Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Ce nu au voie candidații

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2018 va începe luni, 20 august, cu probele scrise. Pentru a nu fi eliminați din sala de examen, candidații trebuie să respecte câte reguli stricte.

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2018 va începe luni, 20 august, cu probele scrise. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7.30 – 8.30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Ce este interzis la Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă

  • Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.
  • Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen.
  • La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.
  • Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 
  • Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Cum eviți eliminarea din examen

Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Unde reclami neregulile de la Bac 2018

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziție linia TELVERDE (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 20 - 23 august, între orele 8.00 – 16.00, iar vineri, 24 august, între orele 8.00 -14.00.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susțină toate probele scrise şi să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. Examenul este promovat dacă media notelor de la probele scrise este mai mare de 6,00.

loading...
Loading...