Casa Verde 2019. De ce acte ai nevoie si unde se depun dosarele pentru programul de instalare a panourilor fotovoltaice

Citeste tot despre: 

Vă puteţi încălzi casa cu lumina soarelui. Românii pot solicita bani de la stat pentru a-şi instala panouri solare acasă, de astăzi, 10 septembrie, ora 10.00, când începe programul „Casa Verde Fotovoltaice“. Sunt bani pentru 33.000 de gospodării.

Ministrul Mediului a anunţat că astăzi, 10 septembrie, va începe Programul „Casa Verde Fotovoltaice“ pentru care sunt fonduri suficiente. Mai precis, românii pot primi 20.000 de lei de la stat pentru a-şi monta acasă panouri fotovoltaice şi pentru a le conecta la reţeaua electrică, astfel încât să poată chiar să vândă excesul de curent produs.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile care pot fi acoperite cu aceşti bani sunt: cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric); cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice); TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Statul oferă 90% din cheltuieli

Suma reprezintă 90% din valoarea totală a unui astfel de sistem, iar restul de 10% trebuie plătit de către beneficiarul sistemului. De exemplu, în situaţia unei investiţii cu valoarea totală de 22.230 lei, finanţarea acordată este de 20.000 lei, iar contribuţia proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei. 

Totul despre înscriere

  • Toţi cei interesaţi să primească fonduri de la stat pentru panouri solare trebuie să meargă la un instalator validat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), pentru înscriere, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
  • Pentru obţinerea fondurilor, cei interesaţi trebuie să depună: cerere de finanţare tehnoredactată; copia actului de identitate; extrasul de Carte Funciară nu mai vechi de 30 zile pentru imobilul unde vor fi montate panourile; rezultat pentru dreptul de proprietate; dovezi că nu are restanţe la taxe şi impozite.
  • Dacă documentele sunt conforme cu cerinţele din ghid, iar solicitantul îndeplineşte criteriile, instalatorul rezervă suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.
  • Sumele alocate regiunilor în cadrul Programului, destinate înscrierii solicitanţilor, sunt următoarele: Regiunea Bucureşti-Ilfov – 80 milioane lei; Regiunea Nord Est – 81,98 milioane lei; Regiunea Sud Est –68,3 milioane lei; Regiunea Sud Muntenia – 72,88 milioane lei; Regiunea Sud Vest – 53,24 milioane lei; Regiunea Vest – 52,2 milioane lei; Regiunea Nord Vest –65,54 milioane lei; Regiunea Centru – 62,88 milioane lei.
  • AFM a dat asigurări că vor putea accesa programul şi cei cu ipotecă pe locuinţă, cu condiţia ca în perioada de implementare şi monitorizare, care este de şase ani, să nu se schimbe dreptul de proprietate, scrie adevarul.ro.

Termen-limită pentru instalare

AFM va analiza documentele depuse la momentul înscrierii şi introduse de instalator în aplicaţia informatică şi va publica pe site-ul propriu (afm.ro) listele cu persoanele fizice aprobate.

În termen de 90 de zile, persoana a cărei cerere a fost aprobată este obligată să comunice la AFM avizul tehnic de racordare (ATR), prin intermediul instalatorului ales. Ulterior, se vor semna contractele de finanţare nerambursabilă.

Beneficiarii finanţării vor avea însă obligaţia să implementeze proiectul în termen de 8 luni de la semnarea contractului. În acest termen, beneficiarul va depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi va încheia cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. 

Este important de ştiut că persoanele interesate să-şi monteze panouri fotovoltaice nu mai sunt nevoite să cheltuie bani şi să piardă timp pentru obţinerea autorizaţiei de construire întrucât s-a eliminat obligativitatea deţinerii unei astfel de autorizaţii, scrie adevarul.ro.

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1