Calendar ortodox 2021, 15 ianuarie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Pavel Tebeul şi Sfântul Ioan Colibaşul

calendar-ortodox-2021-15-ianuarie-sf-pavel-tebeul-doxologia.jpg

Calendar ortodox 2021, 15 ianuarie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Pavel Tebeul şi Sfântul Ioan Colibaşul
Sfântul Cuvios Pavel Tebeul
foto: doxologia.ro

Sfântul Cuvios Pavel Tebeul şi Sfântul Ioan Colibaşul sunt prăznuiţi la data de 15 ianuarie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Pavel Tebeul şi Sfântul Ioan Colibaşul sunt între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 15 ianuarie. Zi de post.

Calendar ortodox 2021, 15 ianuarie. Sfântul Cuvios Pavel Tebeul

Tot ce ne-a rămas în amintire despre Sfântul Cuvios Pavel Tebeul sunt amintirile scrise de ucenicii sfântului Antonie, Macarie şi Plotin, care i-au fost alături şi care l-au pus în mormânt. Când Cuviosul Antonie avea 90 de ani i s-a făcut dor de pustiul de dinăuntru şi s-a retras în sihătrie. După cinci ani a primit veste de la Hristos că există un rob al lui Dumnezue mai sârguincios decât el şi a primit îndemn să se ducă să-l caute cât încă mai este în această viaţă. După ce a rătăcit Antonie prin deştert şi a fost ispitit de multe năluciri. După ce o leoaică i-a arătat peştera unde locuia Sfântul Cuvios Pavel Tebeul cei doi s-au îmbrăţişat ca şi cum se cunoşteau de mult vreme pentru că fiecăruia Dumnezeu i-l dezvăluise pe celălalt. Sfântul Pavel i-a povestit că s-a ascuns în pustie în vremea persecuţiilor lui Deciu căci avea un cumnat care râvnea la averea lui şi voia să-l denunţe ca fiind creştin. Cum stăteau de vorbă s-a apropita un corb în zbor şi le-a lăsat o pâine întreagă şi s-a îndepărtat zburând lin. Sfântul Antonie a fost uimit iar Sfântul Pavel i-a spus: “de 70 de ani Dumnezeu îmi dă o jumătate de pâine. Iată astăzi am primit de două ori cât primem până acum semn că Dumnezeu cunoaşte că eşti oaspetele meu”. Apoi Sfântul Pavel i-a cerut lui Antonie o anume pelerină pe care acesta o avea la mănăstire, ca să-l îngroape învelit în ea şi în shimb să i-a hana lui de finic. Cuviosul Antonie a plecat după pelerină, şi pe drumul de întoarcere a văzut sufletul lui Sfântului Pavel însoţit de un sobor de îngeri şi de profeţi. Când a ajuns la peşteră l-a aflat mort aşa că l-a îngropat şi la jelit. Când a murit, cuviosul Pavel, întâiul locuitor al pustiei, avea cam la 113 ani. Apoi a luat haina de finic şi a mers cu ea la mănăstire unde a povestit totul ucenicilor săi, iar haina o îmbrăca doar la Sfintele Paşti şi la Cincizecime.

Troparul Sfântului Cuvios Pavel Tebeul

Glasul 1
Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Pavel. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Sfântului Cuvios Pavel Tebeul

Glasul al 2-lea
Săvârşind trecerea cea secetoasă a vieţii, purtătorule de Dumnezeu, ai cufundat pe vrăjmaşii cei netrupeşti cu căinţa lacrimilor tale, Cuvioase Pavel, Părintele nostru; şi primind har de minuni, roagă-te neîncetat pentru noi.

Calendar ortodox 2021, 15 ianuarie. Sfântul Ioan Colibaşul

În vremea împăratului Leon cel Mare trăia la Constantinopol un general pe nume Eutropiu care avea trei fii. Pe cei mari i-a mijlocit pentru funcţii importante în imperiu iar pe cel mic, pe nume ioan, l-a dat la învăţătură. Acesta pe mulţi îi uimea cu isteţimea lui şi cu uşurinţa cu care prindea învăţăturile filosfilor dar şi învăţăturile sfintei Evanghelii. Părinţii lui i-au făcut cadou o Evangelie scrisă frumos şi ferecată în aur şi pietre nestemate. Într-o zi el a luat Evanghelia şi a fugit cu o corabie în lume de nu mai ştia nimeni de el şi s-a retras la o mănăstire unde a stat şase ani. După şase ani diavolul a început să-l ispitescă cu dorul de părinţii săi şi de fraţii lui de viaţa bună, liniştită şi îndestulată pe care aceştia o aveau. El a luat hotărârea să-i zdorbească capul diavolului şi deşi s-a întors acasă nu a intrat în casă ci, fără să spună cine e a cerut îngăduinţă să stea pe gunoi, afară la poartă. Tatăl lui trimitea de mâncare cerşetorului de la poartă pe care-l credea un necunoscut şi el o împărţea cu alţi săraci. Apoi, pentru că mama lui se tulbura la vederea mizeriei în care trăia i-au constuit o mică colibă să-i fie adăpost. După trei ani i s-a arătat Hristos şi i-a spus câ în trei zile îl va lua la el aşa că Sfântul Ioan l-a chemat pe vătaful care-l ajutase de atâtea ori şi l-a rugat să-i mijlocească întâlnirea cu stăpânii. L-a început mama lui nu a vrut să-l primească deoarece de milă lui nu putea nici să-l privească, iar când a ajuns înaintea feţelor lor i-a rugat să promită că îl vor îngropa în zdrenţele pe care le avea pe el în coliba în care locuise vreme de trei ani că mare răsplată vor avea în cer. Apoi a scos Evanghelia cea frumos scrisă şi ferecată în aur şi nestemate şi le-a dat-o iar ei recunoscându-l nu ştiau ce să facă. Să se bucure de faptul că şi-au regăsit fuil de multă vreme pierdut sau să fie trişti că acesta a murit în braţe lor. Când şi-a venit în fire mama lui a îmbrăcat trupul în haine scumpe dar pe dată a rămas neputiincioasă. Tatăl văzând aceasta şi-a amintit de rugăciunea copilului pe care acesta o făcuse înainte să le arate cine este cu adevărat şi l-a îmbrăcat la loc în zdrenle lui, lar mama lui şi-a revenit pe loc. Aşa că l-au îngropat pe cuvios după cum a dorit acesta şi au zidit deasupra o biserică. Ei au trăit viaţă plăcută lui Hristos iar acum se veselesc împreună cu preacuviosul lor fiu şi cu sfinţii după ce au fost îngropaţi în biserica pe care au ridicat-o pe mormântul sfântului.

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Colibaşul

Glasul al 4-lea

Din pruncie iubind cu căldură pe Domnul, lumea şi cele frumoase ale lumii ai părăsit şi ai sihăstrit în chip desăvârşit; ţi-ai ridicat coliba înaintea porţilor părinţilor tăi; zdrobit-ai cursele demonilor, preafericite; pentru aceasta pe tine, Preacuvioase Părinte Ioan, Hristos după vrednicie te-a preamărit.

Condacul Sfântului Cuvios Ioan Colibaşul

Glasul al 2-lea
Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare.
Râvnind, înţelepte, sărăcia ce nu se fură, ai urât bogăţia părinţilor tăi. Şi având Evanghelia în mâinile tale, ai urmat lui Hristos Dumnezeu, Preacuvioase Părinte Ioan, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

La 15 ianuarie în calendarul ortodox 2021 mai este pomenit

  • Sfântul Mucenic Pansofie.
Loading...
 
 

Citește și