Când se face înscrierea și reînscrierea la grădiniță. Actele necesare

inscriere-gradinita.jpg

Înscrierea copiilor nou-veniţi va începe din 20 mai, până la începutul anului școlar
Înscrierea copiilor nou-veniţi va începe din 20 mai, până la începutul anului școlar
FOTO: Click!

Emoții mari pentru părinții cu copii mici. În luna mai, imediat după minivacanța de Paște, va începe înscrierea la grădinițe, unde sunt primiți și micuți între 2 – 3 ani. Înscrierea copiilor nou-veniţi ­­­– va începe din 20 mai, până la începutul anului școlar.

V-ați pregătit? Imediat după minivacanța de Paște, va începe înscrierea la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani.

Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020 - va începe în data de 6 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi ­­­– va începe din 20 mai, până la începutul anului școlar.

Reînscrierea la grădiniță va începe din 6 mai

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Criteriile generale de departajare

În situaţia în care într-o grădiniță numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de inspectoratul școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai. Acestea nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Informații utile pentru înscrierea la grădiniță

Pentru ca toți cei interesați să afle cum vor decurge înscrierile/ reînscrierile, grădinițele vor afişa, la vedere, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare; criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Atenție, părinți! Grădinițele au și obligaţia afişării la loc vizibil dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

La înscriere nu se percep taxe, fiind vorba de grădinițe de stat. Părinții semnează însă un contract educațional ce include drepturile şi obligaţiile părţilor, potrivit Legii educaţiei.

Transferarea copilului de la o grădiniță la alta se face la cererea părinților sau a susținătorilor legali, cu avizul celor două unități, în limita locurilor planificate. Scoaterea copilului din evidența grădiniței se face în următoarele situații: în caz de boală infecțioasă cronică, cu avizul medicului, sau în cazul în care copilul absentează nemotivat două săptămâni consecutive.

Acte necesare la înscrierea la grădiniță

De regulă, au prioritate copiii care locuiesc în apropierea grădiniței și care au frați mai mari acolo. Pentru grupa mică, se cere ca minuțul să știe săp se descurce singur la baie și să nu mai poarte scutece.

 • copii după buletinele părinților;
 • adeverință de la locul de muncă părinți;
 • copie și original certificat de naștere copil;
 • sentința de divorț – copie, unde este cazul;
 • certificat deces-copie, unde este cazul.
 • În prima zi de grădiniță va trebui să aveți de la medicul de familie două analize: Aviz epidimiologic și Exudat faringian. Atenție! Exudatul faringian este valabil între 2 și 7 zile, iar unele grădinițe cer și examen coproparazitologic și coprobacteriologic. De aceea, este bine să vă interesați dacă la grădinița unde este înscris copilul, aveți nevoie și de analizele suplimentare.
 • Poate vă interesează și calendarul anului școlar 2019 - 2020
 • Citiți și cum vrea ministrul Ecaterina Andronescu să schimbe la clasele mici
Loading...

Citește și