Bolnavii de coronavirus, tratați gratuit până la sfârșitul anului. Alte măsuri luate de Guvern

pacient-infectat-cu-coronavirus-pe-patul-de-spital.jpg

Pacienții cu coronavirus sunt tratați, în continuare, gratuit
Pacienții cu coronavirus sunt tratați, în continuare, gratuit
Foto: Spitalul Militar

Guvernul a stabilit să prelungească actul normariv care-i permite statului să poată acoperi tratamentele pentru pacienții infectați cu cornavirus. Termenul a fost extins până la finele anului, a anunțat Ministerul Sănătății. Iată alte măsuri luate de Executiv în ședința de ieri, 24 septembrie, în domeniul sanitar!

 

Ordonanța de Urgență 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, a fost prelungită în ședința de Guvern.

Măsurile erau valabile până la 30 septembrie și au fost extinse până la sfârșitul anului. Ce mai importantă măsură este legată de faptul că toate persoanele aflate pe teritoriul României, infectate cu Covid-19, beneficiază în continuare de servicii medicale și tratament, inclusiv a complicațiilor.

Sumele sunt acordate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 

Alte măsuri luate de Guvern în domeniul Sănătății

 • contractarea de către casele de asigurări de sănătate a întregii sume alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti;
 • menținerea modalității de decontare lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II, III și IV;
 • decontarea serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activităţii efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic;
 • consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare;
 • posibilitatea ca medicii de familie să prescrie pentru pacienții cronici medicamente restricționate din Lista, cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor, cu sau fără contribuție personală;
 • decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unităţile specializate, care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu Ccovid-19 după externarea din spital;

 • decontarea la nivelul realizat a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;
 • decontarea serviciilor medicale acordate de sanatoriile/secţiile sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, la nivelul indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II, III și IV;
 • menținerea valabilității biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, recomandărilor medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum și a deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, al căror termen de valabilitate expiră până la data de 31 decembrie 2020;
 • s-a aprobat menținerea alocării în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare;
 • posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate pentru investigaţiile paraclinice şi de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu Covid-19 după externarea din spital. Aici intră și cei cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice;
 • alocarea de sume  suplimentare în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru decontarea programelor de sănătate curative, precum și a investigaţiilor paraclinice, inclusiv de imagistică medicală menționate mai sus, la nivelul realizat.
 • decontarea serviciilor de dializă precum şi regularizarea trimestrială a acestora, din sumele suplimentare alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Citește și: 

https://www.click.ro/news/national/cat-costa-statul-un-bolnav-de-coronavirus-168262-de-lei-arata-devizul-unui-pacient

https://www.click.ro/news/lume/tratamentul-antimalarie-folosit-pentru-coronavirus-ar-avea-urmari-grave-s-descoperit-ca-nu

https://www.click.ro/utile/sanatate/cele-mai-promitatoare-6-tratamente-pentru-covid-19

 

Loading...
ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1