Calendar ortodox 2021, 28 februarie. Sfinţii zilei. Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman

calendar-ortodox-2021-28-februarie-sf-ioan-casian-sf_gherman.png

Calendar ortodox 2021, 28 februarie. Sfinţii zilei. Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman
Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman
foto: Doxologia.ro

Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman sunt prăznuiţi la data de 28 februarie în Calendarul ortodox. Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman sunt între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 28 februarie.

Calendar ortodox 2021, 28 februarie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul

Sfântul Ioan Casian era de neam aromân născut în anul 365 în Sciţia Mică, Dobrogea de astăzi. Provenea dintr-o familie înstărită a mers la cele mai bune şcoli ale timpului. De la el a rămas până în ziua de astăzi oraşul Casimcea din judeţul Tulcea, podişul Casian dar şi peştera lui Casian. La 17 ani, împreună cu prietenul lui Gherman, frate prin Duhul Sfânt, au plecat în ţara sfântă şi au intrat într-o mănăsire în Betleem. După doi ani au plecat în pustiul Egiptului pentru a-i cunoaşte mai bine pe părinţii cu viaţă îmbunătăţită. Peste tot pe unde treceau învăţau câte ceva despre viaţa în Hristos. Cei doi au rămas în Egipt 7 ani şi au sporit în negrăita bucurie a revărsării luminii dumnezeieşti. Din pricina nedreptelor şi mincinoaselor acuzaţii aduse de Teofil al Alexandriei asupra căugărilor din Egipt, cei doi, împreună cu alţi 50 d călugări pleacă să-şi găsească liniştea la Constantinopol unde l-au cunoscut pe sfântul Ioan Gură de Aur. Patriarhul de atunci, văzând viaţa curată şi calitatea sufletelor lor de îndată l-a hirotonit pe Gherman preot şi pe Ioan Casian diacon, asta doar datorită vârstei lui fragede. Când patriarhul Ioan a fost trimis în exil cei doi au plecat cu misinue la Roma unde au rămas 10 ani. Prin scrierile sale Cuviosul Ioan Casian a păstrat linia trasată de marii săi învăţători Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Grigore de Nissa şi Ioan Gură de Aur şi s-a împotrivit unei prea mari separări între firea omenească şi harul divin şi a rămas statornic în învăţătura lui până în anul 435 când a trecut a Domnul. Este un sfânt apreciat de biserica răsăriteană dar şi de cea occidentală iar moaştele lui se află la biserica Sf Victor din Marsilia.

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Casian

Glasul al 8-lea

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Ioan, duhul tău.

Condacul Sfântului Cuvios Ioan Casian

Glasul al 3-lea.

Făcându-te cuvios, te-ai dat lui Dumnezeu şi luminându-te cu faptele cele bune, Mărite Ioan Casian, ca un soare ai strălucit, cu lumina învăţăturilor tale celor Dumnezeieşti, luminând inimile credincioşilor celor ce pururea te cinstesc. Pentru aceasta cu dinadinsul, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce te laudă pe tine, cu dragoste fierbinte.

Calendar ortodox 2021, 28 februarie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea

Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea s-a născut din părinţi stră-români, în acelaşi sat cu Ioan Casian. Neamul lui se trăgea din primii creştini ai Dobrogei, aduşi pe calea dreaptă chiar de Sfântul Apostol Andrei care a adus Evanghelia pe aceste meleaguri.  A învăţat carte în satul natal şi mai târziu în episcopia Tomisului, împreună cu fericitul Ioan Casian, pe care l-a însoţit până la moarte. Acesta chiar, în scrierile sale, îl numeşte Sfântul Părinte Gherman. El a contribuit la întărirea vieţii monahale în Dobrogea, în Italia şi în Galia. A trecut la domnul prin anii 405-415 şi este sărbătorit la 28 februarie în anii normali şi la 29 februarie în anii bisecţi.

Troparul Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea

Cu ostenelile tale, cu privegheri neîncetate, cu rugăciune şi post te-ai nevoit Cuvioase Părinte Gherman, împreună cu Sfântul Ioan Casian, din pământul Dobrogei odrăslind; şi curgerile harului preoţesc, cu rugăciunile Sfântului Ioan cel cu Gură de Aur, te-ai învrednicit a le primi. Bogăţie de daruri duhovniceşti din Ţara Sfântă, prin osârdie ai agonisit şi prin aceasta pe mulţi ai învrednicit pe Hristos a urma. Pentru aceasta părinte al Dobrogei roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea

Glasul al 4-lea

Toţi ne bucurăm cuvioase de naşterea ta pe pământul Dobrogei, cel binecuvântat de Apostolul Andrei, Întâiul Chemat împreună cu Sfântul Ioan Casian, de mănăstiri întemeietor arătându-te, Părinte Gherman; şi lepădând grijile cele lumeşti viaţă sihăstrească ai dus, cununa biruinţei ai luat şi de braţele părinteşti te-ai învrednicit. Pentru aceasta, ca unul ce eşti vas ales al sfinţeniei, cu umilinţă alergăm către tine, să dodândim mântuire de la Dumnezeu prin rugăciunile tale.

Calendar ortodox 2021, 28 februarie. Sfinţii zilei. Sfântul Preacuvios Vasile Mărturisitorul

Sfântul Preacuvios Vasile Mărturisitorul s-a nevoit în ţinutul Decapolis în aceeaşi mănăstire cu Sfântul Procopie (27 februarie) în vremea împăratului Leon Isaurul. Biserica lui Dumnezeu lupta în acele vremuri pentru cinstirea sfintelor icoane cu ereticii împăraţi iconoclaşi. Sfântul Vasile s-a retras din viaţa lumească în regiunea celor zece cetăţi, regiune aflată în partea de est faţă de Marea Galileii şi unde s-a bnevoit prin asceză, rugăciune şi nevoinţe duhovniceşti luptând şi muncind pentru mântuirea neamului omenesc. El simţea nedreptatea şi pericolele aduse de iconoclaştii eretici şi mpreună cu prietnul său, Sfântul Procopie şi alţi susţinători neînduplecaţi ai ortodoxiei s-au ridicat şi au propovăduit împotrva ereziei şi a învăţăturii iconoclaste. Însuşi împăratul nelegiuit Leon Isaurul a aflat deactivitatea lor şi a poruncit ca cei doi sfinţo să fie prinşi, biciuiţi şi aruncaţi în temniţă, unde au suferit pănă la ,oartea tiranului împărat. După moartea împăratului s-au întors la asceza lor, la rugăciuni şi nevoinţe. Sfântul Vasile Mărturisitorul a trăit în pace restul vieţii sale, a învăţat şi a îndumat oamenii care erau setoşi de adevăr. A trecut la Domnul în jurul anului 750, la fel ca prietenul său, sfântul Procopie.

Troparul Sfântului Cuvios Vasile Mărturisitorul

 Glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Vasile. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Sfântului Cuvios Vasile Mărturisitorul

 Glasul a 2-lea.

Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare.

De sus primind Dumnezeiasca descoperire, ai ieşit, înţeleptule, din mijlocul tulburărilor; şi cuviincios sihăstrind, ai primit lucrarea minunilor şi a tămăduirii bolilor prin har, Sfinte Vasile Preafericite şi Preasfinţite.

La 28 februarie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Proteriu, arhiepiscopul Alexandriei;
  • Sfântul Mucenic Nestor;
  • Sfintele Chira şi Marana;
  • Sfinţii Apostoli Nimfas şi Evvul.
Loading...
 
 

Citește și

  • Calendar ortodox 2021, 27 februarie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Procopie Decapolitul

    Sfântul Cuvios Procopie Decapolitul este prăznuit la data de 27 februarie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Procopie Decapolitul este între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 27 februarie.

  • Sărbătorile religioase din Calendarul ortodox 2020, luna martie

    Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2021 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna martie, conform Calendarului ortodox 2021, ca să te poți pregăti pentru ele. Praznicul lunii martie este Bunavestire, la 25 martie. La 1 martie începe săptămâna albă, de pregătire a marelui post al Paştelui.

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1