Calendar ortodox 2020, 27 decembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Arhidiacon Ştefan, a treia zi de Crăciun

calendar-ortodox-2020-27-decembrie-sfantul-arhidiacon-stefan-sorin-vintzeanu.jpg

Calendar ortodox 2020, 27 decembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Arhidiacon Ştefan, a treia zi de Crăciun
Sfântul Arhidiacon Ştefan
icoană de Sorin Vintzeanu

Sfântul Arhidiacon Ştefan este prăznuit la data de 27 decembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Arhidiacon Ştefan este sfântul zilei, cinstit de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 27 decembrie.

Calendar ortodox 2020, 27 decembrie. Sfântul Arhidiacon Ştefan

După împlinirea tainei mântuirii de către Domnul nostru Iisus Hristos, după Înălţare şi Cincizecime, în vremea când diaspora evreiască începuse să între în conflict cu evreii din Ierusalim, sfinţii apostoli au ales diaconi să le fie de ajutor în propovăduire, oameni de alt neam decât evreii pentru a se înţelege mai bine cu neamurile. Ştefan era oarecum rudă cu Saul, cel care se va numi Pavel, cel chemat mai târziu la credinţă, şi pentru că era cel mai destoinic, arhidiacon a fost numit şi făcea minuni multe în popor şi vindecări. El întărea în credinţă pe credincioşi şi îi certa pe iudeii necredincioşi arătându-le în scriptură că din invidie şi pe nedrept l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu. El îl propovăduia în gura mare pe Iisus Hristos că este cel care s-a pogorât din ceruri pentru păcatele noastre, s-a întrupat din Maria Fecioara, a luat neputinţele şi bolile noastre şi le-a purtat, pe orbi i-a făcut să vadă, pe bolnavi i-a vindecat şi pe draci i-a izgonit.
Astfel, Ştefan propovăduia la o mare adunare a evreilor care trăiau în diaspora dar erau în pelerinaj la Ierusalim, vorbindu-le despre lumină şi adevăr, ca un înger al lui Dumnezeu în mijlocul unei mulţimi ucigaşe. Arhiereii îl acuzau de blasfemie răstălmăcindu-i vorbele şi îmboldea mulţimea să se înfurie şi poporul înrăutăţit, îndemnat de cărturari şi farisei îşi aprindeau inimile şi scrâşneau din dinţi asupra lui. Dar Sfântul Ştefan ignora toate semnele pentru că era cuprins de râvnă Dumnezeiească şi pătruns de Duhul Sfânt iar când a ridicat ochii spre cer a văzut slava lui Dumnezeu supra sa şi pe Domnul Iisus Hristos şi tot ce şi-a dorit a fost să meargă degrabă acolo, la El. Aşa că nu a putut să tacă şi adevărul ţâşnea din gura lui nestăvilit iar iudeii cei răi învăţaţi să-şi ucidă prorocii nu puteau suferi vorbele aşa că astupându-şi urechile l-au scos din cetate şi-au pus hainele la picioarele lui Saul pentru a fi mai liberi în mişcări şi l-au ucis cu pietre. Sub ploaia de pietre ucigaşe a mai apucat să se roage pentru sine şi penru cei ce omorau: "Doamne, Iisuse, primește sufletul meu!" şi "Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!"
Pentru că cei omorâţi cu pietre nu puteau fi înmormântaţi alături de familie trupul lui Ştefan a fost lăsat pradă animalelor şi păsărilor numai că nimeni nu s-a atins şi el. După o zi, rabinul Gamaliel care a trecut la creştinism împreună cu fiul lui Avelvie, au luat sfintele moaşte în taină şi le-a îngropat cu cinste. După mulţi ani, în 425 a avut loc un cutremuru şi pământul s-a crăpat iar de acolo ieşea un miros minunat. Moaştele au fost descoperite de preotul Lucian, trupul nu era putrezit iar martorii spun că urmele pietrelor străluceau ca stelele. La moaştele lui s-au petrecut multe minuni şi vindecări, iar împărăteasa Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic, s-a vindecat la locul unde Ştefan a fost ucis cu pietre.

Troparul Sfântului Apostol Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Glasul al 4-lea
Încununatu-s-a creştetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.

Condacul Sfântul Apostol Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Glasul al 3-lea
Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Stăpânul nostru, ieri a venit la noi cu Trup, iar astăzi sluga Lui a ieşit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu Trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se şi sfârşeşte întâiul mucenic şi Dumnezeiescul Ştefan.

La 27 decembrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Teodor Mărturisitorul şi fratele lui Cuvosul Teofan.

 

Loading...
 
 

Citește și

  • Calendar ortodox 2021, ianuarie. Sărbători religioase, sfinţi, posturi

    Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2021 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna ianuarie, conform Calendarului ortodox 2021, ca să te poți pregăti pentru ele. Luna ianuarie are cinci sărbători religioase importante: Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului şi Sf Vasile cel Mare, Boboteaza, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul şi Sfinţii Trei Ierarhi.

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1