Calendar ortodox 2021, 30 martie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

calendar-ortodox-2021-30-martie-sfantul-ioan-scararul.jpg

Calendar ortodox 2021, 30 martie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul
Sfântul Cuvios Ioan Scărarul și scara virtuților de la Mănăstirea Comana
foto: Doxologia.ro

Sfântul Cuvios Ioan Scărarul este prăznuit la data de 30 martie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul este între sfinţii zile sărbătoriţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 30 martie. Zi de post.

Calendar ortodox 2021, 30 martie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Nu se ştie cu precizie de unde este sau cărui neam a aparţinut Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, ci se ştie doar că avea numai 16 ani când cuprins de înţelepciunea Dumnezeiască, a ales calea pustniciei în muntele Sinai. Viaţa lui care murise lumii şi-a rânduit-o ca cel mai mic dintre fraţii monahi, nu făcea nimic după voia lui şi nu îndrăznea să rostească nici un cuvânt ca şi cum ar fi fost făr cuvântare şi fără voinţă. Stareţul şi învăţătorul cuviosului Ioan, părintele Stratighiea profeţit în ziua în care l-a tuns la monahism, că “are să fie ca o mare stea în toată lumea” şi toţi bătrânii şi înţelepţii îl recunoşteau ca cel mai mare dintre ei măcar că avea numai 20 de ani. S-a retras la mănăstirea Tola unde a petrecut 40 de ani fără încetare, învăpăiat de dragostea către Dumnezeu, mânca puţin, de parcă numai gusta, tot ce avea dăruia altora nepăstrând nimic pentru sine, făcea mereu voia altora nefăcând nimic pentru sine. Nu grăia mai nimic pentru a nu grăi în deşert. Era chip al faptelor bune şi doctor al rănilor dinăuntu căci se ruga permanent pentru toţi cei care-i cereau ajutorul. După 40 de ani de monahie a fost ales egumen al Muntelui Sinai şi multe minuni a făcut Dumnezeu prin el. Odată au avut 600 de oaspeţi şi toţi l-au văzut chiar pe Moise dând ajutor la masă, dar nu au înţeles aste decât după ce acesta a dispărut. Localnicii venau la cuviosul Ioan chiar şi când era secetă pentru că rugăciunile lui era bine primite de Dumnezeu şi seceta înceta şi pământul se adăpa. Precum Moise a coborât din muntele Sinai, la fel şi cuviosul Ioan ne-a lăsat nouă scara Dumenzeiescului urcuş ale cărei lespezi trebuie să le urcăm pentru părăsirea păcatului şi dobândirea virtuţilor.

Treptele Scării virtuţilor sau Scarii Raiului arătată nouă de Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

 • Despre lepădarea de lume
 • Despre neîmpătimire, adică neîntristare
 • Despre înstrăinare
 • Despre ascultare
 • Despre pocăință
 • Despre amintirea de moarte
 • Despre bucuria plânsului
 • Despre nemâniere și blândețe
 • Despre ținerea de minte a răului
 • Despre grăirea de rău
 • Despre limbuție și tăcere
 • Despre minciună
 • Despre trândăvie
 • Despre preaiubitul și vicleanul stăpân care este stomacul
 • Despre puritate și înfrânare
 • Despre iubirea de arginți
 • Despre sărăcia alergătoare către cer
 • Despre nesimțire (scil. indolență, insensibilitate)
 • Despre somn și rugăciune și despre cântarea de psalmi în comun
 • Despre privegherea trupească și duhovnicească
 • Despre nebărbăteasca temere
 • Despre slava deșartă
 • Despre mândrie și blasfemie
 • Despre blândețe, simplitate, nerăutate și viclenie
 • Despre minunata smerenie
 • Despre deosebirea gândurilor (discernământul). Recapitularea pe scurt a celor XXVI cuvinte anterioare.
 • Despre isihia (liniștea) trupului și sufletului
 • Despre sfânta și fericita rugăciune
 • Despre liberarea de patimi (apathia), despre desăvârșire și despre învierea sufletului
 • Despre legătura celor trei virtuți, adică credința, nădejdea și dragostea.

 

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

 Glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

Glasul al 4-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Ca pe un Luceafăr ce îşi îndreaptă lumina fără de greşeală până la marginile lumii, te-a pus pe tine Domnul, spre pildă de înfrânare, Îndreptătorule Ioan, părintele nostru.

La 30 martie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

 • Sfânta Euvula, mama Sfantului Pantelimon.
 • Sfântul Proroc Ioad;
 • Sfântul Cuvios Ioan;
 • Sfântul Ioan, patriarhul Ierusalimului;
 • Sfântul Mucenic Zaharia cel Nou.
Loading...
 
 

Citește și