Calendar ortodox 2020, 11 iulie. Sfinţii zilei. Sfânta Mare Muceniță Eufimia

calendar-ortodox-2020-11-iulie-sfanta-mare-mucenita-eufimia.png

Calendar ortodox 2020, 11 iulie. Sfinţii zilei. Sfânta Mare Muceniță Eufimia
Sfânta Mare Muceniță Eufimia
foto: doxologia.ro

Sfânta Mare Muceniță Eufimia este prăznuittă la data de 11 iulie în calendarul ortodox. Sfânta Mare Muceniță Eufimia este între sfinţii zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 11 iulie.

Calendar ortodox 2020, 11 iulie. Sfinţii zilei. Sfânta Mare Muceniță Eufimia

Sfânta Mare Muceniță Eufimia este prăznuită în fiecare an la data de 16 septembrie, data la care a primit coroana muceniciei de la soldaţii lui Diocleţian. Astăzi se comemorează sfânta minune care s-a săvârşit la moaştele sale în timpul disputelor trinitare când se căuta explicarea firilor lui Iisus Hristos. Învăţătura cea adevărată care ne învaţă că Dumnezeu întrupat are “două firi, două voințe și două energii, dumnezeiască și omenească, unite în ipostasul Său veșnic, fără amestecare, fără schimbare, fără împărțire și fără separare. După unirea ipostatică, fiecare fire, cu deplinătatea proprietăților și însușirilor ei naturale, se păstrează permanent în Hristos, fără amestecare și fără separare, încât El este și om și Dumnezeu în același timp”. Sau cum spunea Sfântul Ioan Damaschin “Dumnezeu-Cuvântul, prin pogorârea Sfântului Duh, S-a unit cu ea și dintr-însa S-a născut om desăvârșit, fără să-Și amestece și să-Și schimbe firea” a fost pusă pe pieptul sfintei împreună cu învăţătura ereticilor. La vremea cuvenită au deschis din nou racla sfintei şi învăţătura celor doouă firi, unite într-un mod neamestecat, neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit rămăsese la locul ei pe pieptul sfintei, pe când scârbavnica scriere a ereticilor era azvârlită la picioare.

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Eufimia

 Glasul al 3-lea
Ai veselit pe cei credincioşi şi ai ruşinat pe cei rău mărturisitori, Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, preafumoasă fecioară a lui Hristos. Căci ai întărit dogmele Sinodului al patrulea, pe care părinţii bine le-au rânduit. Muceniţă mărită, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Sfintei Mari Muceniţe Eufimia

 Glasul al 4-lea
Lupte în chinuri, lupte în credinţă ai purtat cu căldură pentru Hristos, Mirele tău. Şi aşa precum ai zdrobit eresurile, aşa şi acum întărâtările vrăjmaşilor supune-le sub picioarele poporului nostru, rugând pe Născătoarea de Dumnezeu. Căci tu ai luat de la cei şase sute şi treizeci purtători de Dumnezeu părinţi hotarul credinţei şi l-ai păzit pe el, ceea ce eşti prealăudată.

La 11 iulie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Chindeu, prezbiterul;
  • Sfântul Cuvios Leon din Mandra;
  • Sfântul Mucenic Marchian;
  • Sfântul Mucenic Martiroclis;
  • Sfânta Olga, împărăteasa Rusiei;
  • Sfântul Cuvios Nicodim
  • Sfântul Cuvios Mucenic Nicodim.
Loading...

Citește și