A inceput programul”Casa eficientă energetic”.Cum poți lua până la 15.000 de euro de la guvern pentru o locuință inteligentă

casa-eficienta-energetic.jpg-1.jpg

O casă eficientă energetic în opinia specialiștilor
Așa arată o casă eficientă energetic ideală, un studiu realizat de Facultatea de Instalații București
Foto: Inquam Photos / George Calin
Citeste tot despre: 

Dacă vreţi să aveţi o casă inteligentă şi o factură mai mică la energie, statul vă ajuta cu bani ca să vă faceţi toate modernizările necesare. De marți 15 septembrie a început programul „Casa eficientă energetic”, iniţiat de Ministerul Mediului. Pentru a face modificările necesare locuinței, beneficiarii pot primi până la 15.000 de euro, bani nerambursabili. Click îți spune ce trebuie să faci pentru a obține banii

Locuinţele mai vechi au nevoie fie de o izolaţie bună, fie de centrale termice, geamuri noi sau panouri solare.Toate pot fi achiziționate cu sumele date drept ajutor de Ministerul Mediului. Aceste sume le pot obţine şi cei care au o casă prin credit bancar, dar nu şi cei care au litigii sau datorii la taxe şi impozite. În primele două zile s-au înscris aproape 3000 de doritori. Guvernul a alocat 430 de milioane de lei care ajung pentru 9.000 de case. Iar banii pentru fiecare beneficiar acoperă până la 60% din costuri. În prima etapă, oamenii trebuie să completeze o cerere de înscriere pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi să prezinte certificatul energetic al casei. Apoi, proprietarul trebuie să vină cu un plan prin care să treacă la o clasă energetică superioară.

 

Conținut dosar decontare

 

-Cererea de decontare completată prin tehnoredactare și semnată de beneficiar;

-Carte de identitate beneficiar

-Extras de cont bancar

-Contractul de execuţie / servicii, în original /copie certificată „conform cu orginalul”

-Factura fiscală, care trebuie să conţină numărul contractului de execuţie/servicii în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;

-Situaţii de lucrări – în original / copie certificată „conform cu originalul”, conform Modelului Devizului General, anexat la Cererea de Finanțare

-Facturi fiscale de achiziţie, în original sau copie certificată „conform cu originalul”:

- Audit Energetic, în original/ copie certificată „Cf cu originalul”

-Dovada achitării contribuției proprii aferentă facturilor fiscale prezentate la decontare, ordin de plată însoţit de extras de cont însușite de instituţia financiar-bancară emitentă şi/sau chitanţe în original sau copie certificată „conform cu originalul” de către emitent;

-Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor–  în original sau în copie, certificate „conform cu originalul” (<=> s-au încheiat CT de execuție)”

-Raport emis la finalizarea lucrărilor de renovare, care să evidențieze creșterea clasei energetice, în original sau în copie legalizată;
-Proces-verbal de punere în funcţiune a sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”,  (<=> s-au încheiat CT de execuție)

-Certificate de calitate şi garanţie și declaraţii de conformitate pentru echipamentele achiziționate, în original sau în copie certificată”conform cu originalul”;

-Declarația beneficiarului care să certifice că echipamentele achiziționate și montate în cadrul proiectului sunt noi, în original;

-Declarația beneficiarului care să certifice faptul că acesta nu a înstrăinat sau greva cu sarcini imobilul aferent investiției

-Auditul energetic efectuat după intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat

-Raport de finalizare la terminarea lucrărilor în care se vor specifica datele de contact ale beneficiarului, lista echipamentelor/materialelor finanțate, indicatorul de performanță calculat conform formulei din ghid și alte date considerate relevante de către Autoritate, în original;

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească documentele

 

-să fie completate integral şi corect;

-să fie emise după data semnării contractului de finanţare

-să precizeze data şi numărul contractului în baza căruia se emit documentele şi perioada în care au fost executate lucrările aferente contractului.

 

Riscuri de reziliere contract în etapa de decontare

 

-Dacă nu depui documentele în termenul solicitat, AFM va relizia contractul de finanţare și în consecină nu vei mai putea recupera de la stat cei 60% din cheltuielile eligibile din proiect.

-Dacă nu se respectă condiţiile impuse cu privire la documentele aferente dosarului de decontare, contractul de finanţare se reziliază.

-După ce primești banii nerambursabili prin programul Casa Eficientă Energetic, urmează o perioadă de 30 de zile în care trebuie să achiți furnizorii, pe care nu i-ai plătit încă, după care  proiectul tău este monitorizat încă 12 luni de zile. 

 

 

Citiți și

 

Din 15 septembrie începe programul “Casa Eficientă Energetic”. Cum poți primi 15.000 de euro de la stat

 

Ministrul Mediului anunță ajutoare de până la 15.000 de euro pentru proprietarii care investesc în reabilitarea energetică a casei

Loading...

Citește și

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1