Bani aruncați pe geam și contracte cu nereguli la Aeroporturi București. Raportul Corpului de Control

aeroport_4.jpg

Compania Națională Aeroporturi București are în grijă aerogările Otopeni și Băneasa
Compania Națională Aeroporturi București are în grijă aerogările Otopeni și Băneasa

Click desktop articole 300x250 p1

Click desktop articole 300x250 p2

Programe de investiţii realizate în proporţie de 4,3%, deconturi mari pentru service-ul unor mașini, achiziţii fără licitaţie, nereguli la contractul cu un cabinet de avocatură. Sunt doar câteva dintre neregulie constatate la Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti (CNAB) de către Corpul de Control al prim-ministrului.

Cea mai mare parte a obiectivelor din Programele de investiţii ale CNAB, începând din 2018, nu au fost realizate sau au fost realizate parţial, indică raportul Corpului de Control al prim-ministrului.

Investiții începute și neterminate la Aeroporturi București

Documentul precizează că în 2018 gradul de realizare a programelor de investiţii a fost de 4,31%, iar 2019, de 11,67%. Cauzele ar fi: programarea nerealistă a obiectivelor de investiţii, întârzieri în elaborarea şi aprobarea Referatelor de necesitate pentru unele lucrări şi/sau proiecte, aprobarea tardivă a bugetelor de venituri şi cheltuieli.  

Licitații cu cântec la Aeroporturi București

Alte nereguli constatate de Corpul de Control al prim-ministrului se referă la licitaţiile şi contractele pentru servicii de curăţenie şi salubrizare, unde firma câştigătoare nu a respectat cerinţele prevăzute de companie în caietul de sarcini. Prestatorul nu a asigurat un număr minim de agenţi în ansamblu şi pe fiecare tură, iar compania a aplicat procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare, în situaţia atribuirii contractelor sectoriale de servicii.

În ceea ce priveşte un contract sectorial de servicii din 2019, având ca obiect reparaţiile, întreţinerea, reviziile şi inspecţiile periodice ale mijloacelor auto ale CNAB nu s-a realizat urmărirea modalităţii de exploatare şi întreţinere a autovehiculelor, în subsidiar cu urmărirea modalităţii de stabilire a necesarului de servicii de service, fapt ce creează premisele nerespectării principiului economicităţii.

Reparații de peste 1.800 de lei pe lună pentru o mașină

”Astfel, s-a constatat faptul că, în cazul unor autovehicule din parcul auto al companiei, au fost decontate sume semnificative raportate la valoarea de achiziţie a respectivelor active, înregistrându-se o prezenţă în service cu o frecvenţă relativ mare , spre exemplu, costurile acestor servicii, pentru un autovehicul marca Dacia Duster, fiind cuprinse între 1.098,21 lei/lună şi 1.894,71 lei/lună”, se arată în document.

Referitor la achiziţiile directe, a reieşit faptul că CNAB a achiziţionat direct anumite produse/servicii cu toate că valoarea acestora a depăşit pragul legal până la care entitatea contractantă a avut dreptul de a efectua achiziţii în acest mod.

Nereguli la contractul cu un cabinet de avocatură

De asemenea, Corpul de control a constatat nereguli şi în ceea ce priveşte modificarea, derularea şi încetarea unor contracte de asociere în participaţiune.

Nereguli au fost găsite şi în legătură cu contractul cu un cabinet individual de avocatură şi creanţele companiei derivate din activităţile de parcare publică.

Încheierea contractelor de reprezentare în faţa instanţelor de judecată de către o societate civilă de avocatură, denumite „acte adiţionale de reprezentare”, s-a făcut fără îndeplinirea obligaţiei de a încheia respectivele convenţii „în situaţii temeinic justificate (…) numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului (…) în organele de conducere ale acestora (…) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau majoritar”.

Prime date discreționar unor angajați

De asemenea, comducerea Aeroportui București este acuzată că a acordat prime cu caracter excepţional fără a exista criterii de evaluare.

”Acordarea acestora este considerată susceptibilă a genera discriminare, demotivare şi climat de muncă conflictual sau marcat de o satisfacţie redusă legată de sistemul de compensaţii şi beneficii, aspecte de natură a influenţa negativ activitatea economică a companiei”, mai arată raportul.

Click desktop articole 580x400 p1

Loading...

Click desktop articole 300x250 p3

 
 

Click desktop articole 580x400 p2

Adevarul

Click desktop articole 300x250 p4

ClickPoftaBuna.ro 0
1
ClickPoftaBuna.ro : 0
ClickPoftaBuna.ro 1

Click desktop articole 300x250 p5