Calendar ortodox 2021, 1 mai. Sărbătoarea zilei. Pogorârea la iad. Sfântul Proroc Ieremia

calendar-ortodox-2021-1-mai-pogorarea-la-iad-gabriel-toma-chituc.jpg

Calendar ortodox 2021, 1 mai. Sărbătoarea zilei. Pogorârea la iad. Sfântul Proroc Ieremia
Pogorârea la iad
icoană de Gabriel Toma Chituc

Sfânta și marea sâmbătă. Pogorârea la iad este prăznuită în anul 2021 la data de 1 mai în Calendarul ortodox. Pogorârea la iad este prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 1 mai. Zi de post.

Calendar ortodox 2020, 18 aprilie. Sărbătoarea zilei. Pogorârea la iad

În Sfânta şi Marea Sâmbătă prăznuim punerea în mormânt a Mântuitorului şi pogorârea acestuia la iad. Sfântu Apostol Petru ne explică cum în răstimpul dintre moarte şi învierem când trupul lui Hristos zăcea în mormânt, Hristos a coborât cu sufletul lui dumnezeiesc prntre morţi care se aflau în stăpânirea celui rău încă de la căderea lui Adam şi le-a propăvăduit şi lor cuvântul Evangheliei. Astfel, Hristos a coborât până la baza creaţiei dar nu ca osândit, ci ca Dumnezeu. Această umilire, moartea pe care Dumnezeu nemuritor o acceptă de bunăvoie, se datorează dragostei pe care o are pentru om, căci Dumnezeu primeşte să coboare şi să aducă lumina acolo unde domnea spaima şi întunericul. Fiul lui Dumnezeu, născut mai înainte de veci şi nemuritor, parcurge pentru ca mântuirea noastră să fie posibilă, tot ciclul existenţei umane aflate până atunci sub blestemul păcatului, adică al morţii şi se solidarizează asfel cu natura umană în naştere, viaţă, moarte şi viaţa de după moarte. Dar pentră că moartea era asociată cu păcatul iar el era fără de păcat, nici mormântul nu putea păstra sfântu trup şi nici iadul sfântul său suflet. Astfel, El desfiinţează această formă de existenţă, sfarâmă puterea vrăjmaşului, învinge moartea şi dă naştere unei noi forme de veşniciie  aceea a împărăţiei cerurilor.  

Liberul arbitru este valabil şi aici. Hristos propovăduieşte iar cei care primesc cuvântul său primesc şi viaţa de apoi. Dragostea sa este mai puternică decât ura şi deznădejdea locaşului morţii, dar nu mântuieşte pe nimeni în mod automat ci aşteaptă răspuns la chemarea sa. Hristos propovăduieşte morţilor şi aşteaptă răspuns de la ei la propovăduirea lui ca răspuns la dragostea sa jertfelnică. Coborând în mormânt Iisus îşi aminteşte de toţi cei care au dus o viaţă dreaptă dar şi de cei care l-au profeţit fără să-l cunoască. Fireşte că nu toţi morţii au răspuns chemării lui, mulţi nu au ascultat glasul Lui sau nu au putut să-l înţeleagă datorită învârtoşării inimilor lor. Prin coborârea la Iad Domnul a săvârşit cea mai de seamă biruinţă a sa, a desfiinţat rânduiala în vigoare de la căderea lui Adam în păcat când prin moarte omul rămânea veşnic despărţit de Dumnezeu şi a adus o lege nouă schimbând rostul morţii din pedeapsă pentru păcat în cale de unire cu Cel de Sus.

Rugăciunea zilei de sâmbătă

Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu Prea drept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în rai. Îngroapă păcatele mele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, şi suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri. 

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi, către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă. Nu încetaţi a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutorul, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire, şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci. Amin.

Calendar ortodox 2021, 1 mai. Sfinţii zilei. Sfântul Proroc Ieremia

Sfântul Proroc Ieremia a fost fiul marelui preot Helchie, ales de Dumnezeu să-i fie proroc încă de înainte de a se naşte. Duhul Sfânt grăieşte prin el încă de pe vremea adolescenţei, probabil când avea 15 ani, în al 13-lea an al domniei lui Iosie împăratul Iudeii. Prin vocea lui Ieremia, Dumnezeu îi ceartă pe iudei pentru că se amestecaseră cu păgânii, pentru că luaseră obiceiuri rele de la ei şi pentru că slujeau idolilor lor, uitând de Dumnezeu. Ieremia a prorocit în zilele lui Iosia, Ioachim, Iehonia şi Sedechia, regi ai Iudeii, şi pe toţi i-a certat şi i-a avertizat de mânia tot mai crescută a lui Dumnezeu pentru faptele urâte ale poporului, le-a spus că Ierusalimul va fi scăldat în sânge şi va fi invadat şi incendiat de vrăjmaşi. A prorocit moartea lui Iosia şi robia lui Iehonia care va muri în exil şi jefuirea Ierusalimului şi a Templului lui Dumnezeu. Prorocia s-a împlinit şi Iehonia a fost făcut rob împreună cu toată familia lui şi dus în Babilon, iar vasele şi odoarele cu care Solomon împodobise Templul au fost luate şi duse în Babilon. Nabucodonosor, împăratul Babilonului l-a pus rege în Iudeea pe Sedechie care avea inima împetrită şi în cei 11 ani în care a domnit casa Domnului a fost întinată şi pângărită, călcarea de lege s-a înmulţit până ce Domnul a întors spatele poporului evreu. Ieremia a prorocit 70 de ani de robie babiloniană contrar celorlalţi profeţi mincinoşi care le spuneau că robia va fi de scurtă durată şi că libertatea va fi grabnică. Poporul evreu a împrumutat zeii necuraţi şi străini  şi a adus jertfe umane lui Moloh, ucigând prunci şi arzându-i ca jertfă. Pentru aceasta i-a dat pe mâna haldeilor şi a babilonienilor iar zidurile cetăţii lui Dumnezeu au fost dărâmate trecând prin foc şi sabie mândra cetate şi a jefuit tot ce se putea jefui apoi a ars şi dărâmat împrăştiind tot ce a rămas. Ieremia a luat Chivotul lui Dumnezeu, cu tablele legii, vasul de mană nestricăcioasă şi toiagul cel înmugurit al lui Aaron şi l-a ascuns într-o peşteră şi nimeni nu l-a mai găsit niciodată. Au înnoit Templul lui solomon cu vase sfinte noi şi alt chivot, după asemănarea celui făcut de Moise doar că era fără puterea făcătoare de minuni şi nici regatul evreiesc nu a mai ajuns la slava de odinioară. Ieremia a fost luat cu forţa de evreii care au fugit în Egipt, şi acolo a făcut minuni pentru care se minunau toţi. A profeţit moartea tuturor acelor evrei care l-au luat cu el şi cucerirea Egiptului de către babilonieni iar pentru asta a fost ucis cu pietre. Moaştele lui au fost duse cu cinste de către Alexandru Macedon în cetatea Alexandriei.  Despre Iisus Hristos a profeţit: “Se cade ca toţi idolii să cadă şi tot ce este făcut de mâini să se sfărîme, întru acea vreme, când va veni aici o maică Fecioară cu un Prunc născut în peşteră şi pus în iesle”. 

Troparul Sfântului Prooroc Ieremia

 Glasul al 2-lea 

A proorocului Tău, Doamne, Ieremia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Ieremia

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Curăţindu-ţi cu duhul inima ta cea dătătoare de lumină, mărite mare prooroc şi mucenic Ieremia, ai primit de sus harul proorociei, şi la margini cu mare glas ai strigat: iată Dumnezeul nostru, şi nu este asemenea ca Dânsul; căci Acesta întrupându-Se S-a arătat pe pământ.

La 1 mai în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Vata Persul;
  • Sfântul Mucenic Filozoful;
  • Sfintei Cuvioase Isidora;
  • Sfantului Mucenic Sava;
  • Sfintililor Cuviosi Mucenici Eftimie,  Ignatie si Acachie;
  • Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk.

La 1 mai în calendarul ortodox 2021 se cinsteşte

  • Icoana Maicii Domnului “Bucuria neașteptată”.
Loading...
 
 

Citește și

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1