Calendar ortodox 2021, 5 mai. Sfinţii zilei. Sfântul Efrem cel Nou; Sfânta Mare Muceniţă Irina

calendar-ortodox-2021-5-mai-sf-efrem-cel-nou-icoana-de-sorin-vintzeanu.png

Calendar ortodox 2021, 5 mai. Sfinţii zilei. Sfântul Efrem cel Nou; Sfânta Mare Muceniţă Irina
Sfântul Efrem cel Nou
icoană de Sorin Vintzeanu

Sfântul Efrem cel Nou și Sfânta Mare Muceniţă Irina sunt prăznuiți la data de 5 mai în calendarul ortodox. Sfântul Efrem cel Nou și Sfânta Mare Muceniţă Irina sunt între sfinţii zilei sărbătoriţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 5 mai. Harți

Calendar ortodox 2021, 5 mai. Sfinţii zilei. Sfântul Efrem cel Nou

Sfântul Efrem cel Nou s-a născut în Grecia la 14 septembrie 1384. El a rămas orfan de nimic astfel că a fost îngrijit alături de cei șase frați numai de mama lor. La numai 14 ani, tânărul Efrem a intrat călugăr la Mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de pe Colina Neprihăniților. El s-a nevoit în aspra viață monahiceasca până la 41 de ani când turcii au atacat mănăstirea iar sfântul a fost luat în robie toți ceilalți călugări au fost decapitați. Robia a nu a durat mult căci turcii nu s-au sfiit a îl supune la chinuri nespuse și până la urmă l-au spânzurat cu capul în jos iar în pântece iau înfipt un tăciune aprins, totul doar pentru că nu a vrut să renunțe la dreapta credință și să treacă la mahomedanism. Mulți greci au primit îmbărbătarea lui atunci când jugul otoman devenea prea greu și le-a fost de ajutor în vremuri de restriște până când Grecia și-a cucerit independența de sub turci. Alți greci deși au trăit mulți ani după martiriul sfântului Efrem povestesc că sfântul li s-a arătat și le-a arătat suferința la care a fost supus de către turci. Mai bine de 500 de ani nu s-a știut foarte multe despre viața acestui mare mucenic și abia în ianuarie 1950 Dumnezeu i-a dezvăluit unei călugărițe pe nume Macaria locul unde se odihnesc moaștele marelui mucenic Efrem cel nou, dar prin vedenie și viața și suferința lui.

Rugăciune pentru bolnavi, către Sfântul Efrem cel Nou

Sfinte Efrem, mare mucenice al lui Hristos, ascultă acum puţina noastră rugăciune pentru robii lui Dumnezeu (numele) care sunt încercaţi de boli, suferinţe şi de ispite. Venim la tine ca la un doctor ceresc şi credem că vei primi cererea noastră şi vei uşura suferinţele lor. Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli, şi de aceea nădăjduim că iubirea ta de oameni nu s-a împuţinat. Cine poate spune mulţimea minunilor tale? Cine ştie câţi suferinzi au aflat izbăvire prin rugăciunile tale?

Ajută-i, Sfinte Efrem, ajută-i pe cei suferinzi! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru ei şi, dacă le este de folos să fie tămăduiţi degrabă, fă să se întâmple aceasta spre slava lui Dumnezeu. Iar dacă le este mai de folos să ducă mai departe crucea suferinţei lor, ajută-i să rabde fără să cârtească, ca să primească luminoasa cunună a răbdării.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, tu ai răbdat suferinţe de nespus, iar viaţa noastră este plină de desfătări. Dar chiar dacă suntem păcătoşi şi întinaţi prin tot felul de patimi, îndrăznim a ne ruga ţie. Căci nu pentru noi ne rugăm ţie, sfinte, ci pentru bolnavii aceştia pe care suferinţele i-au îngenunchiat. Fii lor păzitor, povăţuitor, ocrotitor şi tămăduitor, ca să îţi mulţumească cu inimă smerită şi să Îl slăvească pe Dumnezeu care te-a acoperit cu harul Său, arătându-te mare făcător de minuni, în vecii vecilor. Amin.

Calendar ortodox 2021, 5 mai. Sfinţii zilei. Sfânta Mare Muceniţă Irina

Sfânta Mare Muceniţă Irina a fost fiica împăratului păgân Liciniu. Ea s-a născut în cetatea Maghedon iar pe mama ei o chema Licinia. La nştere, părinţii ei împărăteşti i-au dat numele de Penelopi. Aşa cum ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, la 6 ani a început a început să se vadă în copila Penelopi frumuseţea de femeie ce va deveni. De aceea tatăi ei, împăratul, a zidit un turn special pentru ea în care a închis-o împreună cu treisprezece fecioare şi cu idoli de aur ce întruchipau zeităţi păgâne ca să o păzească. Pentru a o pregăti până la vârsta ce ce cuvine nunţii i-a încredinţat-o spere educaţie cinstitei bătrâne numite Caria care trebuia să o pregătească cu tot cei trebie să ştie despre cele femeieşti iar pe bătrânul Apelian, bărbat înţelept şi cinstit, l-a însărcinat să o înveţe tot ce trebuia să ştie despre lume şi înţelepciunea ei.  A stat Penelopi închisă în turmul ei şase ani şi trei luni până când tatăl ei început să se gândească la un soţ bun pentru ea. Tot atunci, pe fereastra camerei prinţesei a intrat un porumbel care a 

lăsat pe masă o ramură de măslin şi după numai un ceas prin altă fereastră a zbura un vultur care a adus o cunună făcută din flori de diferite soiuri şi culori. Prin cea de-a treia fereastră a intrat un corb care de datat asta a adus un şarpe micuţ în cioc. Înţeleptul Apelian care era creştin a tâlcuit astfel întâmplarea: porumbelul este blândeţea, alinarea şi înţelepciunea feciorească iar ramura de măslin darul lui Dumnezeu pe care-l va primi prin botez. Vulturul înseamnă biruinţa asupra patimilor iar coroniţa de flori este cununa pe care o va primi de la Hristos, iar corbul şi şarpele nu sunt altceva decât diavolul şi ispitele. Aşa a interpretat bunul Apelian şi viitorul Irinei a arătat că a avut dreptate. Când tatăl Irinei a aflat de convertirea ei s-a mâniat atât de tare încât a poruncit să fie aruncată între nişte cai sălbatici, iar caii în loc să-i facă rău prinţesei l-au omorât pe împărat. Irina s-a rugat la Hristos să-l ierte pe tatăl ei şi acesta a revenit la viaţă şi îndată s-a creştinat, a renunţat la împărăţie şi s-a retras la mănăstire. Următorul împărat a fost Sedechie care nici el nu-i putea suferi pe creştini aşa că a aruncat-o într-o groapă cu şerpi veninoşi. Zece zile a stat sfânta Irina acolo până când dezgustătoarele reptile au murit de foame dar de ea nu s-au atins. Sedechie a crezut că a făcut vrăji şi a poruncit să fie tăiată cu fierăstrăul dar fierăstraele se rupeau şi cei ce le mânuiau mureau fără să poată să o rănească. După ce Sedechie a murit, fiul lui Savah a vrut să răzbune neputinţa tatălui său de o pedepsi pe Irina. Din ordinul împăratului i-au pus încălţări de fier cu cuie şi au pus-o la jug ca pe dobitoace dar pământul s-a cutremurat şi pe torţionari i-a înghiţit. Multe minuni făcea Irina, tămăduia bolnavi, curăţa leproşi, şi izgonea duhurile rele din oameni şi 50 de mii de oameni s-au onvertit la creştinism văzând puterea lui Dumnezeu. La porunca lui Dumnezeu a venit în cetate Sfântul Apostol Timotei, ucenicul Sfântului apostol Pavel care a botezat-o pe Irina cu Duh Sfânt. Sfânta Irina a ajuns în împărăţia lui Numerian care credea în zeiţa Artemis şi s-a dus la împărat şi l-a mustrat pentru strâmbătetea credinţei lui. Acesta a poruncit să fie aruncată în foc dar cu cât era focul mai tarecu atât era mai puternică răcoarea ca re o proteja pe muceniţă, şi 10 mii de oameni au văzut şi au crezut. Savorie, care guverna în cetatea Tracă Mesemvria a capturat-o pe sfântă şi a ucis-o cu sabia apoi a îngropat-o, faptă cu care se lăuda la toată lumea. Dar Hristos a înviat-o pe ea, a şi a intrat în cetate unde a stat timp de 70 de zile şi i-a învăţat totul despre Hristos, iar apoi a venit Sfântul Apostol Timotei şi i-a botezat pe toţi în Hristos, inclusiv pe ucigaştul împărat. Apoi, sfânta s-a întins într-un mormânt pe care însuşi Apelie a pus o piatră mare. După patru zile când au mers la mormânt acesta era gol.

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Irina

 Glasul al 4-lea

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Irina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Mari Muceniţe Irina

 Glasul al 3-lea

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Fiind împodobită cu frumu seţile fecioriei, Fecioară, şi încununându-te cu stema mucenicilor, Irina, şi stropită fiind cu sângele muceniciei, şi strălucită cu minunile tămăduirilor, cu dreaptă credinţă muceniţă ai primit harul de biruinţă pentru chinuirea ta.

La 5 mai în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Gaian; 
  • Sfântul Mucenic Neofit;
  • Sfântul Mucenic Gaie; 

La 5 mai în calendarul ortodox 2021 se mai cinsteşte

  • Icoana Maicii Domnului „Potirul Nesecat”; 
Loading...
 
 

Citește și

  • Calendar ortodox 2021, 4 mai. Sfinţii zilei. Sfânta Muceniţă Pelaghia

    Hristos a Înviat! Sfânta Muceniţă Pelaghia este prăznuită la data de 4 mai în calendarul ortodox. Sfânta Muceniţă Pelaghia este între sfinţii zilei sărbătoriţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 4 mai. A treia zi de Paști.

  • Calendar ortodox 2021, aprilie. Sărbători religioase, sfinţi, posturi

    Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2021 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna mai, conform Calendarului ortodox 2021, ca să te poți pregăti pentru ele. Praznicele lunii mai sunt Învierea Domnului – Sfintele Paşti, Izvorul Tămăduirii, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena și Înălțarea Domnului.

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1