Calendar ortodox 2020, 21 noiembrie. sărbătoarea zilei: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea în biserică a Maicii Domnului este prăznuită la data de 21 noiembrie în Calendarul ortodox Intrarea în biserică a Maicii Domnului este sărbătoarea zilei, cinstită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 21 noiembrie. Dezlegare la peşte.

Calendar ortodox 2020, 21 noiembrie. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Dreptul Ioachim, tatăl Mariei era de neam împărătesc iar soţia lui, Ana era de neam arhieresc şi nu aveau copii. S-au rugat la Dumnezeu şi împreună i-au promis că dacă le va dărui un copil la rândul lor îl vor închina lui, iar Dumnezeu le-a împlinit ruga. La trei ani de la naşterea Mariei,  au împlinit cu fapta ceea ce promiseseră cu cuvântul dăruind-o pe cea născută lui Dumnezeu. Ei au chemat toate neamurile, au făcut alai mare cu multe făclii şi au îmbrăcat-o împărăteşte pe Fecioară. Văzând alaiul format din rude, cunoscuţi şi vecini ţinând făclii în mâini împrejurul Fecioarei Maria, s-a adunat tot Ierusalimul la petrecere dar şi puterile cereşti au fost martore, îngerii împreună cu oamenii s-au veselit şi s-au bucurat  la vederea vasului ales, chivot însufleţit ce avea să poarte în sine pe Hristos. Arhiereul Zaharia, îndemnat de Duhul sfânt, a făcut atunci un gest pe care nimeni nu îndrăznise să-l mai facă ce a uimit pe multă lume, a dus-o pe copilă în Sfânta Sfintelor, după a doua catapeteasmă, unde era chivotul legii, ferecat cu aur şi heruvimii slavei care străjuiau altarul, acolo unde numai arhiereul avea voie să intre, şi nu meru, ci numai o singură dată pe an. Acolo i-a dat Zaharia loc de rugăciune, şi acolo şi-a petrecut Fecioara Maria copilăria, hrănită fiind de îngeri căci ea dăruia toată mâncarea primită săracilor de lângă templu şi acolo Duhul Sfânt, cu bunăvoinţa lui Dumnezeu Tatăl, o pregătea pentru ca în ea să se sălăşuiască Dumnezeu Cuvântul.

Tropar la sarbatoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Glasul al 4-lea
Astăzi înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului.

Condac la sarbatoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Glasul al 4-lea
Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Preacurat Templu al Mântuitorului, Cămara cea de mult preţ şi Fecioara, Sfinţită Vistieria Slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în Casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu. Aceasta este Cortul cel Ceresc.

Loading...