Cum îţi instalezi panouri voltaice pe banii statului!

S-a găsit o soluţie pentru cei care locuiesc în zone neelectrificate: se acoperă în totalitate cheltuielile pentru achiziţia şi montarea unor panouri voltaice, dar nu mai mult de 25.000 de lei. Imobilul trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin 2 km faţă de reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Ministerul Mediului a publicat, pe pagina electronică a instituţiei (mmediu.ro) proiectul Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Proiectul se află în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, timp în care persoanele interesate pot transmite opinii, sugestii, comentarii sau propuneri de modificări. Programul va începe după finalizarea perioadei de consultare publică. 

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Programul este gândit şi pentru anii următori, iar finanţarea lui se va asigura din veniturile Fondului pentru Mediu.

Ce cheltuieli vor fi gratuite 100%

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare imobil aflat la o distanţă de cel puţin 2 km faţă de reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Cine poate cere bani

Beneficiarii programului sunt Consiliile Judeţene cărora le-au fost aprobate dosarele de finanţare şi care au încheiat un contract de finanţare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului. Cu alte cuvinte, dosarele se vor depune la Consiliul Judeţean, vor fi selectate cele care îndeplinesc condiţiile, iar banii de la Fondul pentru Mediu se vor distribui tot prin Consiliul Judeţean. După aprobare, se va semna un contract de finanţare. 

Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2021, sub condiţia menţinerii de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.

Ce cheltuieli sunt eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile: achiziţia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel puţin 1 kwp, având ca principale părţi componente: panou fotovoltaic, încărcător, baterii (acumulatori), invertor, materiale conexiuni şi siguranţe, modul comunicaţie GPS/contor inteligent de măsurare a energiei electrice produse şi de înregistrare a funcţionării instalaţiei, structura de montaj a sistemului, tablou electric de curent continuu-alternativ. Alte cheltuieli eligibile sunt: achiziţia instalaţiei electrice interioare în imobil; montajul şi punerea în funcţiune a sistemului fotovoltaic, a instalaţiei electrice exterioare şi interioare, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice; TVA aferentă cheltuielilor. Toate componentele sistemului trebuie să respecte parametrii prevăzuţi de Ministerul Mediului.

Condiţii de plată

În cadrul unei sesiuni de finanţare (într-un singur an), solicitantul (persoană fizică) poate depune o singură cerere de finanţare. Solicitantul nu trebuie să aibă datorii la stat. Pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată. Dosarul de finanţare se depune la Consiliul Judeţean în a cărui rază teritorială se află solicitantul.

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1