Calendar ortodox 2020, 19 decembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Mucenic Bonifatie

Sfântul Mucenic Bonifatie este prăznuit la data de 19 decembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Mucenic Bonifatie este între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 19 decembrie. Zi de post.

Calendar ortodox 2020, 19 decembrie. Sfântul Mucenic Bonifatie

Sfântul Mucenic Bonifatie era slujitorul unei oarecare femei romane care îşi petrecea viaţa în păcate şi desfrâu, care se lăsase biruită de poftele trupului. La început, Bonifatie se tăvălea şi el la rândul lui în necurăţie, era iubitor de păcate şi stăpânit de patima beţiei. Chiar dacă slujea păcatului şi era stăpânit de păcate trupeşti făcea şi fapte bune. Făcea milostenie, era primitor cu necunoscuţii şi inima îi era cuprinsă de durere când vedea suferinţa şi de aceea suspina către Dumnezeu că poate-l ajută să scape de capcanele diavolului şi să-şi i-a înapoi stăpânirea trupului. Dar planul lui Dumnezeu nu ne este cunoscut nouă ci aşa că a binevoit ca prin vărsarea sângelui să-şi spele faptele cele rele şi să îşi împodobească sufletul cu porfiă împărătească şi pe cap să-şi pună coroana muceniciei. Stăpâna lui, Aglaida, l-a chemat într-o zi şi l-a trimis în ţinuturile unde prigoana împăratului făcea mulţi martiri iar moaştele mucenicilor erau la tot pasul, să aducă un sfânt şi împreună să-i zidească o biserică şi astfel să le fie lor mijlocitor în faţa lui Dumnezeu şi astfel să le fie mai fie iertate din păcate.
Odată hotărârea luată s-a pregătit Bonifatie de drum, cu aur pentru răscumpărarea moştelor dar şi pentru milostenie, cu pănză curată şi cu uleiuri aromate pentru cinstirea şi învelirea moaştelor, a pregătit caii şi robii pentru drum. Înainte să plece a întrebat-o pe Aglaida: “Ce se se va întâmpla dacă nu va găsi moaşte de sfinţi ci îi vor aduce robii trupul lui chinuit pentru Hristos? Oare îl va primi cu cinste?” Ea l-a mustrat spunându-i că nu mai e vreme de glumă ci e timpul cucerniciei. A plecat la drum cu mustrarea stăpânei în suflet şi cu gândul că va putea atinge el sfintele moaşte dacă el e atât de necurat şi păcătos. A început astfel de a se căi de murdăria păcatelor, a început a posti şi a se ruga des şi cu sârguinţă. Aşa a ajuns la frica de Dumnezeu deoarece teama este tatăl atenţiei la cele sfinte care este mama liniştii din inimă care naşte ştiinţa şi dă sufletului puterea de a îşi vedea grozăvia ca într-o oglindă.
Apoi a văzut mulţimi adunate şi mulţi sfinţi schingiuiţi în fel şi chip, a căror singură vină era credinţa lor în Iisus Hristos şi felul de viaţă care fusese arătat de Dumnezeu întrupat. A văzut mucenici spânzuraţi cu capul în jos deasupra focului, a văzut trupuri rupte de animale, sau tăiate cu fierăstrăul, a văzut traşi în ţeapă sau cu toate oasele zdrobite, a văzut oameni cu toate membrele tăiate dar toţi aveau în comun demnitatea, răbdarea şi bărbăţia iar pe feţe li se citea veselia creştinească şi bucuria duhovnicească. Bonifatie văzând atâta bărbăţie s-a aprins râvna în el şi şi-a dorrit la rândul lui cunună. Aşa că a mers la un loc unde erau munciţi creştini, a mărturisit pe Hristos cel Înviat din morţi şi a început de îngriji, a săruta şi mângâia de trupurile şi mădularele sfinţilor şi se ruga pentru ca Dumnezeu să îngăduie să le fie tovarăş  şi părtaş al cununilor pe care le vor dobândi. Drept urmare păgânii s-au întors împortiva lui, judecătorul a dat ordin iar Bonifatie a fost bătut până a căzut carnea de pe el şi i se vedeau oasele, dar el se ruga şi se bucura de compania celorlalţi martiri. Iau înfipt trestii sub unghii şi i-au turnat plumb topit pe gât dar el nu înceta să aducă slavă lui Dumnezeu şi să-i batjococrească pe idolii păgânilor. Când au vrut să-l bate în cazanul cu smoală aceasta s-a vărsat şi pe mulţi chinuitori a ars. Speriându-se unul din călăi a scos sabia şi i-a tăiat capul, iar din trup a curs sânge amestecat cu lapte. Martori la chiurile dar şi minunile săvârşite de Bonifatie cinci sute cinci zeci de păgâni au crezut şi s-au creştinat scuipând pe idolii neînsufleţiţi. Slujitorii care-l însoţiseră şi-l căutau nu ştiau nimic de faptele lui şi au crezut că s-a încurcat cu femei uşoare şi şi-a băut minţile. Aşa că au plecat să-l caute şi întrebând din om în om a început să afle adevărul. Când i-au găsit trupul au fost miraţi şi se ruşinau de gândurile lor. Au luat trupul Sfântului mucenic, au plătit 500 de galbeni pentru trup şi cap, l-au înfăşurat în pânzele cele noi şi l-au uns cu uleiurile pregătite şi au plecat spre Roma. Îngerul Domnului i s-a arătat lui Aglaida şi i-a spus să se pregătească a îl primi pe cel care-i fusese slugă şi părtaş la păcate şi care acum se veseleşte împreună cu îngerii, să-l primească şi să-l cinstească deoarece de acum este mijlocitor pentru sufletul ei căci Bonifatie a săvârşit jertfă bineprimită pentru păcatele lui şi ale ei. Aglaida a zidit biserică prealuminată la cincizeci de stadii de Roma unde au pus cinstitele sale moaşte şi unde multe minuni s-au săvârşit. Cu rugăciunile mucenicului cei bolnavi s-au tămăduit, diavoli au ieşit din oameni iar cei ce se rugau la mormântul sfântului nu ieşeau nicicodată în pierdere.  Fericita Aglaida a vândut tot ce avea şi a împărţit săracilor, s-a lepădat de lume şi a trăit 15 ani în mare pocăinţă, iar când a adormit întru Domnul a fost depusă lângă mormântul sfântului Bonifatie. Astfel, cei doi şi-au schimbat viaţa şi au dobândit un sfârşit bun, şi-au curăţat viaţa şi s-au arătat îndreptaţi şi fără prihană înaintea lui Dumnezeu.

Troparul Sfântului Mucenic Bonifatie

Glasul al 4-lea
Mucenicul tău. Doamne, Bonifatie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Bonifatie

Glasul al 4-lea
Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.
Jertfă fără de prihană te-ai adus pe tine de voie, Celui rânduit a Se naşte din Fecioara pentru tine, Sfinte purtătorule de cunună, Înţelepte Bonifatie.

 La 19 decembrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mucenici Ilie, Prov şi Ares;
  • Sfinţii Mucenici Timotei şi Polieuct;
  • Sfinţii Eutihie şi Tesalonica şi cei împreună cu ei, 200 de bărbaţi şi 70 de femei;
  • Sfântul Ierarh Grighentie;
  • Sfântul Mucenic Trifon;
  • Sfânta Cuvioasă Aglaia.
Loading...
 
 

Citește și

  • Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul este prăznuit la data de 18 decembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul este între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 18 decembrie. Zi de post.

  • Calendar ortodox 2021, ianuarie. Sărbători religioase, sfinţi, posturi

    Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul ortodox 2021 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși, așa că trebuie să fie la curent cu ele. Click! îți spune care sunt sărbătorile religioase și zilele de post din luna ianuarie, conform Calendarului ortodox 2021, ca să te poți pregăti pentru ele. Luna ianuarie are cinci sărbători religioase importante: Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului şi Sf Vasile cel Mare, Boboteaza, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul şi Sfinţii Trei Ierarhi.

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1