Anunțul Casei de Pensii Publice. Se suspendă pensia de urmaș în anumite condiții

pensia-de-urmas.jpg

Pensia de urmaș se suspendă de CNPP în cazul celor care urmează o formă de învățământ și nu au depus adeverința școlară
Pensia de urmaș se suspendă de CNPP în cazul celor care urmează o formă de învățământ și nu au depus adeverința școlară

Aveți grijă! Pensia de urmaș ar putea fi supendată. Reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) anunță că cei vizați sunt copiii urmașilor pensionari, mai exact, elevii care nu depun actele școlare la timp.

Nu doar soțul moștenitor, ci și copiii primesc, potrivit legii, pensie de pe urma părintelui decedat. Dar, este obligatoriu să depună dcumente care să arate că sunt la școală.

”Plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor. Sunt avuţi în vedere copiii urmaşi care au depăşit vârsta de 16 ani”, au anunțat cei de la CNPP.

Anunțul Casei de Pensii Publice. Se suspendă pensia de urmaș în anumite condiții

Aceștia precizează faptul că adeverința școlară poate fi trimisă în format electronic.

”Având în vedere că, în prezent, instituţiile de învăţământ comunică prin mijloace electronice adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor, iar aceşti beneficiari au posibilitatea de a le transmite caselor teritoriale de pensie prin aceleaşi modalităţi, adeverinţele în cauză, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaş, respectiv la continuarea plăţii pensiei de urmaş, urmând ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021”, se precizeză în comunicatul de presă al CNPP.

Cine poate beneficia de pensia de urmaș

Cadrul legislativ al pensiei de urmaș este reglementat prin Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

Aceasta poate fi acordată copiilor de până la 16 ani, dar, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Și soțul supraviețuitor o primește, în cazul în care susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Soții nu pot cumula pensiile, ci au posibilitatea să o aleagă pe cea mai avantajoasă, dacă și ei, la rândul lor, au împlinit vârsta snadard de pensionare ori îndeplinesc condițiile pentru pensionarea anticipată.

Începând din 2019, soțul supraviețuitor care nu optează pentru pensie de urmaș poate beneficia, pe lângă pensia proprie, de un ajutor lunar în valoare de 25% din pensia soțului decedat, dacă durata căsătoriei lor a fost mai mare de 10 ani și dacă soțul supraviețuitor nu s-a recăsătorit.

În acest caz, ajutorul respectiv se poate cumula cu propria pensie a soțului supraviețuitor. Dacă durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, valoarea pensiei de urmaș acordată soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Cuantumul pensiei de urmaş

Pensia de urmaş se calculează din:

  • pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
  • pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv în situațiile în care era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat sau, după caz, din punctajul mediu anual aferent pensiei de invaliditate gradul I, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

  • 50% - pentru un singur urmaş;
  • 75% - pentru 2 urmaşi;
  • 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaş

Pensia de urmaș se poate recalcula prin:

  • adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare;
  • valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;
  • depunerea unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

 

Citește și: 

https://www.click.ro/news/national/4-categorii-de-pensii-se-majoreaza-de-la-1-septembrie

https://www.click.ro/news/national/dosarul-de-pensionare-actele-de-care-ai-nevoie-la-casa-de-pensii

 

 

Loading...