Calendar ortodox 2021, 18 septembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

calendar-ortodox-2021-18-septembrie-sf-ier-eumenie.png

Calendar ortodox 2021, 18 septembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei
Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei
foto: Doxologia.ro

Click desktop articole 300x250 p1

Click desktop articole 300x250 p2

Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei este prăznuit la data de 18 septembrie în calendarul ortodox. Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, este între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 18 septembrie.

Calendar ortodox 2021, 18 septembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, a lăsat tot ce avea şi-a luat crucea şi i-a urmat lui Hristos. El ş-a împărţit averea săracilor ştiind că-i va fi tare greu să intre în Împărăţia cerurilor încărcat de bogăţie. El a considerat că tot ce este lumesc, gunoi este şi pe toate le-a lăsat şi a alergat după Hristos. El a lepădat şi grosimea trupului nevoindu-se cu pribegia şi postul ferindu-se de toată plăcerea trupească şi iubirea dulceţurilor. A renunţat şi la somn până când sufletul şi trupul i s-au curăţat de patimi şi a devenit lăcaş pentru Duhul Sfânt. Pentru că strălucea ca un far călăuzitor a şi toţi îui vedeau viaţa cea sfântă a fost ales ca episcop al Gortinei unde lumina păstoria sa şi biserica lui Hristos. El stătea în scaunul episcopal şi prin pilda şi exemplul său dădea învăţătură alături de cuvânt. A vieţuit în sfinţenie şi a sfinţit şi pe alţii. Era cunoscut ca tatăl sărmanilor, bogăţia săracilor, dătătorul celor care cer şi mângâietorul celor care pătimesc şi făcător de minuni minunate. Pe diavol l-a alungat nu numai din Gortina ci şi din Roma călcând peste el cu rugăciune, făcea semne, minuni şi duhurile viclene le alunga din oameni, bolnavi a vindecat şi pace a adus acolo unde era vrajbă. A trecut la cele veşnice în Tebaida, dar moaştele sale au fost duse în Gortina unde era scaunul său şi a fost îngropat cu cinste.

Troparul Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

 Glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

 Glasul al 2-lea 

Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare.

Luminându-te cu Dumnezeiască Lumină, preafericite, ne luminezi pe noi cei ce cu dragoste lăudăm cinstită şi sfântă mutarea ta, Părinte Ierarhe Eumenie; căci neîncetat te rogi pentru noi toţi.

La 18 septembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfintele Muceniţe Sofia şi Irina;
  • Sfânta Muceniţă Ariadna din Frigia;
  • Sfântul Mucenic Castor din Alexandria.

Click desktop articole 580x400 p1

Loading...

Click desktop articole 300x250 p3

 
 

Citește și

Click desktop articole 580x400 p2

Adevarul

Click desktop articole 300x250 p4

Click desktop articole 300x250 p5