Calendar ortodox 2021, 28 octombrie. Sfinții zilei: Sfântul Iachint de la Vicina

calendar-ortodox-2021-28-octombrie-sfantul-iachint-de-la-vicina.png

Calendar ortodox 2021, 28 octombrie. Sfinții zilei: Sfântul Iachint de la Vicina
Sfântul Iachint de la Vicina
foto: Doxologia.ro

Click desktop articole 300x250 p1

Click desktop articole 300x250 p2

Sfântul Sfântul Iachint de Vicina este pomenit la data de 28 octombrie în Calendarul ortodox. Sfântul Iachint de la Vicina este unul dintre sfinții zilei, cinstit de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 28 octombrie.

În Calendarul ortodox 2021, 28 octombrie: Viaţa sfântului Iachint de la Vicina

Sfântul Iachint de Vicina a fost ultimul mitropolit al Vicinei (denumirea veche localităţii Isaccea, judeţul Tulcea) şi primul mitropolit al ţării Româneşti şi este prăznuit la 28 octombrie. Mitropolia Vicinei a fost întemeiată de Imperiul Bizantin înainte de formarea Ţării Româneşti în secolul al 14 fiind cucerită de tătari pentru ca mai apoi din 1352 să intre sub ocupaţie genoveză. Nu se ştie când a părăsit scaunul episcopal, dar se ştie că s-a refugiat la Curtea de Argeş, capitala de atunci a Ţării Româneşti şi că după o intensă corespondenţă între Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol şi domnitorul Vlalahiei de atunci, Nicolae Alexandru Basarab, Iachint este rescunoscut mitropolit al Ţării Româneşti. În acea vreme împărat la Constantinopol era Ioan al 5-lea Paleologul şi patriarh Calist, care-l numea pe Iachint “păstor legiuit a toată Ungrovlahia cu rangul de mitropolit preacinstit, spre binecuvântarea şi îndreptarea duhovnicească a domnitorului, copiilor lui şi a întregii sale domnii”. El a reorganizat biserica Ţării Româneşti, a hirotonit şi a pregătit preoţi de mir, şi la recomandarea prietenului său Sfântul Grigorie de Palama l-a adus la Tismana pe Sfântul Nicodim care va organiza viaţa mănăstirească după modelul de vieţuire din sfânul Munte Athos şi a păstrat legătura cu românii ortodocşi din Transilvania trimiţând preoţi spre mângâierea poporului. A trecut la Domnul în anul 1372 şi a fost înmormântat lângă biserica mitropolitană din Argeş. 

Propunerea de canonizare a fântului Iachint a fost înaintată sfântului sinod la 19 iunie 2008 şi este trecut în calendar cu cruce neagră.

Troparul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești

Glasul 1

Vrednic următor al ierarhilor dobrogeni şi întâiule între mitropoliţii Ţării Româneşti, Sfinte Ierarhe Iachint, te-ai arătat mărturisitor al dreptei credinţe, lucrător al virtuţilor şi rugător pentru sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești

Glasul al 8-lea

Pe apărătorul dreptei credinţe, pe Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, cel ce s-a arătat ca un luceafăr strălucitor în zorii Mitropoliei Ţării Româneşti şi a împlinit cele duhovniceşti ale păstoriţilor săi, să-l lăudăm cu inimi curate la prăznuirea sa cea de peste an, zicând: Bucură-te, sfinte slujitor al lui Hristos pe pământ românesc.

Calendar ortodox 2021, 28 octombrie. Sfinții Mucenici Terentie, Neonila şi cei șapte fii ai lor

Terentie, fiind creștin dreptcredincios, s-a căsătorit prin nuntă legiuită cu Neonila, care era de aceeași credință cu el, și au avut șapte fii: Sarvil, Fota, Teodul, Vila, Ierax, Nitul și Eunichie. Cei doi îşi creşteau copiii în dreapta credinţă până au fost prinşi de păgâni şi duşi în faţa judecăţii celei fără de lege. Acolo ei l-au mărturisit cu îndrăzneală pe Domnul nostru Iisus Hristos şi i-au hulit pe idolii păgânilor. Li s-a pregătit o soartă îngrozitoare. Au fost torturaţi şi chinuiţi fără măsură iar rănile le erau stropite cu oţet. Ei îndurau totul liniştiţi rugându-se de parcă nimic nu li se întâmpla, mângâindu-se unul pe altul.

Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile şi şi-a trimis îngerii care le-au dezlegat legăturile. Când păgânii i-au găsit dezlegaţi şi fără urmă de rană s-au înspăimântat şi i-au aruncat mâncare fiarelor înfometate. Prin grija lui Dumnezeu îngrozitoarele fiare şi-au schimbat cruzimea în blândeţe de oaie. Păgânii le-au găsit pedeapsă nouă aruncându-i în cazane cu smoală fierbinte dar imediat focul s-a stins şi smoala s-a răcit. Când păgânii au văzutcă nu-i pot dovedi cu chinurile le-au tăiat capetele cu săbiile, iar sfinţii Terentie, Neonila împreună cu cei şapte fii ai lor şi-au găsit sfârşitul.

Troparul Sfântului Mucenic Terentie, al Sfintei Neonila şi al celor împreună cu dânşii

Glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Terentie, al Sfintei Neonila şi al celor împreună cu dânşii

Glasul al 4-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Săvârşind astăzi cu credinţă pomenirea Sfinţilor Mucenici Terentie şi a Neonillei, soţia sa şi a fiilor lor, să slăvim pe Domnul, Cel Ce cu mărire i-a preamărit.

La 28 octombrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Iov de la Poceaev;
  • Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul;
  • Sfinţii Mucenici African, Terentie, Maxim, Pompie şi alţi treizeci şi şase;
  • Sfântul Ierarh Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei şi Melhion, dascălul şi preotul Antiohiei;
  • Sfântul Mucenic Chiriac și Ana, mama Sfântului Chiriac; 
  • Sfânta Fevronia, fiica împăratului Heraclie;
  • Sfântul Sfinţit Atanasie, patriarhul Constantinopolului;
  • Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos.

Click desktop articole 580x400 p1

Loading...

Click desktop articole 300x250 p3

 
 

Citește și

Click desktop articole 580x400 p2

Adevarul

Click desktop articole 300x250 p4

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1

Click desktop articole 300x250 p5