Dacă ai găsit ziarul cu lozul pe care sunt inscripționate 3 simboluri identice, sună la unul din numerele de telefon de concurs 0318.603.425, 0318.603.426, tarif normal, între orele 08:30 - 17:00, ÎN ZIUA DE APARIȚIE A ZIARULUI CU LOZ,  ZI A CĂREI DATĂ ESTE ÎNSCRISĂ PE ZIAR, răspunde corect la întrebarea concursului: „Care este titlul articolului principal de pe prima pagină a cotidianului ”Click!” de astăzi?” și dacă în urma verificării seriilor de pe clapeta lozului (serie loz plus serie de control a datei de apariție pe ziar) de către operatorul telefonic, lozul este confirmat câștigător, ai câştigat premiul corespunzător celor 3 simboluri identice.

Un loz este câștigător al unuia dintre premiile puse în joc în cadrul concursului dacă conține 3 simboluri identice.

Exemple: pentru a câștiga premiul constând în mașină, pe loz trebuie să apară 3 simboluri cu mașină. Pentru a câștiga suma de 5.000 de lei, pe loz trebuie să apară de 3 ori simbolul 5.000 LEI.

Lista simbolurilor și premiile aferente acestora este:

REVENDICARE PREMII:

Dacă ai găsit ziarul cu lozul cu cele 3 simboluri identice, sună la unul din numerele de telefon: 0318.603.425, 0318.603.426, tarif normal, între orele 08:30 - 17:00, comunică seriile de pe clapeta lozului pentru verificarea acestora de către organizatorii concursului, numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail şi răspunde corect la întrebarea: „Care este titlul articolului principal de pe prima pagină a cotidianului ”Click!” de astăzi?”.

Este obligatorie păstrarea ziarului cu lozul lipit pe acesta pentru intrarea în posesia premiilor.

Dacă revendicarea premiului nu se face în ziua în care lozul a fost lipit pe ziarul ”Click!”, între orele 08:30 - 17:00 pentru câștigurile cu 3 simboluri, deținătorul lozului nu mai poate revendica premiul în altă zi deoarece acesta este valabil numai în ziua de apariție a ziarului. Excepție fac abonații ziarului ”Click!” care pot revendica premiile din zilele de sâmbătă și duminică în lunea imediat următoare.

Premiile se pot revendica chiar din prima zi de concurs, vineri, 20 mai 2016.

Numele câștigătorilor care au revendicat premiile zilnice din ”Click!”, premiile de pe lozurile cu 3 simboluri, din perioada 20 mai – 30 iunie 2016 vor fi publicați în ziarul ”Click!”, zilnic în perioada 21 mai – 1 iulie 2016.

REPORT: Toate premiile din ziarul ”Click!” nerevendicate într-o zi, între orele 08:30 - 17:00 nu se reportează la nicio altă secțiune de concurs, acestea devenind nule.

ACORDAREA PREMIILOR

Pentru a intra în posesia premiilor constând în mașină, bani, telefoane, tablete, card-uri de carburant, grătare de exterior Cobb Premier, mixere, seturi de ibrice de cafea + râșniță, aspiratoare, cuptoare cu microunde, câştigătorii care au fost publicaţi în ziar şi au revendicat premiul sunând la unul din numerele de telefon de concurs, trebuie să prezinte ziarul cu lozul câştigător în original lipit pe ziar până în data limită de 15 iulie 2016. Câștigătorii vor semna un proces verbal cu organizatorul concursului și apoi vor intra în posesia premiului.

Câştigătorii vor semna pe lângă acest proces verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca datele personale, să fie/să nu fie folosite de către S.C. Adevărul Holding S.R.L., în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale web, tipărite (publicaţii, etc.), audio, video (site-urile societăţilor, etc.).

Pentru identificare şi ridicarea premiilor constând în mașină, bani, telefoane, tablete, card-uri de carburant, grătare de exterior Cobb Premier, mixere, seturi de ibrice de cafea + râșniță, aspiratoare, cuptoare cu microunde fiecare câştigător va prezenta un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate). Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

Plata premiilor în bani se va face la valoarea netă (fără impozitul pe venit, virat de organizator) și se va realiza prin virament bancar în contul câştigătorului, şi nu în numerar, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal cu organizatorul concursului respectiv data de primire de către organizatorul concursului a ziarului cu lozul în original și a procesului verbal semnat de câștigător.

Eventualele costuri suplimentare pentru deschiderea contului și trimiterea copiei actului de identitate și a lozului de concurs vor fi suportate de câștigător.

Premiile constând în telefoane, tablete, card-uri de carburant, grătare de exterior Cobb Premier, mixere, seturi de ibrice de cafea + râșniță, aspiratoare, cuptoare cu microunde vor fi transmise câștigătorilor în termen de 20 de zile lucrătoare de la data semnării și primirii de către organizatorul concursului a procesului verbal semnat de câștigător și a ziarului cu loz în original.

Premiile constând în loțiuni de plajă, geluri de duș, gadget-uri (set mini boxe, baterii externe, căști), brățări UV, vor fi ridicate exclusiv de la sediul organizatorului de către câștigătorii din București, de luni până vineri, între orele 11.00 – 17.00 pe baza actului de identitate si a ziarului cu lozul câștigător în original și vor fi trimise prin Poșta Română în termen de 20 de zile lucrătoare de la data revendicării premiului câștigătorilor din provincie.

Pentru încheierea procesului verbal, câștigătorii premiilor mai mari de 120 lei inclusiv trebuie să se prezinte la sediu organizatorului din Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București cu ziarul cu lozul lipit în original, cu extrasul de cont sau o adresă oficială de la bancă în care să fie specificat codul IBAN, banca și titularul de cont (în cazul premiilor în bani) și cu actul de identitate. Câștigătorii premiilor mai mari de 120 lei inclusiv care nu sunt din București, trebuie să trimită organizatorului la adresa Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București sau pe fax-ul organizatorului (0372.130.068) sau prin e-mail la adresa comunicată de organizator, copie B.I./C.I., copie ziar cu lozul câștigător lipit și copie extras de cont sau adresa oficială (în cazul premiilor în bani). De asemenea, câștigătorul trebuie să trimită la sediul organizatorului din Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București ziarul cu lozul câștigător lipit în original.

Câștigătorul premiului constând într-un autoturism este obligatoriu să se prezinte la sediu organizatorului în ziua câștigării premiului sau la o dată apropiată stabilită de comun acord cu organizatorul.

Pentru premiile constând în mașină, bani, telefoane, tablete, card-uri de carburant, grătare de exterior Cobb Premier, mixere, seturi de ibrice de cafea + râșniță, aspiratoare, cuptoare cu microunde, și pentru premiile constând în loțiuni de plajă, geluri de duș, gadget-uri (set mini boxe, baterii externe, căști) și brățări UV ce se ridică de la sediul organizatorului, ziarul cu lozul câștigător va rămâne în proprietatea organizatorului concursului.

În cazul în care, până în data de 15 iulie 2016, câştigătorii publicaţi în ziar, nu prezintă organizatorului ziarul cu lozul câştigător în original sau nu semnează procesul verbal cu organizatorul sau nu trimit procesul verbal semnat către organizator, sau nu se prezintă la sediul organizatorului pentru ridicarea premiului aceştia îşi vor pierde premiul.

Premiile nu se acordă în cazul în care:

 1. Participantul, deținător al lozului cu 3 simboluri identice, nu sună pentru revendicare în ziua de apariție a ziarului, în intervalul orar 08:30 - 17:00 (Ex: daca ai loz cu 3 simboluri identice pe ziarul a cărei dată de apariție este 20 mai 2016 și nu revendici premiul în aceeași zi în intervalul orar 08:30 - 17:00)
 2. Daca participantul nu prezintă ziarul cu lozul lipit în original pentru demonstrarea faptului că deține lozul câștigător și că acesta este valabil în ziua revendicării premiului;
 3. Participantul nu răspunde corect la întrebarea concursului în momentul revendicării premiului;
 4. Participantul oferă un răspuns incomplet;
 5. Participantul nu trimite documentele solicitate de organizatorul concursului pentru întocmirea procesului verbal de intrare în posesie a premiului, nu semnează și nu trimite procesul verbal semnat până la data de 15 iulie 2016;
 6. Dacă participantul nu prezină actul de identitate la ridicarea premiului de la sediul organizatorului;
 7. Conversația telefonică se întrerupe din cauza unor probleme de natură tehnică survenite din partea apelantului și/sau celui apelat și aceasta nu a mai putut avea loc până la ora 17:00 în ziua apariției pe ziar;
 8. Dacă se constată diferențe între datele comunicate operatorului în momentul revendicării premiului și actul de identitate prezentat de câștigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului);
 9. Dacă se dovedește că participantul și-a însușit altă identitate, în scopul de a frauda concursul;
 10. Organizatorul are suspiciunea intemeiată că participantul a fraudat concursul prin intermediul partenerilor Organizatorului implicați în desfășurarea campaniei, sau în orice alt mod; în acest caz, Organizatorul poate demara o anchetă internă, sau se poate adresa organelor abilitate, având totodată posibilitatea de a suspenda acordarea premiilor, până la finalizarea anchetei. 
 11. Dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziția organizatorilor declarații în fals, în scopul de a frauda concursul.
 12. Cardurile de alimentare cu carburant Socar pot fi folosite de către câștigători pentru achiziționarea carburantului preferat (benzină sau motorină) de la stațiile Socar în limita a 40 de litri.
 13. Lista orientativă a stațiilor Socar unde pot fi folosite cardurile se găsește pe pagina de internet Socar la adresa: www.socar.ro
 14. S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L. nu răspunde pentru corectitudinea datelor din această listă.
 15. Cardurile oferite se pot folosi exclusiv la stațiile de alimentare Socar prevăzute cu sistem de alimentare cu card.
 16. Cardurile de alimentare sunt valabile 1 lună de zile calendaristice din momentul activării.
 17. Adevărul Holding SRL va livra prin Poșta Română sau prin curier rapid premiile constând în telefoane, tablete, card-uri de carburant, grătare de exterior Cobb Premier, mixere, gadget-uri, ibrice de cafea + râșniță, aspiratoare, cuptoare cu microunde, geluri de duș loțiuni de plajă și brățări UV către câștigători la adresa menționată în procesul verbal respectiv la adresa de livrare comunicată în momentul revendicării premiilor telefonic. Dacă coletul cu premiul câștigat se întoarce retur din cauza adresei greșite sau incomplete furnizate de câștigător sau din cauza neridicării coletului de la oficiul poștal, premiul va fi retrimis la solicitarea câștigătorului doar prin serviciul de curierat rapid iar costul transportului va fi suportat de către câștigător.
 • REGULAMENTUL CONCURSULUI CLICK !MANIA EDIȚIA A 17-A, VARĂ 2016

  Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află integral pe site-ul www.click.ro. De asemenea, regulamentul concursului va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

  VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

  Valoarea premiilor este brută.

  Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată.

  Impozitul pentru premiul constând în mașină a cărui valoare depășește 600 de lei net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 de lei net va fi suportat de către câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată și virat către stat.

  Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu.

  Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

  Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

  Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

  PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

  Prin participarea la concursul “Click!MANIA”, participanții pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

  Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

  Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

  De asemenea, organizatorul informează participanții că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către ADEVĂRUL HOLDING SRL.

  În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

  Dreptul de acces la date

  Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    

  Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

  informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

  comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
   informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
  Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

  Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

  Dreptul de intervenție asupra datelor

  Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

  după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

  Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

  Dreptul de opoziție

 • Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.

De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea concursului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.

DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

Angajații trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevărul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Foto Adevărul SRL, SC Adevărul Digital Media SRL, SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Tetatet SRL, SC Radio City FM SRL, SC Adevărul Shop SRL, SC Adevărul Multimedia SRL, Fundația Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cărțile Adevărul SRL,

SC Shift 2 Digital SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events & Communications SRL, SC Red Digital Media SRL, angajații Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum și distribuitorii de presă autorizați și cei subcontractați de aceștia, nu pot participa la acest concurs.

Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;

c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conțin modificări ale datelor completate.

 ÎNCETAREA CONCURSULUI

 Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariției unor situații de forță majoră - cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale - sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul  site-ului www.click.ro cu 7 zile înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

d. în caz de faliment a organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii.

LITIGII

Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului vor fi făcute în scris prin scrisoare recomandată la adresa organizatorului: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București până la data de 15 august 2016 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

ALTE PREVEDERI

 • Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs pot suna la numerele de telefon de concurs 0318.603.425, 0318.603.426, tarif normal, de luni până duminică, între orele 08:30 - 17:00, tarif normal.
 • Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe site-ul www.click.ro.
 • Ziarele cu lozurile care conţin erori de tipărire (simboluri lipsă; serii lipsă sau incomplete) sau ziarele care nu au lipite lozuri vor fi înlocuite gratuit de către organizatori, la cererea participanţilor care le deţin. Pentru înlocuirea lozurilor, sunaţi la 0318.603.425, 0318.603.426, tarif normal, între orele 09:00 - 17:00 Pentru schimbarea ziarului cu loz cu erori de tipărire sau ziar fără loz, este obligatorie prezentarea lozului cu erori sau a ziarului fără loz, în original.
 • 12.4. Participanţii abonați ai ziarului ”Click!” la care în zilele de sâmbătă și duminică ziarele nu ajung deoarece Poşta Română nu distribuie ziarele/abonamentele în aceste zile pot suna la numerele de telefon 0318.603.425, 0318.603.426, tarif normal, în lunea imediat următoare între orele 08:30 - 17:00 pentru revendicarea premiilor de pe lozurile lipite pe edițiile ziarelor de sâmbătă și duminică în perioada de desfășurare a concursului.
 • Dacă în urma verificării seriei lozului și a seriei de control acesta este declarat câștigător, participantul trebuie să facă dovada că este abonat al ziarului ”Click!” prin prezentarea dovezii de plată a abonamentului și apoi să urmeze procedura de intrare în posesia premiului menționată la Art. 5.
 • Organizatorul nu este răspunzător pentru erori în livrarea ziarului Click! de către partenerii distribuitori sau de către Poșta Română (livrarea cu întârziere sau nelivrarea ziarului Click! în intervalul de revendicare a premiilor zilnice).
 • Organizatorul nu este răspunzător pentru erori în livrarea premiilor de către Poșta Română (livrarea cu întârziere sau nelivrarea acestora).

 

 

Loading...